Høring

Høring

EU-Kommissionens forslag af 29. oktober 2021 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår midlertidige initiativer i relation til moms for COVID-19 vacciner og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som reaktion på COVID-19 pandemien (KOM (2020) 688)

EU-Kommissionens forslag af 29. oktober 2021 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår midlertidige initiativer i relation til moms for COVID-19 vacciner og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som reaktion på COVID-19 pandemien (KOM (2020) 688)

EU-Kommissionens forslag af 29. oktober 2021 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår midlertidige initiativer i relation til moms for COVID-19 vacciner og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som reaktion på COVID-19 pandemien (KOM (2020) 688)

EU-Dokumenter

Skatter og afgifter

11-11-2020

11-01-2021

2020/2021

04-11-2020

Dokumenter