tirsdag, juni 15, 2021
Home Skatteret Skatteretlig praksis

Skatteretlig praksis

Praksis i skattesagerne er under konstant forandring, ligesom de konstante ændringer i den skatteretlige lovgivning løbende skaber ny praksis. Vi samler op på de mest interessante og relevante skattesager.

Maskeret udbytte – underskud i selskab, udgifterne afholdt i ejerens private...

Denne her afgørelse er interessant, og viser, at Skattestyrelsen trods alt er lidt vågne. Se afgørelsen her: SKM 2020.661

Aktionærlån – kan du blive beskattet uden at få nogen penge?

Svaret er, ja det kan du sådan set godt. Der er flere eksempler på, at en nærtstående aktionær ender med...

Aktionærlån – endnu en sag, der endte med beskatning

Sagen var interessant derved, at der var etableret et låneforhold før reglerne i § 16 E trådte i kraft i august 2012....

Underleverandører / fremmed arbejde – ny sag underkender – igen –...

Der er efterhånden en del sager, hvor håndværksvirksomheder får underkendt deres fradrag for underleverandører / fremmed arbejde, og den seneste afgørelse i...

Ombygning af bil – ny registreringsafgift

Landsskatteretten har d. 10. oktober truffet afgørelse i en sag, hvor der var sket ombygning af en Porsche 911 Coupe.

Ligningslovens § 16 E – pas på med smarte konstruktioner

Ligningslovens § 16 E har følgende ordlyd og har til formål at beskatte aktionærlån, uanset om de ydes direkte eller indirekte:

Overdragelse mellem interesseforbundne parter – markedsværdi – maskeret udlodning – syn...

Sagen vedrørte den klassiske problemstilling om hvorvidt en overdragelse af en fast ejendom mellem interesseforbundne selskaber var sket til ejendommens værdi i...

Skattestyrelsen & offentliggørelse af retningsgivende afgørelser, kan vi nu regne med...

Alle afgørelser truffet af Landsskatteretten og Skatterådet er tilgængelige på Skatteankestyrelsens hjemmeside, hvor de ligger i Skatteankestyrelsens database.

Hvad har datatilsynet med skattesager at gøre? En hel del faktisk.

Datatilsynet har i maj 2018 truffet afgørelse i en meget interessant sag, hvor Skattestyrelsen havde fået overdraget materiale fra SØIK, som SØIK...

Skattesag og hvad så?

Så er den nye udgave af "Skattesag, og hvad så?" klar på Skattesagsadvokaternes hjemmeside. Læs meget mere om, hvad det vil sige at være...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF