GRATIS JURIDISKE DOKUMENTER

Vi vil i løbet af den kommende tid påbegynde upload af en række gratis, standard juridiske dokumenter – paradigmer, der er til fri benyttelse.

Vi fraskriver os naturligvis ethvert ansvar i forhold til anvendelse af vores paradigmer, herunder i forhold til det juridiske indhold, og skal opfordre til, at der søges professionel assistance i forbindelse med anvendelsen af dokumenterne.

Paradigmerne er alene tænkt som inspiration og til at give et overblik over det sædvanlige indhold i dokumenter af den givne karakter.

Dokumenterne er endvidere alene tænkt som lettere tilgængelig og overordnet inspiration til mindre erhvervsdrivende, således at de ikke indeholder udtømmelig regulering af alle tænkelige forhold, men alene de typiske problemstillinger.

 

KØB / SALG AF VIRKSOMHED:

  1. Overdragelse af lille virksomhed

købsaftale virksomhed, simpel køber overtager ikke medarbejdere eller lejemål 

Overdragelsesaftale, med lejemål og ansatte

2. Tjekliste for salg af større virksomhed:

Såfremt der handles en større virksomhed, med behov for yderligere regulering, er nedenstående tjekliste god til at søge inspiration i, i forhold til de yderligere forhold, der bør afdækkes og reguleres.

tjekliste

KØB / SALG AF SELSKAB:

  1. Fortroligheds og eksklusivaftale

I forbindelse med overdragelse af kapitalandele i selskaber, vil det ofte være relevant at indgå en fortroligheds- og eksklusivaftale. Nærværende eksempel, vil med de nødvendige tilpasninger også kunne anvendes til det direkte salg af virksomheden ud af selskabet.

fortroligheds og eksklusiverklæring

2. Hensigtserklæring / Letter of intent

Dokumentet indeholder den helt overordnede regulering i et letter of intent, men det skal naturligvis tilpasse de konkrete forhold, da der altid vil være helt specifikke forhold, der skal reguleres.

Hensigtserklæring

3. Overdragelsesaftaler

Overdragelsesaftaler vedrørende salg af selskaber kan udfærdiges på utallige måder og med utallige vilkår. Dette gælder særligt i forhold til finansieringen af handlen / betaling af købesummen / regulering af købesummen, sælgers rolle i selskabet efterfølgende, samt de undersøgelser og garantier køber ønsker i forbindelse med handlen. Det er således ikke muligt at udfærdige paradigmer, der rammer alle de forskellige vilkår, handel med selskaber kan udløse, da enhver handel er konkret, og kræver konkret regulering.

Vores kontrakter viser således alene nogle af den typiske regulering, der vil være relevant i overdragelse af selskaber, og indeholder ikke mere kompleks reguleringer i forhold til f.eks. sælgerfinansiering og mere avanceret købesumsreguleringer.

salg af selskab med due diligence

EJERAFTALER (AKTIONÆROVERENSKOMSTER / ANPARTSOVERENSKOMSTER)

Ejeraftaler kan udformes på utallige måder, ligesom det er umuligt at tage højde for alle faktuelle forhold i standarddokumenter. Det skyldes at de faktuelle forhold kan variere i det uendelige, ligesom den regulering, der konkret ønskes, kan kombineres på utallige måder.

Vores paradigmer rammer alene de sædvanlige, grundlæggende forhold, der som minimum skal reguleres for, men som det fremgår af dokumentet, er der alligevel en meget lang række parametre, der konkret bør tages stilling til.

Vi kan derfor kun anbefale, at dokumentet bruges som inspiration, således at dokumentet bliver tilrettet og tilpasset til præcist den regulering, der ønskes. Dokumentet er endvidere tilpasset en mindre opstartsvirksomhed, med to ejere, der ejer deres andel igennem holdingselskaber.

Ejes selskabet i stedet af f.eks. 3 ejere vil der være behov for en helt anden regulering i form af mindretalsbeskyttelse m.v.

Ejeraftale