tirsdag, september 21, 2021

Skatteret

Skatteret berører os alle. Vi har i underkategorierne samlet de vigtigste nyheder og emner, vedrørende skatteretten.

Aktionærlån – ligningslovens § 16 E pas nu på!

Aktionærlån ender til stadighed med at udløse beskatning, og der kan ikke advares nok imod risikoen, for at ende med beskatning.

Skatteministeriet og Skattestyrelsen bryder samfundskontrakten

Det kommer formentlig ikke som nogen overraskelse for de fleste, at Skattestyrelsen igennem en længere periode har haft meget betydelige udfordringer, og at kontrollerne...

Fradrag for sort arbejde – kan det nu lade sig gøre?

Ja, og nej. Der har været ført mange sager om fradrag for sort arbejdskraft, og Højesteret har tidligere slået...

Virksomhedskatteordningen, hvordan den udnyttes til at spare skat ved forældrekøb – og salg

Det har i årevis været velkendt, at forældre køber lejligheder m.v. til deres børn i virksomhedsskatteordningen, med de løbende skattemæssige fordele dette...

Syn og Skøn i skattesager – hvem skal betale syns- og skønsmanden?

Højesteret har for nyligt truffet afgørelse i en meget interessant sag om hvem der (i første omgang) skal afholde udgifterne til syns-...

Beskatning af fri bil – uden at kunne køre i den, kan det nu...

Ja, det kan det godt, idet Landsskatteretten finder, at der er grundlag for beskatning af fri bil, hvis dit ene selskab f.eks....

Kontrolleret transaktion mellem selskab og aktionær – forhøjelse af aktieindkomst

Der er netop truffet afgørelse i en sag, der igen er med til at fastlægge, hvornår der er tale om såkaldte kontrolleret...

Maskeret udbytte – underskud i selskab, udgifterne afholdt i ejerens private interesse

Denne her afgørelse er interessant, og viser, at Skattestyrelsen trods alt er lidt vågne. Se afgørelsen her: SKM 2020.661

Aktionærlån – kan du blive beskattet uden at få nogen penge?

Svaret er, ja det kan du sådan set godt. Der er flere eksempler på, at en nærtstående aktionær ender med...

Aktionærlån – endnu en sag, der endte med beskatning

Sagen var interessant derved, at der var etableret et låneforhold før reglerne i § 16 E trådte i kraft i august 2012....

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF