Høring

Høring

L 52 (Del af ) Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kulafgiftsloven og CO2-afgiftsloven

L 52 (Del af ) Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kulafgiftsloven og CO2-afgiftsloven

L 52 (Del af ) Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kulafgiftsloven og CO2-afgiftsloven

Lovforslag

Skatter og afgifter

31-10-2012

02-10-2013

2012/2013

12-10-2012

Dokumenter

Download alle filer som zip

Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 58,962 kB
Høringsliste 16,159 kB
Lovforslag 58,925 kB
Resumé 68,5 kB
Høringsnotat
Høringsskema 535,091 kB
Høringssvar
DA 13,779 kB
Dansk Erhverv 14,074 kB
Dansk Fjernvarme 14,844 kB
Dansk Told- og Skatteforbund 37,092 kB
DI 89,444 kB
Erhvervstyrelsen 14,354 kB
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen 14,193 kB
Rederiforeningen 14 kB
Sikkerhedsstyrelsen 13,288 kB
SKAT 15,149 kB
SRF – Skattefaglig forening 14,251 kB
Advokatsamfundet 74,007 kB
Affald Danmark 122,217 kB
Dong Energy 79,171 kB
FSR – Danske Revisorer 64,767 kB
HORESTA 38,105 kB
Landbrug & Fødevarer 62,150 kB
RenoSam 78,071 kB