tirsdag, juli 27, 2021
Home Skatteret Skatteproces

Skatteproces

Skattesager: Vi har samlet alle de nyeste emner at betydning for skatteprocessen og dermed skattesagerne.

Ligningslovens § 16 E – pas på med smarte konstruktioner

Ligningslovens § 16 E har følgende ordlyd og har til formål at beskatte aktionærlån, uanset om de ydes direkte eller indirekte:

Ligningslovens § 4, partnerselskab, hvor går grænsen?

Det fremgår af ligningslovens § 4, at deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at deltagerens...

Overdragelse mellem interesseforbundne parter – markedsværdi – maskeret udlodning – syn...

Sagen vedrørte den klassiske problemstilling om hvorvidt en overdragelse af en fast ejendom mellem interesseforbundne selskaber var sket til ejendommens værdi i...

Skattestyrelsen & offentliggørelse af retningsgivende afgørelser, kan vi nu regne med...

Alle afgørelser truffet af Landsskatteretten og Skatterådet er tilgængelige på Skatteankestyrelsens hjemmeside, hvor de ligger i Skatteankestyrelsens database.

Hvad har datatilsynet med skattesager at gøre? En hel del faktisk.

Datatilsynet har i maj 2018 truffet afgørelse i en meget interessant sag, hvor Skattestyrelsen havde fået overdraget materiale fra SØIK, som SØIK...

Strafferetlig forældelse – er der 5 eller 10 år?

Forestiller vi os, at en person unddrager kr. 55.000 om året i skat i 10 år, vil den samlede unddragelse, hvis man...

Omkostningsgodtgørelse: der var én, der var to, der var tre; sager...

Der har udviklet sig en praksis i Skatteankestyrelsen, hvor afgørelser fra Skattestyrelsen deles op i flere sager, afhængig af, hvad de vedrører. Træffer Skattestyrelsen f.eks....

Skattesag og hvad så?

Så er den nye udgave af "Skattesag, og hvad så?" klar på Skattesagsadvokaternes hjemmeside. Læs meget mere om, hvad det vil sige at være...

Familielån – kontanter, den går ikke!

Familielån: Der har i de seneste år været utallige sager om skønsmæssige forhøjelser af skattepligtig indkomst grundet meget lave, eller negative privatforbrug. Systematikken i denne type...

Klage over SKAT – hvornår skal der klages?

Det fremgår af skatteforvaltningsloven, at klagefristen over Skattestyrelsens afgørelser er 3 måneder. Det kan i sig selv give anledning til spørgsmål, for hvad nu hvis...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF