Høring

Høring

Bekendtgørelse om ikrafttræden af IT-tilsynets opgave med at behandle indberetninger fra whistleblowerordninger, samt udkast til bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved IT-tilsynet samt Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, stk. 1, nr. 4, og stk. 4, i lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-områdeBekendtgørelse om ikrafttræden af IT-tilsynets opgave med at behandle indberetninger fra whistleblowerordninger, samt udkast til bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved IT-tilsynet samt Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, stk. 1, nr. 4, og stk. 4, i lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område


Bekendtgørelse om ikrafttræden af IT-tilsynets opgave med at behandle indberetninger fra whistleblowerordninger, samt udkast til bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved IT-tilsynet samt Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, stk. 1, nr. 4, og stk. 4, i lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-områdeBekendtgørelserSkatter og afgifter14-04-202114-06-20212020/202125-03-2021

Dokumenter