tirsdag, juli 27, 2021
Home Skatteret

Skatteret

Skatteret berører os alle. Vi har i underkategorierne samlet de vigtigste nyheder og emner, vedrørende skatteretten.

Energiafgifter og Udkantsdanmark – er der en sammenhæng?

Det er formentlig de fleste bekendt, at der er et støt stigende fokus på reduktion af vores energiforbrug og CO2 udledning, ligesom det...

Grøn omstilling: elbiler, et anderledes forslag

Regeringens seneste initiativer i forhold til grøn omstilling, viser igen, at biler der tankes med fossile brændsler, bliver dyrere, og at elbilerne tilgodeses.

Skattesag ved domstolene, skatteadvokat med nyt forslag

Det er de fleste bekendt, at en skattesag kan indbringes for domstolene, såfremt den tabes i det administrative system, der består af SKAT’s styrelser, skatteankenævnene...

Samhandel mellem personligt ejet virksomhed og selskab: her er ingen hjælp at hente, hvis...

Dette er en velkendt problemstilling, der nu desværre bliver aktuel igen: har du samhandel mellem din personligt ejet virksomhed og dit selskab...

”Coronaloven”: Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme...

I forlængelse med vedtagelse af ”Coronaloven” i går, der giver myndighederne relativt vidtgående beføjelser, er der sket en meget væsentlig ændring af...

Dødelig syg erhvervsdrivende blev skattepligtig af hjælp fra venner og familie

Sagen, offentliggjort som SKM2020.23.LSR, omhandlede ejeren af en detailbutik, der i lange perioder forud for sin død var sygemeldt.

Aktionærlån – ligningslovens § 16 E pas nu på!

Aktionærlån ender til stadighed med at udløse beskatning, og der kan ikke advares nok imod risikoen, for at ende med beskatning.

Skatteministeriet og Skattestyrelsen bryder samfundskontrakten

Det kommer formentlig ikke som nogen overraskelse for de fleste, at Skattestyrelsen igennem en længere periode har haft meget betydelige udfordringer, og at kontrollerne...

Fradrag for sort arbejde – kan det nu lade sig gøre?

Ja, og nej. Der har været ført mange sager om fradrag for sort arbejdskraft, og Højesteret har tidligere slået...

Virksomhedskatteordningen, hvordan den udnyttes til at spare skat ved forældrekøb – og salg

Det har i årevis været velkendt, at forældre køber lejligheder m.v. til deres børn i virksomhedsskatteordningen, med de løbende skattemæssige fordele dette...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF