fredag, september 13, 2019
Home Skatteret

Skatteret

Skatteret berører os alle. Vi har i underkategorierne samlet de vigtigste nyheder og emner, vedrørende skatteretten.

Undgå at din sag bliver en gang brokker

Persondata, sletning og skattesager

Der er rigtige mange aktører der i dag mere eller mindre bevidstløst sletter alt data efter en sag er afsluttet, og der...
Skattestyrelsen - praksis, men hvilken?

Skattestyrelsen & offentliggørelse af retningsgivende afgørelser, kan vi nu regne med det?

Alle afgørelser truffet af Landsskatteretten og Skatterådet er tilgængelige på Skatteankestyrelsens hjemmeside, hvor de ligger i Skatteankestyrelsens database.

Tilførsel af aktiver, fusion, spaltning og skattefri virksomhedsomdannelse – men hvad med beskatningsgrundlaget for...

Det fremgår af ligningslovens § 16 stk. 4, at beskatningsgrundlaget er bilernes købspris, når bilerne er mere end 36 måneder gamle – men hvad...

Hvad har datatilsynet med skattesager at gøre? En hel del faktisk.

Datatilsynet har i maj 2018 truffet afgørelse i en meget interessant sag, hvor Skattestyrelsen havde fået overdraget materiale fra SØIK, som SØIK...

Strafferetlig forældelse – er der 5 eller 10 år?

Forestiller vi os, at en person unddrager kr. 55.000 om året i skat i 10 år, vil den samlede unddragelse, hvis man...

Indeholdelse, angivelse og betaling af skat, moms og afgifter

Det danske skattesystem bygger grundlæggende på tillid, og en, heldigvis ofte, berettiget forventning om, at reglerne efterleves. Det er...
omkostningsgodtgørelse

Omkostningsgodtgørelse: der var én, der var to, der var tre; sager – !

Der har udviklet sig en praksis i Skatteankestyrelsen, hvor afgørelser fra Skattestyrelsen deles op i flere sager, afhængig af, hvad de vedrører. Træffer Skattestyrelsen f.eks....
Retssikkerhed - skat

Retssikkerhed – ny retssikkerhedspakke fra Skatteministeriet

Skatteministeriet har netop offentliggjort retssikkerhedspakke V, der viser hvilke initiativer Skatteministeriet konkret arbejder med. Pakken indeholder flere interessante forslag / elementer. Særligt muligheden for 100...

Skatterådgiver eller bistandsyder i skattesager?

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at undertegnede har valgt side, og kun bistår med skattesager. Nedenstående skal...
Skattesag, og hvad så?

Skattesag og hvad så?

Så er den nye udgave af "Skattesag, og hvad så?" klar på Skattesagsadvokaternes hjemmeside. Læs meget mere om, hvad det vil sige at være...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF