lørdag, september 14, 2019
Home Skatteret Skatteretlig praksis

Skatteretlig praksis

Praksis i skattesagerne er under konstant forandring, ligesom de konstante ændringer i den skatteretlige lovgivning løbende skaber ny praksis. Vi samler op på de mest interessante og relevante skattesager.

Familielån – kontanter, den går ikke!

Familielån: Der har i de seneste år været utallige sager om skønsmæssige forhøjelser af skattepligtig indkomst grundet meget lave, eller negative privatforbrug. Systematikken i denne type...

Gæld til SKAT – hvordan afskrives den?

Det virker umiddelbart logisk, og ganske oplagt, at betales indeholdte og angivne skatter til forfaldstiden, ja så konteres indbetalingen også hos SKAT, som betaling...

Holdingselskab og momsfradrag, ny praksis

Skattestyrelsen har d. 16. oktober 2018 offentliggjort et styresignal, der ændrer praksis og udvider adgangen til momsfradrag, således at mulighederne for at fradrage moms...

Ikke-erhvervsmæssig virksomhed(hobbyvirksomhed) i virksomheden – hvordan kan det nu være?

Der har igennem årene været truffet utallige afgørelser om ikke-erhvervsmæssige virksomheder, som helt overordnet set, er virksomheder, der konsekvent kører med underskud. Modsat de...

Konsulent og freelancer er du selvstændig eller lønmodtager? Forskellen er til...

Der er en stigende tendens inden for en række fagområder til at folk overgår fra at være lønmodtagere, til i stedet at etablere selvstændig...

Skattesag imod Skatteministeriet og SKAT

Når SKAT (Skattestyrelsen) træffer afgørelse i en skattesag, kan denne påklages til Landsskatteretten, eller Skatteankenævnet. Tabes sagen her, og ønskes den videreført skal den...

Endnu en afgørelse om fradrag efter kursgevinstloven, fordringens kursværdi og erhvervelsestidspunkt

Faktum i sagen, der endte med, at klageren ikke fik fradrag for sit tab, er den efterhånden velkendte problemstilling, hvor der rejses et erstatningskrav...

Solvent konkursbo efter konkurslovens § 144, kan ikke betale skatterne –...

Skatterådet har i en afgørelse gengivet i SKM 2018.430 (Bindende svar) truffet afgørelse i en meget usædvanlig situation. Faktum i sagen var således, at et selskab var gået...

Lønindkomst i opsigelsesperiode omfattet af ligningslovens § 33 A, selvom lønmodtageren...

SKAT har udsendt styresignal d. 21. marts 2018 vedrørende ændring af praksis om ligningsloven § 33 A, nærmere bestemt om hvorvidt, det er en...

Skattefrie godtgørelser – tilstrækkelig kontrol, til trods for fejl

Landsskatteretten fandt i en ny afgørelse, gengivet i SKM 2018,240, at et selskab havde ført fornøden kontrol med udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser til sine...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF