fredag, september 13, 2019
Home Skatteret Skatteproces

Skatteproces

Skattesager: Vi har samlet alle de nyeste emner at betydning for skatteprocessen og dermed skattesagerne.

Strafferetlig forældelse – er der 5 eller 10 år?

Forestiller vi os, at en person unddrager kr. 55.000 om året i skat i 10 år, vil den samlede unddragelse, hvis man...

Omkostningsgodtgørelse: der var én, der var to, der var tre; sager...

Der har udviklet sig en praksis i Skatteankestyrelsen, hvor afgørelser fra Skattestyrelsen deles op i flere sager, afhængig af, hvad de vedrører. Træffer Skattestyrelsen f.eks....

Skattesag og hvad så?

Så er den nye udgave af "Skattesag, og hvad så?" klar på Skattesagsadvokaternes hjemmeside. Læs meget mere om, hvad det vil sige at være...

Familielån – kontanter, den går ikke!

Familielån: Der har i de seneste år været utallige sager om skønsmæssige forhøjelser af skattepligtig indkomst grundet meget lave, eller negative privatforbrug. Systematikken i denne type...

Klage over SKAT – hvornår skal der klages?

Det fremgår af skatteforvaltningsloven, at klagefristen over Skattestyrelsens afgørelser er 3 måneder. Det kan i sig selv give anledning til spørgsmål, for hvad nu hvis...

Holdingselskab og momsfradrag, ny praksis

Skattestyrelsen har d. 16. oktober 2018 offentliggjort et styresignal, der ændrer praksis og udvider adgangen til momsfradrag, således at mulighederne for at fradrage moms...

Skattesagsadvokaterne forklarer forløbet i en sag mod SKAT

Der er få sager, der kan være så stressende som en sag mod skat - og trække ud i så lang tid. Det er ikke unormalt,...

Skattesag imod Skatteministeriet og SKAT

Når SKAT (Skattestyrelsen) træffer afgørelse i en skattesag, kan denne påklages til Landsskatteretten, eller Skatteankenævnet. Tabes sagen her, og ønskes den videreført skal den...

Mange overser den 3 måneders klagefrist i skattesager

Har du fået en afgørelse fra SKAT er der 3 måneder til at klage over afgørelsen til Landsskatteretten eller skatteankenævnet, og denne frist er...

Lønmodtagere: undgå at blive udnyttet af kriminelle

Der er i Øjeblikket en klar tendens til at kriminelle udnytter lønmodtagere til at begå omfattende skattesvig. Dette gælder særligt i forhold til lønmodtagere med...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF