tirsdag, juli 23, 2019
Home Skatteret Skatteretlig praksis

Skatteretlig praksis

Praksis i skattesagerne er under konstant forandring, ligesom de konstante ændringer i den skatteretlige lovgivning løbende skaber ny praksis. Vi samler op på de mest interessante og relevante skattesager.

Ikke-erhvervsmæssig virksomhed(hobbyvirksomhed) i virksomheden – hvordan kan det nu være?

Der har igennem årene været truffet utallige afgørelser om ikke-erhvervsmæssige virksomheder, som helt overordnet set, er virksomheder, der konsekvent kører med underskud. Modsat de...

Konsulent og freelancer er du selvstændig eller lønmodtager? Forskellen er til...

Der er en stigende tendens inden for en række fagområder til at folk overgår fra at være lønmodtagere, til i stedet at etablere selvstændig...

Skattesag imod Skatteministeriet og SKAT

Når SKAT (Skattestyrelsen) træffer afgørelse i en skattesag, kan denne påklages til Landsskatteretten, eller Skatteankenævnet. Tabes sagen her, og ønskes den videreført skal den...

Endnu en afgørelse om fradrag efter kursgevinstloven, fordringens kursværdi og erhvervelsestidspunkt

Faktum i sagen, der endte med, at klageren ikke fik fradrag for sit tab, er den efterhånden velkendte problemstilling, hvor der rejses et erstatningskrav...

Solvent konkursbo efter konkurslovens § 144, kan ikke betale skatterne –...

Skatterådet har i en afgørelse gengivet i SKM 2018.430 (Bindende svar) truffet afgørelse i en meget usædvanlig situation. Faktum i sagen var således, at et selskab var gået...

Lønindkomst i opsigelsesperiode omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom lønmodtageren...

SKAT har udsendt styresignal d. 21. marts 2018 vedrørende ændring af praksis om ligningsloven § 33 A, nærmere bestemt om hvorvidt, det er en...

Skattefrie godtgørelser – tilstrækkelig kontrol, til trods for fejl

Landsskatteretten fandt i en ny afgørelse, gengivet i SKM 2018,240, at et selskab havde ført fornøden kontrol med udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser til sine...

Har du en personligt ejet virksomhed og selskab, så læs med...

Samhandel mellem ens selskab og personligt ejet virksomhed kan give anledning til utallige skattemæssige udfordringer. Den første helt grundlæggende udfordring er den prissætning og de...

Der er ikke altid skattefradrag for skattemæssige underskud

Det er en udbredt opfattelse, at al økonomisk aktivtiet anses for erhvervsmæssig virksomhed med skattefradrag for underskuddet, hvis aktiviteten giver underskud. Lakmusprøven er blot om...

Når SKAT skønner: lavt eller negativt privatforbrug?

SKAT kan, hvis der er grundlag derfor, foretage skønsmæssige forhøjelser, hvis det konstateres, at skatteyderen må have haft indkomster, der ikke er selvangivne, som...
- Advertisement -

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF