Aktionær: ved du, at:

en aktionær anses som part i sit selskabs skattesag, hvis aktionæren i forbindelse med selskabets likvidation eller konkurs får overdraget retten til at føre selskabets skattesag, således at aktionæren får ret til det eventuelle provenu, der kommer ud af skattesagen.

Overvej derfor altid om der er realistisk udsigt til, at en verserende sag kan vindes i forhold til at overtage sagen, hvis kurator ikke vil føre sagen videre.