Høring

Høring

Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og ligningslovenForslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og ligningslovenForslag
til Lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven 
(Kompetence
til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., justering af oplysningsfristen for
juridiske personer, regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske
kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer
pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af
straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning
af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig, og godkendelse af små patientforeninger for sjældne
sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.)     LovforslagSkatter og afgifter18-08-202118-10-20212020/202123-06-2021

Dokumenter