tirsdag, juni 15, 2021

Staten straffer vilkårligt i sager om økonomisk kriminalitet, og mange andre...

Det er et velkendt faktum, at anklagemyndigheden og domstolene er pressede og er nødsaget til at prioritere sine ressourcer og dermed også, de sager...

Skattestraffesag, hvad sker der så?

Skattesagsadvokaterne er nu klar med den nye udgave af Skattestraffesag, og hvad så? Læs den her, og bliv meget klogere på forløbet i en skattestraffesag: Skattestraffesag...

Skattestraffesag 2021, 7. udgave er nu klar

Vores årlige publikation vedrørende skattestraffesager er nu klar. Vi opsummerer, som altid, de vigtigste elementer i en skattestraffesag,...

Manglende angivelse af fri sommerbolig – straf

Sagen vedrørte en skatteyder, der ikke havde ladet sig beskatte af fri sommerbolig, hvilket i sig selv er interessant, at der føres...

Bødeniveauet i afgiftssager fordobles

Med vedtagelse af Lov 1126 fordobles bødeniveauet i stort set alle afgiftslove med 100 %, så bøderne udmåles efter samme principper...

Frygten for at blive opdaget i skattesnyd falder

  SKAT måler hvert år i fjerde kvartal borgere og virksomheders oplevede opdagelsesrisiko i SKATs såkaldte holdningsundersøgelse. De to spørgsmål, der omhandler borgere/virksomheders oplevelse af risikoen...

Aktionærlån, brutto- eller nettoprincippet, hvad er forskellen? Beskatning af 51.000 kr....

Forskellen mellem brutto- og nettoprincippet kan med ganske få ord, være uhyggelig stor. Kort fortalt går bruttoprincippet ud på,...

Medarbejderaktier – straf manglende angivelse

Landsretten har netop afsagt dom i en sag om straf for manglende selvangivelse af avance i forbindelse med salg af medarbejderaktier.

Straffesager: urimelig lang sagsbehandlingstid i øko-krim sager trækker grimme spor

Det har længe været en offentlig kendt hemmelighed at øko-krim sagerne, herunder sager om skatte- moms og afgiftssvig nedprioriteres i forhold til...

Hvad har datatilsynet med skattesager at gøre? En hel del faktisk.

Datatilsynet har i maj 2018 truffet afgørelse i en meget interessant sag, hvor Skattestyrelsen havde fået overdraget materiale fra SØIK, som SØIK...

SIDSTE NYT

GÅ IKKE GLIP AF