Ja, det kan det godt, idet Landsskatteretten finder, at der er grundlag for beskatning af fri bil, hvis dit ene selskab f.eks. tillader, at du kører i den for et andet selskab, du ejer.

Dette ud fra den betragtning, at det selskab, der ejer bilen ikke har nogen erhvervsmæssig interesse i at stille bilen til rådighed for det andet selskab, og at dette således alene sker grundet din mulighed for at råde over bilen.

Det er derfor uhyre vigtigt, at der laves klokkeklare aftaler, hvis der indgås sådanne aftaler, og at det kan dokumenteres, at der afregnes i henhold hertil, ellers går det galt.

Det samme gør sig gældende med splitleasede biler, hvis du lader et andet selskab end det, der har splitleaset den ”ene del af bilen” disponere over bilen er det er samme historie = beskatning af fri bil.

Baggrunden herfor er, at det er rådigheden over bilen, der udløser beskatningen, og ikke brugen af bilen, eller sagt på en anden måde, det er beskatningen uvedkommende om man vælger at benytte sin rådighed eller ej.

Det er således en udbredt misforståelse, at der alene indtræder beskatning, hvis bilen bruges af den, der sættes i skat, det afgørende er ikke brug, men rådighed til at bruge bilen, hvis det ønskes.