tirsdag, juli 23, 2019
Home Skattestrafferet

Skattestrafferet

Vi har samlet alle de vigtigste nyheder af betydning inden for skattestrafferetten

Er ubetinget fængselsstraf for skattesvig / skatteunddragelse på vej tilbage?

Skatteministeren har i et interview i Politikken i weekenden åbnet op for, at den mere grove skattesvig / skatteunddragelse /skattesnyd, defineret som unddragelser over...

Skattesnyd / skattesvig: reglerne strammes

De nye skærpede regler for skattesnyd / skattesvig / skatteunddragelse træder i kraft i forbindelse med den nye skattekontrollov pr. d. 1. januar 2019. Straf-...

Er det strafbart ikke at betale sin skat og moms?

Er det strafbart ikke at betale sin skat og moms i virksomheden? Principielt er svaret nej, det er det ikke. Det er derimod strafbart ikke...

Underslæb eller skatteunddragelse, det er ikke helt ligegyldigt – strafbare indtægter

Landsretten frifandt i en dom fornyligt tiltalte for manglende angivelse af indkomst i henhold til skattekontrollovens § 13. Det er for så vidt ikke så interessant, da det...

Forældelse af skatter – særligt om nulstilling og hæftelse

Landsskatteretten har i en afgørelse gengivet i SKM 2018.465 fastslået, at krav vedrørende nulstilling af skatter forældes efter forældelsesloven – og ikke skatteforvaltningsloven. Nulstilling af...

Ekstraordinær genoptagelse – hvor længe risikeres en skattesag?

Det ses efterhånden meget ofte, at SKAT foretager ekstraordinære ansættelser begrundet med, at skatteyderen har handlet groft uagtsomt, eller forsætligt. Hjemlen hertil findes i skatteforvaltningslovens...

Frygten for at blive opdaget i skattesnyd falder

  SKAT måler hvert år i fjerde kvartal borgere og virksomheders oplevede opdagelsesrisiko i SKATs såkaldte holdningsundersøgelse. De to spørgsmål, der omhandler borgere/virksomheders oplevelse af risikoen...

Store problemer med forældelse i skattestraffesagerne

SKAT har kompetence til at afgøre alle skattestraffesager, hvis SKAT vurderer, at forseelsen er sket groft uagtsomt, og alle forsætlige skatte og momsunddragelsessager, hvis...

Ny sag om skattefradrag for underleverandør

Der er igen kommet en afgørelse, hvor en virksomhed får underkendt sit skattefradrag for udgifterne til en underleverandør, både momsretlig og skatteretligt. Afgørelsen er ikke...

Iværksætterselskaber / IVS, anpartsselskaber / ApS, aktieselskaber A/S – gør det...

Der har i den seneste tid været en del debat omkring iværksætterselskaberne, og at det er for let for kriminelle blot at stifte et...
- Advertisement -

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF