fredag, oktober 22, 2021
Home Skatteret

Skatteret

Skatteret berører os alle. Vi har i underkategorierne samlet de vigtigste nyheder og emner, vedrørende skatteretten.

Dyre lærepenge, men ingen fokus på regningen

Skatteretten er fyldt med fristregler, herunder fristregler for Skattestyrelsen til at foretage ansættelser, genoptage indkomstår, både ordinære og ekstraordinære, klagefrister, frister for...

Du har båret dig for dumt ad reglen -!

Du har båret dig for dumt ad reglen er nok en lidt provokerende benævnelse for principper, der ikke umiddelbart er lovfæstet, men følger...

Bekæmp sorte penge? Så gør som i Indien – !

Den 8. november 2016 startede som alle andre dage i Indien, og for kriminelle med store kontantbeholdninger, var der fred og ingen fare.

Nulstilling af skatter og erstatning, pas nu på her i Coronatiden

I disse tider er der talrige virksomheder, der benytter hjælpepakker, henstand med moms og skatter, samt lån af allerede indbetalt moms.

Energiafgifter og Udkantsdanmark – er der en sammenhæng?

Det er formentlig de fleste bekendt, at der er et støt stigende fokus på reduktion af vores energiforbrug og CO2 udledning, ligesom det...

Grøn omstilling: elbiler, et anderledes forslag

Regeringens seneste initiativer i forhold til grøn omstilling, viser igen, at biler der tankes med fossile brændsler, bliver dyrere, og at elbilerne tilgodeses.

Skattesag ved domstolene, skatteadvokat med nyt forslag

Det er de fleste bekendt, at en skattesag kan indbringes for domstolene, såfremt den tabes i det administrative system, der består af SKAT’s styrelser, skatteankenævnene...

Samhandel mellem personligt ejet virksomhed og selskab: her er ingen hjælp at hente, hvis...

Dette er en velkendt problemstilling, der nu desværre bliver aktuel igen: har du samhandel mellem din personligt ejet virksomhed og dit selskab...

”Coronaloven”: Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme...

I forlængelse med vedtagelse af ”Coronaloven” i går, der giver myndighederne relativt vidtgående beføjelser, er der sket en meget væsentlig ændring af...

Dødelig syg erhvervsdrivende blev skattepligtig af hjælp fra venner og familie

Sagen, offentliggjort som SKM2020.23.LSR, omhandlede ejeren af en detailbutik, der i lange perioder forud for sin død var sygemeldt.

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF