Er det strafbart ikke at betale sin skat og moms i virksomheden?

Principielt er svaret nej, det er det ikke. Det er derimod strafbart ikke at indeholde og angive skat, og ikke at angive moms.

SKAT, som kreditor, er en lidt sjov størrelse, idet SKAT grundlæggende kun ved, at SKAT er kreditor, hvis debitor selv fortæller SKAT, at SKAT har penge til gode.

Det er helt grundlæggende, det der sker, når der angives moms, og skatter, idet SKAT her oplyses om, at SKAT har et tilgodehavende.

Derudover er virksomhederne f.eks. forpligtet til at indeholde skat i forbindelse med udbetaling af løn til ansatte, der herefter alene får lønnen udbetalt efter, at skatten er indeholdt.

Skatten af lønnen står herefter på virksomheden konto, indtil den skal betales i henhold til angivelsen til SKAT.

Det er derfor, det er den manglende angivelse af skat og moms, der er strafbar, idet SKAT, hvis der ikke sker angivelse, ikke ved, at SKAT har et tilgodehavende.

Det er klart, at manglende betaling kan være strafbart efter andre bestemmelser f.eks. straffelovens bestemmelser om skyldnersvig, hvis de penge SKAT skulle have haft er søgt skjult m.v.

Derudover vil SKAT naturligvis ej heller uden videre acceptere, ikke at få sine penge. Manglende betaling vil naturligvis medføre sædvanlig inddrivelse, potentielt inddragelse af registrering og i sin yderste konsekvens indgivelse af konkursbegæring.

Derudover vil den, der påfører det offentlige tab blive mødt med krav om sikkerhedsstillelse, hvis den pågældende forsøger at registrere en ny virksomhed, og evt. en sag om konkurskarantæne, som rejses af kurator i konkursboet.

SKAT har således mange værktøjer til rådighed, såfremt SKAT via angivelse får kendskab til sit tilgodehavende, og det er præcist derfor, at det er den manglende angivelse, der udløser straffen, idet SKAT ved manglende angivelse ingen viden har om sit tilgodehavende