Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger)

Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger)

Forslag til lov ninger)ordindberetningspligtige grænseoverskridende med forbindelse i beskatningsområdet på oplysninger af obligatorisk automatisk udveksling om direktiv af pensionsbeskatningsloven (Gennemførelse og skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven af ændring om

Lovforslag

Skatter og afgifter

22-08-2019

22-10-2019

2018/2019

09-07-2019

Dokumenter