torsdag, april 15, 2021
Home Skatteret

Skatteret

Skatteret berører os alle. Vi har i underkategorierne samlet de vigtigste nyheder og emner, vedrørende skatteretten.

Samhandel mellem personligt ejet virksomhed og selskab: her er ingen hjælp at hente, hvis...

Dette er en velkendt problemstilling, der nu desværre bliver aktuel igen: har du samhandel mellem din personligt ejet virksomhed og dit selskab...

”Coronaloven”: Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme...

I forlængelse med vedtagelse af ”Coronaloven” i går, der giver myndighederne relativt vidtgående beføjelser, er der sket en meget væsentlig ændring af...

Dødelig syg erhvervsdrivende blev skattepligtig af hjælp fra venner og familie

Sagen, offentliggjort som SKM2020.23.LSR, omhandlede ejeren af en detailbutik, der i lange perioder forud for sin død var sygemeldt.

Aktionærlån – ligningslovens § 16 E pas nu på!

Aktionærlån ender til stadighed med at udløse beskatning, og der kan ikke advares nok imod risikoen, for at ende med beskatning.

Skatteministeriet og Skattestyrelsen bryder samfundskontrakten

Det kommer formentlig ikke som nogen overraskelse for de fleste, at Skattestyrelsen igennem en længere periode har haft meget betydelige udfordringer, og at kontrollerne...

Fradrag for sort arbejde – kan det nu lade sig gøre?

Ja, og nej. Der har været ført mange sager om fradrag for sort arbejdskraft, og Højesteret har tidligere slået...

Virksomhedskatteordningen, hvordan den udnyttes til at spare skat ved forældrekøb – og salg

Det har i årevis været velkendt, at forældre køber lejligheder m.v. til deres børn i virksomhedsskatteordningen, med de løbende skattemæssige fordele dette...

Syn og Skøn i skattesager – hvem skal betale syns- og skønsmanden?

Højesteret har for nyligt truffet afgørelse i en meget interessant sag om hvem der (i første omgang) skal afholde udgifterne til syns-...

Beskatning af fri bil – uden at kunne køre i den, kan det nu...

Ja, det kan det godt, idet Landsskatteretten finder, at der er grundlag for beskatning af fri bil, hvis dit ene selskab f.eks....

Kontrolleret transaktion mellem selskab og aktionær – forhøjelse af aktieindkomst

Der er netop truffet afgørelse i en sag, der igen er med til at fastlægge, hvornår der er tale om såkaldte kontrolleret...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF