tirsdag, september 21, 2021
Home Skatteret Skatteproces

Skatteproces

Skattesager: Vi har samlet alle de nyeste emner at betydning for skatteprocessen og dermed skattesagerne.

Ligningslovens § 16 E – pas på med smarte konstruktioner

Ligningslovens § 16 E har følgende ordlyd og har til formål at beskatte aktionærlån, uanset om de ydes direkte eller indirekte:

Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5 – skatteansættelse eller ansættelse,...

Det fremgår af Skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse, hvis: ”5) Den skattepligtige...

Omkostningsgodtgørelse: der var én, der var to, der var tre; sager...

Der har udviklet sig en praksis i Skatteankestyrelsen, hvor afgørelser fra Skattestyrelsen deles op i flere sager, afhængig af, hvad de vedrører. Træffer Skattestyrelsen f.eks....

Klage over SKAT – hvornår skal der klages?

Det fremgår af skatteforvaltningsloven, at klagefristen over Skattestyrelsens afgørelser er 3 måneder. Det kan i sig selv give anledning til spørgsmål, for hvad nu hvis...

Skatteministeriets redegørelse om omkostningsgodtgørelse i 2017 for skattesager viser en svag...

I 2017 udbetalte SKAT omkostningsgodtgørelse i 1.474 afsluttede sager. Dette er en stigning i forhold til 2016, hvor der blev afsluttet 1.232 sager.  Det...

Hvad har datatilsynet med skattesager at gøre? En hel del faktisk.

Datatilsynet har i maj 2018 truffet afgørelse i en meget interessant sag, hvor Skattestyrelsen havde fået overdraget materiale fra SØIK, som SØIK...

Dødelig syg erhvervsdrivende blev skattepligtig af hjælp fra venner og familie

Sagen, offentliggjort som SKM2020.23.LSR, omhandlede ejeren af en detailbutik, der i lange perioder forud for sin død var sygemeldt.

Skattesagsadvokaterne forklarer forløbet i en sag mod SKAT

Der er få sager, der kan være så stressende som en sag mod skat - og trække ud i så lang tid. Det er ikke unormalt,...

Skattesag imod Skatteministeriet og SKAT

Når SKAT (Skattestyrelsen) træffer afgørelse i en skattesag, kan denne påklages til Landsskatteretten, eller Skatteankenævnet. Tabes sagen her, og ønskes den videreført skal den...

Skattestyrelsen & offentliggørelse af retningsgivende afgørelser, kan vi nu regne med...

Alle afgørelser truffet af Landsskatteretten og Skatterådet er tilgængelige på Skatteankestyrelsens hjemmeside, hvor de ligger i Skatteankestyrelsens database.

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF