Sagen, offentliggjort som SKM2020.23.LSR, omhandlede ejeren af en detailbutik, der i lange perioder forud for sin død var sygemeldt.

Familie og venner trådte til i forbindelse med hans sygdomsperiode og hjalp med at ekspedere i butikken, hvilket han blev sat i skat af.

Hjælpen blev anset som en skattepligtig gave, og i og med, at de der hjalp ikke var omfattet af den kreds der kunne give gaver omfattet af gaveafgift, enten han altså med beskatning.

For Landsskatteretten nedlagde klageren påstand om, at han var berettiget til et korresponderende fradrag, svarende til værdien af den ansatte skattepligtig gave, hvilket han ikke fik medhold i.

Landsskatteretten fastslog, at klageren ikke havde været retligt forpligtet til at betale en udgift til de personer der hjalp ham i sin virksomhed, svarende til størrelsen af den skattepligtige gave, og at klageren derfor ikke var berettiget til at fradrage denne udgift.

Landsskatteretten bemærkede herved, at hverken klageren eller klagerens familie og venner rent faktisk havde afholdt en sådan udgift.

Endelig fandt Landsskatteretten, at Østre Landsrets dom offentliggjort som SKM2005.99.ØLR og Landsskatterettens kendelse offentliggjort som SKM2005.539.LSR ikke kunne føre til et andet resultat.

Afgørelsen er offentliggjort som retningsgivende og konsekvensen er altså, at det udløser skat, hvis venner og familie hjælper til i virksomheden, og der ikke er en retlig forpligtelse til at betale herfor.

I denne sag var der tale om mange timer ca. 1.500, hvilket har gjort at sagen ikke var helt bagatelagtig.

Derudover har det formentlig også spillet ind i forhold til sagens opstart, at klageren var sygemeldt stort set hele det pågældende år, og fik sygedagpenge, således at der ganske givet har været mistanke om svig – eller sort arbejdskraft, eftersom butikken alligevel var åben.

Uanset udfaldet, er afgørelsen interessant, og man kan spørge hvad er rækkevidden?

Hvad hvis aktionæren arbejder gratis for sit selskab i en periode, vil det få samme konsekvens?

Reelt set vil der jo, hvis man skulle følge samme logik, være ydet selskabet et tilskud, som er skattepligtigt for selskabet. Det skal blive interessant at se, hvad denne afgørelse kommer til at betyde.