mandag, september 20, 2021

Medarbejderaktier – straf manglende angivelse

Landsretten har netop afsagt dom i en sag om straf for manglende selvangivelse af avance i forbindelse med salg af medarbejderaktier.

Konkurskarantæne – en ligegyldighed?

Reglerne om konkurskarantæne har efterhånden nogen tid på bagen, og der begynder at tegne sig et billede i praksis om, hvad der skal til,...

Skattestraffesag 2021, 7. udgave er nu klar

Vores årlige publikation vedrørende skattestraffesager er nu klar. Vi opsummerer, som altid, de vigtigste elementer i en skattestraffesag,...

Skattesnyd / skattesvig: reglerne strammes

De nye skærpede regler for skattesnyd / skattesvig / skatteunddragelse træder i kraft i forbindelse med den nye skattekontrollov pr. d. 1. januar 2019. Straf-...

Aktionærlån, brutto- eller nettoprincippet, hvad er forskellen? Beskatning af 51.000 kr....

Forskellen mellem brutto- og nettoprincippet kan med ganske få ord, være uhyggelig stor. Kort fortalt går bruttoprincippet ud på,...

Skattestraffesag, hvad sker der så?

Skattesagsadvokaterne er nu klar med den nye udgave af Skattestraffesag, og hvad så? Læs den her, og bliv meget klogere på forløbet i en skattestraffesag: Skattestraffesag...

Staten straffer vilkårligt i sager om økonomisk kriminalitet, og mange andre...

Det er et velkendt faktum, at anklagemyndigheden og domstolene er pressede og er nødsaget til at prioritere sine ressourcer og dermed også, de sager...

Frygten for at blive opdaget i skattesnyd falder

  SKAT måler hvert år i fjerde kvartal borgere og virksomheders oplevede opdagelsesrisiko i SKATs såkaldte holdningsundersøgelse. De to spørgsmål, der omhandler borgere/virksomheders oplevelse af risikoen...

Hvad har datatilsynet med skattesager at gøre? En hel del faktisk.

Datatilsynet har i maj 2018 truffet afgørelse i en meget interessant sag, hvor Skattestyrelsen havde fået overdraget materiale fra SØIK, som SØIK...

Straffesager: urimelig lang sagsbehandlingstid i øko-krim sager trækker grimme spor

Det har længe været en offentlig kendt hemmelighed at øko-krim sagerne, herunder sager om skatte- moms og afgiftssvig nedprioriteres i forhold til...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF