Høring

Høring

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet)

Lovforslag

Skatter og afgifter

22-09-2019

22-11-2019

2018/2019

17-09-2019

Dokumenter