tirsdag, februar 11, 2020
Home Skatteret

Skatteret

Skatteret berører os alle. Vi har i underkategorierne samlet de vigtigste nyheder og emner, vedrørende skatteretten.

Aktionærlån – kan du blive beskattet uden at få nogen penge?

Svaret er, ja det kan du sådan set godt. Der er flere eksempler på, at en nærtstående aktionær ender med...

Aktionærlån – endnu en sag, der endte med beskatning

Sagen var interessant derved, at der var etableret et låneforhold før reglerne i § 16 E trådte i kraft i august 2012....

Underleverandører / fremmed arbejde – ny sag underkender – igen – fradragsretten

Der er efterhånden en del sager, hvor håndværksvirksomheder får underkendt deres fradrag for underleverandører / fremmed arbejde, og den seneste afgørelse i...

Ombygning af bil – ny registreringsafgift

Landsskatteretten har d. 10. oktober truffet afgørelse i en sag, hvor der var sket ombygning af en Porsche 911 Coupe.

Ligningslovens § 16 E – pas på med smarte konstruktioner

Ligningslovens § 16 E har følgende ordlyd og har til formål at beskatte aktionærlån, uanset om de ydes direkte eller indirekte:

Ligningslovens § 4, partnerselskab, hvor går grænsen?

Det fremgår af ligningslovens § 4, at deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at deltagerens...
hvad er det reelle skattetryk?

Skattetrykket – hvad betaler vi egentlig i skat?

Skattetrykket – hvad betaler vi egentlig i skat? Hvad er skattetrykket og hvordan opgøres det, reelt set?
klage over skat, hvornår skal der klages?

Overdragelse mellem interesseforbundne parter – markedsværdi – maskeret udlodning – syn og skøn, ny...

Sagen vedrørte den klassiske problemstilling om hvorvidt en overdragelse af en fast ejendom mellem interesseforbundne selskaber var sket til ejendommens værdi i...

Selskabslovens § 127 stk. 2 – aftaler mellem eneaktionær og selskab, hvad har det...

Selskabslovens § 127 stk. 2 – aftaler mellem eneaktionær og selskab, hvad har det med skat at gøre? Temmelig meget, hvis du ikke passer på. Alle aftaler skal være skriftlige.
Undgå at din sag bliver en gang brokker

Persondata, sletning og skattesager

Der er rigtige mange aktører der i dag mere eller mindre bevidstløst sletter alt data efter en sag er afsluttet, og der...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF