SKAT måler hvert år i fjerde kvartal borgere og virksomheders oplevede opdagelsesrisiko i SKATs såkaldte holdningsundersøgelse.

De to spørgsmål, der omhandler borgere/virksomheders oplevelse af risikoen for at blive opdaget i skattesnyd hhv. udførelse af sort arbejde, indgår i de indeks af udvalgte spørgsmål i undersøgelsen, der anvendes til afrapportering på SKATs finanslovsmål for kundetilfredshed.

Det kommer næppe som den store overraskelse for nogen, at andelen af virksomheder, der oplever risikoen for at blive opdaget i snyd med skat, moms eller afgifter som værende ”stor” eller ”meget stor” er faldet fra 2014 til 2017, efter at den steg fra 47 til 56 pct. i 2014-2016. Herefter faldt den til 38 pct. i 2017.

Den tilsvarende andel for sort arbejde var stabil omkring 42 pct. i 2014-2016, men faldt til 31 pct. i 2017.

Denne tendens er fuldt i overensstemmelse med den holdning, man ofte mødes med: SKAT opdager ingenting, og selv om de gør, sker der ingenting.

Det er glædeligt at der nu endeligt bliver gjort noget ved skattekontrollen, da denne holdning ganske givet medfører meget betydelige manglende angivelser, og meget store provenutab – og der er ingen tvivl om, som undersøgelsen også viser, at tendensen er klar, flere og flere frygter ikke opdagelse af skattesnyd.

Det er dog vigtigt, at SKAT ikke i sin iver efter at vise handlekraft og ændring af denne opfattelse går helt over i den anden grøft.

Det skal blive spændende at følge udviklingen i holdningsundersøgelsen, og SKATs fremtidige kontroller.