fredag, juni 11, 2021
Home Skatteret Skat og erhvervsret

Skat og erhvervsret

Skatteretten og erhvervsretten hænger grundlæggende tæt sammen. Vi informerer løbende om disse sammenhænge og snitflader, således at skattesagen, eller endnu værre skattestraffesagen kan undgås i videst muligt omfang.

Landsskatteretten har d. 10. oktober truffet afgørelse i en sag, hvor der var sket ombygning af en Porsche 911 Coupe. Denne ombygning udløste en ny registreringsafgift, uden mulighed for at få nogen del...
Det fremgår af ligningslovens § 16 stk. 4, at beskatningsgrundlaget er bilernes købspris, når bilerne er mere end 36 måneder gamle – men hvad er bilernes købspris, når der sker omstruktureringer af det selskab eller virksomhed, som har købt bilen,...
Så er den nye udgave af "Skattesag, og hvad så?" klar på Skattesagsadvokaternes hjemmeside. Læs meget mere om, hvad det vil sige at være involveret i en skattesag her: Skattesag 2019 - og hvad så?
SKAT siger: Rene linjer i kontrakten SKAT har i den seneste tid haft mange sager om sort arbejde og sorte underleverandører. Jeg har set en del af disse sager, og konklusionen er ofte, at den der benytter en underleverandør, der...
Det er ikke lang tid siden, at SKAT blev splittet op i de nye styrelser, herunder Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen, og vi begynder allerede nu at kunne se en tegning af, hvordan fremtiden i værste fald kan komme til at...
Der har igennem årene været truffet utallige afgørelser om ikke-erhvervsmæssige virksomheder, som helt overordnet set, er virksomheder, der konsekvent kører med underskud. Modsat de erhvervsmæssige virksomheder, fortsættes de ikke-erhvervsmæssige virksomheder - hobbyvirksomheder - til trods for underskuddene. Det er...
Der er en stigende tendens inden for en række fagområder til at folk overgår fra at være lønmodtagere, til i stedet at etablere selvstændig virksomhed. Dette gælder særligt inden for områder med meget høje lønninger, hvor barriererne for etablering af...
Der har i den seneste tid været en del sager, hvor SKAT har underkendt skattefrie udbetalinger af godtgørelser, f.eks. i forbindelse med rejser eller kørselsgodtgørelse. Praksis på området har igennem en lang periode været rimelig klar, der skal være et...
4 tommelfingerregler der er gode at huske, hvis du overvejer kontantbetaling, og vil undgå en skattesag: 1. Som virksomhed må du ikke modtage mere end kr. 50.000 i kontanter iht. hvidvaskloven. Gør din virksomhed det alligevel, risikerer din virksomhed en...
I 2017 udbetalte SKAT omkostningsgodtgørelse i 1.474 afsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til 2016, hvor der blev afsluttet 1.232 sager.  Det fremgår af rapporten, at der i 186 af de 1.474 sager er givet delvist afslag...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF