Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre loveForslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre loveForslag til lov om ændring af
selskabsskatteloven og forskellige andre love  og ændringer som følge
af det midlertidige forbud mod hold af mink m.v.)indberetning af alle udbytter af
aktier m.v. registreret i en dansk værdipapircentral
(EU-retlig tilpasning af
foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters
beskatning af udbytte fra danske aktier, skattefritagelse af selvejende
plejehjem og plejeboliger, forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser
fra sociale fonde,LovforslagSkatter og afgifter07-04-202107-06-20212020/202124-03-2021

Dokumenter