Høring

Høring

L 172 – Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer

L 172 – Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer

L 172 – Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og lov om registrering af køretøjer (Ændring af satser og øget differentiering heraf ud fra emissionsnormer og adgang til Køretøjsregisteret for virksomheder, der opkræver betalning for brug af veje, broer eller tunneler).

Lovforslag

Skatter og afgifter

02-02-2018

01-04-2018

2017/2018

08-01-2018

Dokumenter