lørdag, september 14, 2019

Ny praksis

Ny skattestrafferetlig praksis af særlig betydning vil løbende blive uploaded her, idet al øvrig praksis er at finde på de enkelte sider, med skatte- og skattestrafferetlig praksis for de enkelte år, f.eks. https://juratilalle.dk/2018/02/26/skatteretlige-domme-og-afgoerelser-2017/ og https://juratilalle.dk/2017/07/26/skatteretlige-domme-og-afgoerelser-2016/

Ekstraordinær genoptagelse – hvor længe risikeres en skattesag?

Ekstraordinær genoptagelse – hvor længe risikeres en skattesag?

Det ses efterhånden meget ofte, at SKAT foretager ekstraordinære ansættelser begrundet med, at skatteyderen har handlet groft uagtsomt, eller forsætligt. Hjemlen hertil findes i skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 nr. 5, hvis forhøjelsen har relation...
skattefradrag for underleverandør

Ny sag om skattefradrag for underleverandør

Der er igen kommet en afgørelse, hvor en virksomhed får underkendt sit skattefradrag for udgifterne til en underleverandør, både momsretlig og skatteretligt. Afgørelsen er ikke overraskende set i lyset af praksis på området, men afgørelsen...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF