tirsdag, september 21, 2021
Home Skattestrafferet

Skattestrafferet

Vi har samlet alle de vigtigste nyheder af betydning inden for skattestrafferetten

Ekstraordinær genoptagelse – hvor længe risikeres en skattesag?

Det ses efterhånden meget ofte, at SKAT foretager ekstraordinære ansættelser begrundet med, at skatteyderen har handlet groft uagtsomt, eller forsætligt. Hjemlen hertil findes i skatteforvaltningslovens...

Store problemer med forældelse i skattestraffesagerne

SKAT har kompetence til at afgøre alle skattestraffesager, hvis SKAT vurderer, at forseelsen er sket groft uagtsomt, og alle forsætlige skatte og momsunddragelsessager, hvis...

Skattesagsadvokaterne forklarer skattestraffesagen

SKAT sigter i et stigende antal sager for skatteunddragelse / skattesnyd, og skatteadvokat Tobias Stenkær Albrechtsen oplever ofte, at det kommer som et chok,...

Ny sag om skattefradrag for underleverandør

Der er igen kommet en afgørelse, hvor en virksomhed får underkendt sit skattefradrag for udgifterne til en underleverandør, både momsretlig og skatteretligt. Afgørelsen er ikke...

Momsangivelse – hvad sker der ved at glemme en?

Momsangivelse: Denne her er en klassiker. Specielt under finanskrisen, hvor likviditeten var stram, var der mange virksomheder, der op til afslutningen af en momsperiode ventede med...

Konkurskarantæne – en ligegyldighed?

Reglerne om konkurskarantæne har efterhånden nogen tid på bagen, og der begynder at tegne sig et billede i praksis om, hvad der skal til,...

Underslæb eller skatteunddragelse, det er ikke helt ligegyldigt – strafbare indtægter

Landsretten frifandt i en dom fornyligt tiltalte for manglende angivelse af indkomst i henhold til skattekontrollovens § 13. Det er for så vidt ikke så interessant, da det...

Transfer pricing, bødeniveau

Ny dom i prøvsag om bødeniveuaet for manglende indsendelse af dokumentation for kontrollerede transaktioner (transfer pricing). sagen vedrørte indkomstårene 2011-2015, og et tilfælde, hvor dokumentationen ikke var...

Staten straffer vilkårligt i sager om økonomisk kriminalitet, og mange andre...

Det er et velkendt faktum, at anklagemyndigheden og domstolene er pressede og er nødsaget til at prioritere sine ressourcer og dermed også, de sager...

Strafferetlig forældelse – er der 5 eller 10 år?

Forestiller vi os, at en person unddrager kr. 55.000 om året i skat i 10 år, vil den samlede unddragelse, hvis man...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF