torsdag, december 2, 2021

Staten straffer vilkårligt i sager om økonomisk kriminalitet, og mange andre...

Det er et velkendt faktum, at anklagemyndigheden og domstolene er pressede og er nødsaget til at prioritere sine ressourcer og dermed også, de sager...

Bødeniveauet i afgiftssager fordobles

Med vedtagelse af Lov 1126 fordobles bødeniveauet i stort set alle afgiftslove med 100 %, så bøderne udmåles efter samme principper...

Manglende angivelse af fri sommerbolig – straf

Sagen vedrørte en skatteyder, der ikke havde ladet sig beskatte af fri sommerbolig, hvilket i sig selv er interessant, at der føres...

Medarbejderaktier – straf manglende angivelse

Landsretten har netop afsagt dom i en sag om straf for manglende selvangivelse af avance i forbindelse med salg af medarbejderaktier.

Straffesager: urimelig lang sagsbehandlingstid i øko-krim sager trækker grimme spor

Det har længe været en offentlig kendt hemmelighed at øko-krim sagerne, herunder sager om skatte- moms og afgiftssvig nedprioriteres i forhold til...

Hvad har datatilsynet med skattesager at gøre? En hel del faktisk.

Datatilsynet har i maj 2018 truffet afgørelse i en meget interessant sag, hvor Skattestyrelsen havde fået overdraget materiale fra SØIK, som SØIK...

Skattestraffesag, hvad sker der så?

Skattesagsadvokaterne er nu klar med den nye udgave af Skattestraffesag, og hvad så? Læs den her, og bliv meget klogere på forløbet i en skattestraffesag: Skattestraffesag...

Skattesnyd / skattesvig: reglerne strammes

De nye skærpede regler for skattesnyd / skattesvig / skatteunddragelse træder i kraft i forbindelse med den nye skattekontrollov pr. d. 1. januar 2019. Straf-...

Frygten for at blive opdaget i skattesnyd falder

  SKAT måler hvert år i fjerde kvartal borgere og virksomheders oplevede opdagelsesrisiko i SKATs såkaldte holdningsundersøgelse. De to spørgsmål, der omhandler borgere/virksomheders oplevelse af risikoen...

Konkurskarantæne – en ligegyldighed?

Reglerne om konkurskarantæne har efterhånden nogen tid på bagen, og der begynder at tegne sig et billede i praksis om, hvad der skal til,...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF