tirsdag, september 21, 2021
Home Skatteret Skatteretlig praksis

Skatteretlig praksis

Praksis i skattesagerne er under konstant forandring, ligesom de konstante ændringer i den skatteretlige lovgivning løbende skaber ny praksis. Vi samler op på de mest interessante og relevante skattesager.

Fradrag for sort arbejde – kan det nu lade sig gøre?

Ja, og nej. Der har været ført mange sager om fradrag for sort arbejdskraft, og Højesteret har tidligere slået...

Syn og Skøn i skattesager – hvem skal betale syns- og...

Højesteret har for nyligt truffet afgørelse i en meget interessant sag om hvem der (i første omgang) skal afholde udgifterne til syns-...

Beskatning af fri bil – uden at kunne køre i den,...

Ja, det kan det godt, idet Landsskatteretten finder, at der er grundlag for beskatning af fri bil, hvis dit ene selskab f.eks....

Kontrolleret transaktion mellem selskab og aktionær – forhøjelse af aktieindkomst

Der er netop truffet afgørelse i en sag, der igen er med til at fastlægge, hvornår der er tale om såkaldte kontrolleret...

Maskeret udbytte – underskud i selskab, udgifterne afholdt i ejerens private...

Denne her afgørelse er interessant, og viser, at Skattestyrelsen trods alt er lidt vågne. Se afgørelsen her: SKM 2020.661

Aktionærlån – kan du blive beskattet uden at få nogen penge?

Svaret er, ja det kan du sådan set godt. Der er flere eksempler på, at en nærtstående aktionær ender med...

Aktionærlån – endnu en sag, der endte med beskatning

Sagen var interessant derved, at der var etableret et låneforhold før reglerne i § 16 E trådte i kraft i august 2012....

Underleverandører / fremmed arbejde – ny sag underkender – igen –...

Der er efterhånden en del sager, hvor håndværksvirksomheder får underkendt deres fradrag for underleverandører / fremmed arbejde, og den seneste afgørelse i...

Ombygning af bil – ny registreringsafgift

Landsskatteretten har d. 10. oktober truffet afgørelse i en sag, hvor der var sket ombygning af en Porsche 911 Coupe.

Ligningslovens § 16 E – pas på med smarte konstruktioner

Ligningslovens § 16 E har følgende ordlyd og har til formål at beskatte aktionærlån, uanset om de ydes direkte eller indirekte:

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF