Denne her afgørelse er interessant, og viser, at Skattestyrelsen trods alt er lidt vågne. Se afgørelsen her: SKM 2020.661

Casen var, at der i et selskab blev købt en sportsbil for 1 million euro til brug for udlejning / events. Tanken var at lejeindtægten kunne dække driftsomkostningerne, og at der ville blive realiseret en gevinst på bilen.

Ak, ja, sådan gik det desværre ikke, og Landsskatteretten fandt yderligere, at selskabets underskud på dette eventyr skulle betragtes som udbytte for aktionæren, ligesom han blev beskattet af en fikseret lejeindtægt på bilen (der var ikke tale om en fri bil sag, da det var en speciel, ikke indregistreret racerbil).

Sagen er interessant, da den viser, at Skattestyrelsen trods alt, tilsyneladende, holder lidt øje med, at der ikke “konstrueres” tab i selskaber eller på anparter i anpartshaverens personlige interesse.

Det ville ellers være nemt at stifte et selskab med en anskaffelsessum på anparterne på f.eks. 1 million kroner, med henblik på start af aktiviteter, der tilfældigvis er meget tilsvarende anpartshaverens hobby. Går det ikke som præsten prædiker med selskabets drift, får anpartshaveren fradrag for tabet på anparterne, og vupti har skat finansieret over 40 % af udgiften. Eller sagt på anden vis, Skattestyrelsen / fællesskabet har finansieret en ikke ubetydelig del af anpartshaverens hobby, da det selvfølgelig hele tiden har været ideen.

Alternativt ses det ofte, at driften (hobbydelen) ligges som en gren i et selskab, der i forvejen har positiv drift, således at det samlede resultat ikke bliver negativt, og dermed er det langt sværere for Skattestyrelsen at opdage, at den ene halvdel af driften giver stort underskud og reelt set kun opretholdes for anpartshaverens egen fornøjelses skyld, i og med at selskabets samlede drift er positivt.

I disse tilfælde bruges den positive drift til at finansiere den underskudsgivende drift, altså den del der drives for ejerens egen fornøjelses skyld, ligesom dette setup selvfølgelig neutraliserer skatten.

Afgørelsen i den nye sag var langt lettere for Skattestyrelsen at opdage, da det var så åbenlyst, hvad der foregik, men ovenstående er nu også meget banalt, hvis man har øjnene åbne – så sæt i gang.

Skattefinansieret hobby, ikke så smart – !