mandag, december 9, 2019

Skatteret

Skatteret berører os alle. Vi har i underkategorierne samlet de vigtigste nyheder og emner, vedrørende skatteretten.

momsfradrag holdingselskab datterselskab

Holdingselskab og momsfradrag, ny praksis

Skattestyrelsen har d. 16. oktober 2018 offentliggjort et styresignal, der ændrer praksis og udvider adgangen til momsfradrag, således at mulighederne for at fradrage moms...
Skattesag, forklaret af skatteadvokat

Skattesagsadvokaterne forklarer forløbet i en sag mod SKAT

Der er få sager, der kan være så stressende som en sag mod skat - og trække ud i så lang tid. Det er ikke unormalt,...
Hobbyvirksomhed / ikke erhvervsmæssig virksomhed og skattefradrag er to uforlignelige størrelser.

Ikke-erhvervsmæssig virksomhed(hobbyvirksomhed) i virksomheden – hvordan kan det nu være?

Der har igennem årene været truffet utallige afgørelser om ikke-erhvervsmæssige virksomheder, som helt overordnet set, er virksomheder, der konsekvent kører med underskud. Modsat de...
Der er skattemæssigt meget stor forskel på om du anses for selvstændig eller lønmodtager - og tager du fejl, kan det let medføre en dyr skattesag

Konsulent og freelancer er du selvstændig eller lønmodtager? Forskellen er til at tage og...

Der er en stigende tendens inden for en række fagområder til at folk overgår fra at være lønmodtagere, til i stedet at etablere selvstændig...
Fradrag for unoterede aktier og anparter – en reel mulighed

Fradrag for unoterede aktier og anparter – en reel mulighed

Der har i den seneste tid været en del fokus på mulighederne for at opnå fradrag for unoterede aktier og anparter, med god grund,...
Skattesag imod Skatteministeriet og SKAT

Skattesag imod Skatteministeriet og SKAT

Når SKAT (Skattestyrelsen) træffer afgørelse i en skattesag, kan denne påklages til Landsskatteretten, eller Skatteankenævnet. Tabes sagen her, og ønskes den videreført skal den...
Endnu en afgørelse om fradrag efter kursgevinstloven, fordringens kursværdi og erhvervelsestidspunkt

Endnu en afgørelse om fradrag efter kursgevinstloven, fordringens kursværdi og erhvervelsestidspunkt

Faktum i sagen, der endte med, at klageren ikke fik fradrag for sit tab, er den efterhånden velkendte problemstilling, hvor der rejses et erstatningskrav...
Vidneafhøring til brug for skattesager i Landsskatteretten – den går ikke

Vidneafhøring til brug for skattesager i Landsskatteretten – den går ikke

Landsskatteretten er uanset betegnelsen ”ret” ikke en domstol, men et administrativt klageorgan, hvor processen er omfattet af skatteforvaltningsloven. Det betyder også, at der ikke er...
Vejlsøvej Silkeborg - Skattesagsadvokaterne

Solvent konkursbo efter konkurslovens § 144, kan ikke betale skatterne – hvad så?

Skatterådet har i en afgørelse gengivet i SKM 2018.430 (Bindende svar) truffet afgørelse i en meget usædvanlig situation. Faktum i sagen var således, at et selskab var gået...
fradrag tab på unoterede aktier og anparter

Fradrag for tab på unoterede aktier/anparter: husk det nu!!

Der er mange der overser, at der er fradragsret for tab på unoterede aktier og anparter. Det kan f.eks. være tab på anparterne i...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF