4 tommelfingerregler der er gode at huske, hvis du overvejer kontantbetaling, og vil undgå en skattesag:

1. Som virksomhed må du ikke modtage mere end kr. 50.000 i kontanter iht. hvidvaskloven. Gør din virksomhed det alligevel, risikerer din virksomhed en bøde på 25 % af det beløb din virksomhed modtager over kr. 50.000, dog minimum kr. 10.000

2. Betaler din virksomhed mere end kr. 10.000 incl. moms kontant til en leverandør, mistes fradraget for betalingen, ligesom der risikeres hæftelse for unddragen moms. Har du alligevel taget fradraget er dette uberettiget og skal indtægtsføres. Sker dette ikke, risikeres straf

3. Private må ikke betale mere end kr. 10.000 kontant for ydelser købt af erhvervsdrivende (varer er ikke omfattet), ellers risikeres hæftelse for unddragne skatter og moms

4. For private der handler med private gælder ingen kontantgrænse, men pas på ikke at blive dømt for hæleri, da kontant betaling af større beløb kan indikere, at noget er galt

Kontant betaling og en kontant økonomi er den sikre vej til at få en skattesag, der kan være meget svær at vinde, da der er en udbredt opfattelse af, at kontanter er lig med sorte penge og sort omsætning.

Det kan i mange tilfælde være ganske korrekt, men lige så ofte er der intet grundlag for denne antagelse.

Det er dog ofte uhyggeligt svært at bevise, at de penge, der f.eks. sættes i banken stammer fra allerede beskattede midler, og kan man ikke det, risikeres beskatning én gang til, samt en skattestraffesag.