tirsdag, september 21, 2021
Home Skatteret

Skatteret

Skatteret berører os alle. Vi har i underkategorierne samlet de vigtigste nyheder og emner, vedrørende skatteretten.

Der er skattemæssigt meget stor forskel på om du anses for selvstændig eller lønmodtager - og tager du fejl, kan det let medføre en dyr skattesag

Konsulent og freelancer er du selvstændig eller lønmodtager? Forskellen er til at tage og...

Der er en stigende tendens inden for en række fagområder til at folk overgår fra at være lønmodtagere, til i stedet at etablere selvstændig...
fradrag tab på unoterede aktier og anparter

Fradrag for tab på unoterede aktier/anparter: husk det nu!!

Der er mange der overser, at der er fradragsret for tab på unoterede aktier og anparter. Det kan f.eks. være tab på anparterne i...
Hæfter ægtefæller for hinandens skat?

Ægtefæller hæfter da ikke for hinanden?

SKAT har modsat alle andre kreditorer mulighed for at foretage udlæg hos skyldnerens ægtefælle, uden at der foreligger en aftale om hæftelse. Dette gælder for...
skattestyrelsen og gældsstyrelsen - hvor er vi på hen

Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen: hvad har vi i vente?

Det er ikke lang tid siden, at SKAT blev splittet op i de nye styrelser, herunder Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen, og vi begynder allerede nu...
Din skattegæld er forældet, husk nu skatten

Din skattegæld er forældet – husk skatten!

Jeg har i den seneste tid set skrivelser fra SKAT vedrørende forældelse af skattegæld (gamle krav, som SKAT nu har fordringsprøvet), hvor SKAT samtidig...
vandværkssagerne - ærgerligt SKAT tager fejl - !

Mange overser den 3 måneders klagefrist i skattesager

Har du fået en afgørelse fra SKAT er der 3 måneder til at klage over afgørelsen til Landsskatteretten eller skatteankenævnet, og denne frist er...
Endnu en afgørelse om fradrag efter kursgevinstloven, fordringens kursværdi og erhvervelsestidspunkt

Endnu en afgørelse om fradrag efter kursgevinstloven, fordringens kursværdi og erhvervelsestidspunkt

Faktum i sagen, der endte med, at klageren ikke fik fradrag for sit tab, er den efterhånden velkendte problemstilling, hvor der rejses et erstatningskrav...
Selvanmeldelse til SKAT. Skatteadvokat Tobias Stenkær Albrechtsen forklarer, hvad det betyder for din skattestraffesag

Selvanmeldelse til SKAT

Alt er ikke nødvendigvis godt, fordi du melder dig selv, faktisk langt fra, der er en række forhold, der skal være opfyldt, men sanktionen...
Skattefrie rejsegodtgørelser - tilstrækkelig kontrol, til trods for fejl

Skattefrie godtgørelser – tilstrækkelig kontrol, til trods for fejl

Landsskatteretten fandt i en ny afgørelse, gengivet i SKM 2018,240, at et selskab havde ført fornøden kontrol med udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser til sine...
negativt privatforbrug - er Skattestyrelsens privatforbrugsskøn rimeligt?

Når SKAT skønner: lavt eller negativt privatforbrug?

SKAT kan, hvis der er grundlag derfor, foretage skønsmæssige forhøjelser, hvis det konstateres, at skatteyderen må have haft indkomster, der ikke er selvangivne, som...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF