tirsdag, september 21, 2021

Ny praksis

Ny skattestrafferetlig praksis af særlig betydning vil løbende blive uploaded her, idet al øvrig praksis er at finde på de enkelte sider, med skatte- og skattestrafferetlig praksis for de enkelte år, f.eks. https://juratilalle.dk/2018/02/26/skatteretlige-domme-og-afgoerelser-2017/ og https://juratilalle.dk/2017/07/26/skatteretlige-domme-og-afgoerelser-2016/

Skattestraffesag: hvem betaler forsvarerens salær

Sagsomkostningerne er et aspekt, der skal overvejes i alle sager, og naturligvis også i skattestraffesagerne. En helt ny afgørelse viser dette, og slår fast, at selv accept af en...

Strafferetlig forældelse – er der 5 eller 10 år?

Forestiller vi os, at en person unddrager kr. 55.000 om året i skat i 10 år, vil den samlede unddragelse, hvis man ser perioden over ét være på kr. 550.000, og dermed...
transfer pricing bødeniveau

Transfer pricing, bødeniveau

Ny dom i prøvsag om bødeniveuaet for manglende indsendelse af dokumentation for kontrollerede transaktioner (transfer pricing). sagen vedrørte indkomstårene 2011-2015, og et tilfælde, hvor dokumentationen ikke var indsendt inden fristen den 20. februar 2017. Selskabet forklarede at det skyldtes...
Forældelse af skatter – særligt om nulstilling og hæftelse ved arbejdsleje

Forældelse af skatter – særligt om nulstilling og hæftelse

Landsskatteretten har i en afgørelse gengivet i SKM 2018.465 fastslået, at krav vedrørende nulstilling af skatter forældes efter forældelsesloven – og ikke skatteforvaltningsloven. Nulstilling af indeholdte, men ikke afregnede skatter, er grundlæggende set udtryk for,...
Ekstraordinær genoptagelse – hvor længe risikeres en skattesag?

Ekstraordinær genoptagelse – hvor længe risikeres en skattesag?

Det ses efterhånden meget ofte, at SKAT foretager ekstraordinære ansættelser begrundet med, at skatteyderen har handlet groft uagtsomt, eller forsætligt. Hjemlen hertil findes i skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5, hvis forhøjelsen har relation...
skattefradrag for underleverandør

Ny sag om skattefradrag for underleverandør

Der er igen kommet en afgørelse, hvor en virksomhed får underkendt sit skattefradrag for udgifterne til en underleverandør, både momsretlig og skatteretligt. Afgørelsen er ikke overraskende set i lyset af praksis på området, men afgørelsen...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF