lørdag, september 14, 2019
Home Skatteret Skat og erhvervsret

Skat og erhvervsret

Skatteretten og erhvervsretten hænger grundlæggende tæt sammen. Vi informerer løbende om disse sammenhænge og snitflader, således at skattesagen, eller endnu værre skattestraffesagen kan undgås i videst muligt omfang.

Der er en stigende tendens inden for en række fagområder til at folk overgår fra at være lønmodtagere, til i stedet at etablere selvstændig virksomhed. Dette gælder særligt inden for områder med meget høje lønninger, hvor barriererne for etablering af...
Der har i den seneste tid været en del sager, hvor SKAT har underkendt skattefrie udbetalinger af godtgørelser, f.eks. i forbindelse med rejser eller kørselsgodtgørelse. Praksis på området har igennem en lang periode været rimelig klar, der skal være et...
4 tommelfingerregler der er gode at huske, hvis du overvejer kontantbetaling, og vil undgå en skattesag: 1. Som virksomhed må du ikke modtage mere end kr. 50.000 i kontanter iht. hvidvaskloven. Gør din virksomhed det alligevel, risikerer din virksomhed en...
I 2017 udbetalte SKAT omkostningsgodtgørelse i 1.474 afsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til 2016, hvor der blev afsluttet 1.232 sager.  Det fremgår af rapporten, at der i 186 af de 1.474 sager er givet delvist afslag...
SKAT har modsat alle andre kreditorer mulighed for at foretage udlæg hos skyldnerens ægtefælle, uden at der foreligger en aftale om hæftelse. Dette gælder for personskattebeløb hos skyldnerens ægtefælle, såfremt der er foretaget forgæves udlæg direkte hos skyldneren, eller om...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF