fredag, oktober 22, 2021
Home Skatteret Skatteproces

Skatteproces

Skattesager: Vi har samlet alle de nyeste emner at betydning for skatteprocessen og dermed skattesagerne.

Aktionærlån – kan du blive beskattet uden at få nogen penge?

Svaret er, ja det kan du sådan set godt. Der er flere eksempler på, at en nærtstående aktionær ender med...

Aktionærlån – endnu en sag, der endte med beskatning

Sagen var interessant derved, at der var etableret et låneforhold før reglerne i § 16 E trådte i kraft i august 2012....

Underleverandører / fremmed arbejde – ny sag underkender – igen –...

Der er efterhånden en del sager, hvor håndværksvirksomheder får underkendt deres fradrag for underleverandører / fremmed arbejde, og den seneste afgørelse i...

Ligningslovens § 16 E – pas på med smarte konstruktioner

Ligningslovens § 16 E har følgende ordlyd og har til formål at beskatte aktionærlån, uanset om de ydes direkte eller indirekte:

Ligningslovens § 4, partnerselskab, hvor går grænsen?

Det fremgår af ligningslovens § 4, at deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at deltagerens...

Overdragelse mellem interesseforbundne parter – markedsværdi – maskeret udlodning – syn...

Sagen vedrørte den klassiske problemstilling om hvorvidt en overdragelse af en fast ejendom mellem interesseforbundne selskaber var sket til ejendommens værdi i...

Skattestyrelsen & offentliggørelse af retningsgivende afgørelser, kan vi nu regne med...

Alle afgørelser truffet af Landsskatteretten og Skatterådet er tilgængelige på Skatteankestyrelsens hjemmeside, hvor de ligger i Skatteankestyrelsens database.

Hvad har datatilsynet med skattesager at gøre? En hel del faktisk.

Datatilsynet har i maj 2018 truffet afgørelse i en meget interessant sag, hvor Skattestyrelsen havde fået overdraget materiale fra SØIK, som SØIK...

Strafferetlig forældelse – er der 5 eller 10 år?

Forestiller vi os, at en person unddrager kr. 55.000 om året i skat i 10 år, vil den samlede unddragelse, hvis man...

Omkostningsgodtgørelse: der var én, der var to, der var tre; sager...

Der har udviklet sig en praksis i Skatteankestyrelsen, hvor afgørelser fra Skattestyrelsen deles op i flere sager, afhængig af, hvad de vedrører. Træffer Skattestyrelsen f.eks....

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF