Der har i den seneste tid været en del sager, hvor SKAT har underkendt skattefrie udbetalinger af godtgørelser, f.eks. i forbindelse med rejser eller kørselsgodtgørelse.

Praksis på området har igennem en lang periode været rimelig klar, der skal være et fornødent grundlag for, at der kan føres kontrol med at betingelserne for skattefri udbetaling er opfyldt, ligesom der skal være ført kontrol.

Er dette ikke tilfældet kan godtgørelsen ikke udbetales skattefrit, hvilket medfører, at medarbejderne pålægges beskatning. Dette kan give anledning til krav imod arbejdsgiveren fra lønmodtagerens side, således at der rejses krav om, at arbejdsgiveren skal betale skatten – og i en række tilfælde, er der givet medhold heri.

Dette er naturligvis et forhold, der altid bør påkalde sig opmærksomhed, både for de ansatte, for går virksomheden konkurs er der ingen af rejse kravet imod, men også for virksomheden, og særligt evt. købere af virksomheder der udbetaler store godtgørelser.