tirsdag, september 22, 2020
Home Skatteret

Skatteret

Skatteret berører os alle. Vi har i underkategorierne samlet de vigtigste nyheder og emner, vedrørende skatteretten.

Syn og Skøn i skattesager – hvem skal betale syns- og skønsmanden?

Højesteret har for nyligt truffet afgørelse i en meget interessant sag om hvem der (i første omgang) skal afholde udgifterne til syns-...

Beskatning af fri bil – uden at kunne køre i den, kan det nu...

Ja, det kan det godt, idet Landsskatteretten finder, at der er grundlag for beskatning af fri bil, hvis dit ene selskab f.eks....

Kontrolleret transaktion mellem selskab og aktionær – forhøjelse af aktieindkomst

Der er netop truffet afgørelse i en sag, der igen er med til at fastlægge, hvornår der er tale om såkaldte kontrolleret...

Maskeret udbytte – underskud i selskab, udgifterne afholdt i ejerens private interesse

Denne her afgørelse er interessant, og viser, at Skattestyrelsen trods alt er lidt vågne. Se afgørelsen her: SKM 2020.661

Aktionærlån – kan du blive beskattet uden at få nogen penge?

Svaret er, ja det kan du sådan set godt. Der er flere eksempler på, at en nærtstående aktionær ender med...

Aktionærlån – endnu en sag, der endte med beskatning

Sagen var interessant derved, at der var etableret et låneforhold før reglerne i § 16 E trådte i kraft i august 2012....

Underleverandører / fremmed arbejde – ny sag underkender – igen – fradragsretten

Der er efterhånden en del sager, hvor håndværksvirksomheder får underkendt deres fradrag for underleverandører / fremmed arbejde, og den seneste afgørelse i...

Ombygning af bil – ny registreringsafgift

Landsskatteretten har d. 10. oktober truffet afgørelse i en sag, hvor der var sket ombygning af en Porsche 911 Coupe.

Hvidvask, sorte penge, kontantøkonomi, og hvordan bankerne overtog pengene

Der har igennem de seneste år været en meget klar strømning, og en lang række stramninger, der reelt set gør, at det...

Ligningslovens § 16 E – pas på med smarte konstruktioner

Ligningslovens § 16 E har følgende ordlyd og har til formål at beskatte aktionærlån, uanset om de ydes direkte eller indirekte:

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF