Afgørelse af 28. juni 2021

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2013

Aktieindkomst

Yderligere opgjort gevinst ved salg af børsnoterede aktier

3.849.062 kr.

0 kr.

3.849.062 kr.

Faktiske oplysninger

Af de faktiske oplysninger fra SKATs forslag til afgørelse fremgår blandt andet:

”Du har i 2013 solgt aktier, og medregnet en gevinst på din årsopgørelse på 443.329 kr. Gevinsten er beregnet i SKATs værdipapirsystem og automatisk overført til din årsopgørelse for 2013.

SKATs værdipapirsystem har visse begrænsninger, idet det ikke kan beregne gevinster og tab ved salg af aktier, som er anskaffet før 1. januar 2010.

Du har pligt til selv at rette beløbet, hvis det ikke er korrekt.

Du har solgt aktier som er anskaffet før 1. januar 2010. SKAT har derfor bedt dig oplyse købesummer på de aktier du har købt før 1. januar 2010.”

Af SKATs forslag til afgørelse fremgår desuden:

”SKATs værdipapirsystem kan ikke automatisk beregne gevinster og tab ved salg af aktier og investeringsbeviser, som er anskaffet før 1. januar 2010, på grund af manglende oplysninger om købesummerne. Da du har værdipapirer som er anskaffet før 2010, har du mulighed for selv at indtaste købesummerne for de nu solgte aktier.

SKAT har modtaget transaktionslister for køb den 13. februar 2009 af 4.700 stk. [virksomhed1] A/S for 105.803 kr. og køb den 12. april 2007 af 1.436 stk. [virksomhed2] aktier for 99.952 kr. Det samme gælder for købesummer ved køb af 1.000 stk. [virksomhed3] aktier købt den 22. april 2009 for 174.087 kr., og køb den 11. februar 2009 af 10 stk. [fodboldbilletter]. for 280 kr.

Købesum for 1.355 stk. [virksomhed4] aktier kan opgøres til 199.812 kr. Ved fortegningsemission i forholdet 1:2 har du den 21. april 2009 tegnet 2.710 stk. til en kurs på 19 kr. pr. aktie. Den samlede købesum for 4.065 stk. kan således beregnes til 251.302 kr.

(…)

Fra din bankrådgiver har vi modtaget købesummer for køb af 8.000 stk. [virksomhed5] for 500.100 kr. samt 1.000 stk. [virksomhed6] aktier købt for 264.632 kr.

Vi har indtastet alle købesummerne i værdipapirssystemet.

Vedlagt er udskrift fra værdipapirssystemet med specifikation af din aktieindkomst, som vi har opgjort til en nettogevinst på 4.292.391 kr.”

Der er fremlagt udskrifter fra SKATs værdipapirsystem for indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013. Heraf fremgår en oversigt over de værdipapirer, som skal beskattes hos klageren i det pågældende indkomstår, ligesom der er en oversigt over klagerens øvrige værdipapirer.

Der er indkaldt yderligere materiale fra SKATs værdipapirsystem, som viser alle de handler med værdipapirer, som klageren har foretaget i 2010, 2011 og 2012.

Af udskrifterne fra værdipapirsystemet fremgår, at klageren i 2010 købte 1.700 stk. aktier i [finans1] A/S for 222.811,35 kr.

I 2011 købte klageren følgende aktier i [finans1] A/S A/S:

”Køb

10-02-2011

2.000

258.793,95

Køb

28-03-2011

1.000

86.000,00

Køb

28-03-2011

3.566

306.676,00”

I 2012 var der følgende handler med aktier i [finans1] A/S A/S:

”Køb

23-01-2012

7.500

 

629.879,25

 

Køb

23-01-2012

7.500

 

628.377,75

Køb

01-03-2012

4.500

 

444.372,08

Salg

16-03-2012

-14.256

1.185.243,84

1.237.773,96

-52.530,12

Salg

19-10-2012

-10.000

1.000.000,00

868.247,73

131.752,27

Køb

30-10-2012

9.500

 

942.338,25”

 

Af oversigten for 2013 fremgår den beholdning af aktier i [finans1] A/S, som klageren ejede primo 2013. Derudover er der en opgørelse over de køb og salg af aktier i [finans1] A/S, som klageren foretog i 2013. Ud for hvert køb fremgår handelstidspunkt, antal af købte aktier og samlet købesum. Ud for hvert salg fremgår handelstidspunkt, antal af solgte aktier, købesum for det antal af solgte aktier og en opgørelse af gevinst eller tab ved salg af de pågældende aktier. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 699.702,56 kr. for handel med aktier i [finans1] A/S i 2013.

Af udskrifterne fra værdipapirsystemet fremgår, at der i 2010 var der følgende handler med aktier i [virksomhed7] A/S:

”Køb

10-02-2010

1.100

 

300.878,96

 

Køb

15-03-2010

800

 

210.345,12

Salg

16-03-2010

-800

214.052,92

215.252,24

-1.199,33

Køb

30-08-2010

1.000

 

225.725,50

 

Køb

15-09-2010

1.000

 

220.810,35”

 

I 2011 blev der solgt 745 stk. aktier i [virksomhed7] A/S for 45.635,05 kr.

I 2012 var der ifølge udskrifterne følgende handler med aktier i [virksomhed7] A/S:

”Køb

09-01-2012

5.150

 

300.029,73

 

Køb

23-02-2012

5.150

 

300.395,12

Salg

15-03-2012

-5.150

313.735,55

473.894,08

-160.158,54

Køb

15-03-2012

5.150

 

313.018,93

 

Køb

19-03-2012

5.150

 

322.035,94

 

Køb

27-03-2012

5.150

 

299.364,61

 

Salg

27-03-2012

-5.150

300.609,62

364.575,71

-63.966,09

Køb

27-03-2012

5.150

 

300.137,49”

 

Af oversigten for 2013 fremgår de samme oplysninger som beskrevet ovenfor omkring beholdningen af aktier i [finans1] A/S med en beskrivelse af beholdning og årets køb og slag af aktier i [virksomhed7] A/S. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 80.854,69 kr. for handel med aktier i [virksomhed7] A/S i 2013.

Af oversigten for 2013 fremgår de ovenfor beskrevne oplysninger vedrørende klagerens handler med aktier i [virksomhed1] A/S. Det fremgår, at klageren havde et samlet tab på -98.443 kr. for handel med aktier i [virksomhed1] A/S i 2013.

Af udskrifterne fra værdipapirsystemet fremgår, at klageren i 2012 købte 3.000 stk. aktier i [virksomhed8] A/S for 242.707,50 kr.

Af oversigten for 2013 fremgår desuden de ovenfor beskrevne oplysninger vedrørende klagerens handler med aktier i [virksomhed8] A/S. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 103.815,15 kr. for handel med aktier i [virksomhed8] A/S i 2013.

I 2011 var der ifølge udskrifterne følgende handler med aktier i [virksomhed9] A/S:

”Køb

01-03-2011

4.000

 

208.230,36

 

Salg

21-12-2011

-1.234

45.643,42

64.239,07

-18.595,65”

Af oversigten for 2013 fremgår desuden de ovenfor beskrevne oplysninger vedrørende klagerens handler med aktier i [virksomhed9] A/S. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 63.797,39 kr. for handel med aktier i [virksomhed9] A/S i 2013.

Af oversigten for 2013 fremgår de ovenfor beskrevne oplysninger vedrørende klagerens handler med aktier i [virksomhed10] A/S. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 109.709,61 kr. for handel med aktier i [virksomhed10] A/S i 2013.

De ovenfor beskrevne oplysninger (vedr. oversigten for 2013) fremgår også for klagerens handler med aktier i [virksomhed11] A/S. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 9.676,43 kr. for handel med aktier i [virksomhed11] A/S i 2013.

De ovenfor beskrevne oplysninger (vedr. oversigten for 2013) fremgår også for klagerens handler med aktier i [virksomhed12] A/S. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 9.676,43 kr. for handel med aktier i [virksomhed12] A/S i 2013.

Af udskrifterne fra værdipapirsystemet fremgår, at klageren i 2010 solgte 2.600 stk. aktier i [virksomhed13] A/S for 621.034,63 kr.

Af oversigten for 2013 fremgår desuden de ovenfor beskrevne oplysninger vedrørende klagerens handler med aktier i [virksomhed13] A/S. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 41.300,34 kr. for handel med aktier i [virksomhed13] A/S i 2013.

Af udskrifterne fremgår, at der i 2010 var der følgende handler med aktier i [virksomhed14] A/S B Aktier:

”Køb

04-03-2010

5

 

210.805,35

Salg

05-03-2010

-5

213.743,07

 

Køb

08-03-2010

5

 

214.507,20

Salg

10-03-2010

-5

216.641,62

 

Salg

04-05-2010

-15

691.004,32”

 

I 2012 var der følgende handler med aktier i [virksomhed14] A/S B Aktier:

”Salg

17-02-2012

-10

470.964,40

 

Køb

22-02-2012

10

 

442.621,20

Salg

23-02-2012

-10

447.776,00

 

Køb

27-02-2012

10

 

451.025,40

Salg

01-03-2012

-10

464.167,80”

 

Af oversigten for 2013 fremgår desuden de ovenfor beskrevne oplysninger vedrørende klagerens handler med aktier i [virksomhed14] A/S B Aktier. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 11.589,60 kr. for handel med aktier i [virksomhed14] A/S B Aktier i 2013.

De ovenfor beskrevne oplysninger (vedr. oversigten for 2013) fremgår også for klagerens handler med aktier i [virksomhed15] A/S. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 15.432,92 kr. for handel med aktier i [virksomhed15] A/S i 2013.

Af udskrifterne fra værdipapirsystemet fremgår, at klageren i 2010 købte 1.300 stk. aktier i [virksomhed4] for 93.646,80 kr.

I 2012 solgte klageren følgende aktier i [virksomhed4] A/S:

”Salg

20-03-2012

-1.665

122.338,80

107.053,08

15.285,72

Salg

04-04-2012

-2.650

198.650,62

170.384,77

28.265,85”

Af oversigten for 2013 fremgår desuden de ovenfor beskrevne oplysninger vedrørende klagerens handler med aktier i [virksomhed4]. Det fremgår, at klageren havde et samlet tab på 56.125,26 kr. for handel med aktier i [virksomhed4] i 2013.

De ovenfor beskrevne oplysninger (vedr. oversigten for 2013) fremgår også for klagerens handler med aktier i [virksomhed16] A/S B aktier. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 10.628,00 kr. for handel med aktier i [virksomhed16] A/S B -aktier i 2013.

Af udskrifterne fra værdipapirsystemet fremgår, at klageren i 2010 solgte 2.000 stk. aktier i [virksomhed17] A/S for 798.000,80 kr.

I 2012 var der følgende handler med aktier i [virksomhed17] A/S:

”Køb

20-02-2012

700

 

297.998,93

 

Salg

20-02-2012

-700

310.294,77

297.998,93

12.295,84

Køb

21-02-2012

680

 

299.213,53

 

Salg

22-02-2012

-680

302.481,58

299.213,53

3.268,05”

Af oversigten for 2013 fremgår desuden de ovenfor beskrevne oplysninger vedrørende klagerens handler med aktier i [virksomhed17] A/S B aktier. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 26.833,75 kr. for handel med aktier i [virksomhed17] A/S B aktier i 2013.

De ovenfor beskrevne oplysninger (vedr. oversigten for 2013) fremgår også for klagerens handler med aktier i [virksomhed5] A/S. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 2.874.033 kr. for handel med aktier i [virksomhed5] A/S i 2013.

De ovenfor beskrevne oplysninger (vedr. oversigten for 2013) fremgår også for klagerens handler med aktier i [virksomhed6] A/S B aktier. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 699.038,30 kr. for handel med aktier i [virksomhed6] A/S B Aktier i 2013.

Af udskrifterne fra værdipapirsystemet fremgår, at klageren i 2011 købte følgende aktieposter i [virksomhed3] A/S:

”Køb

31-01-2011

430

202.216,01

Køb

18-10-2011

1.500

478.535,17”

I 2012 var der følgende handler med aktier i [virksomhed3] A/S:

”Salg

20-01-2012

-1.500

495.000,00

437.630,47

57.369,52

Køb

04-04-2012

1.430

 

546.361,84”

 

Af oversigten for 2013 fremgår desuden de ovenfor beskrevne oplysninger vedrørende klagerens handler med klagerens handler med aktier i [virksomhed3] A/S. Det fremgår, at klageren havde et samlet tab på 269.143,61kr. for handel med aktier i [virksomhed3] A/S i 2013.

De ovenfor beskrevne oplysninger (vedr. oversigten for 2013) fremgår også for klagerens handler med aktier i [virksomhed18] A/S. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 2.880 kr. for handel med aktier i [virksomhed18] A/S i 2013.

De ovenfor beskrevne oplysninger (vedr. oversigten for 2013) fremgår også for klagerens handler med aktier i [virksomhed19] SA. Det fremgår, at klageren havde en samlet gevinst på 3.227,95 kr. for handel med aktier i [virksomhed19] SA i 2013.

De beregninger, som fremgår af udskrifterne fra SKATs værdipapirsystem for indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013, er blevet regnet efter af Skatteankestyrelsen. For så vidt angår de nævnte antal styk af købte og solgte aktier, og for så vidt angår de opgørelser over aktieavance og aktietab, som fremgår af udskriften for indkomståret 2013, bemærker Skatteankestyrelsen, at beregningerne er opgjort korrekt, som det fremgår af udskrifterne.

Det skal dog bemærkes, at der ikke er foretaget en efterprøvelse af, om den ”beholdning” af aktier primo året, som fremgår ud for hvert enkelt selskab, som klageren ejede aktier i, er opgjort korrekt. Det er heller ikke blevet efterprøvet, om den samlede købesum, som står opført ud primo ”beholdningen” for hver aktie i udskriften for 2013 er opgjort korrekt.

Skatteankestyrelsen bemærker endvidere, at der er overensstemmelse mellem det, som fremgår af de fremlagte aktiehandelsnotaer, oplysninger om fortegningsemissioner og transaktionslister, og det som fremgår af udskrifterne fra SKATs værdipapirsystem.

Der blev dannet en ny årsopgørelse for indkomståret 2013 til klageren den 6. september 2016.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst med 3.849.062 kr. for indkomståret 2013

Af klagerens årsopgørelse for 2013 fremgår blandt andet følgende:

”Specifikation af aktier

Specifikation af aktieindkomst Rubrik

Udbytte DK-aktier m.v. på reguleret marked, DK-depot 61 233.017

Gevinst/tab på aktier på reguleret marked m.v. 66 4.292.391

Tab 2002-2012, reguleret marked (noterede aktier) – 60.666

Samlet aktieindkomst 4.464.742”

Af forslag til afgørelse fra SKAT fremgår følgende begrundelse:

(…)1.3. SKATs bemærkninger og begrundelse

Du har i 2013 solgt aktier optaget til handel på et reguleret marked, som er skattepligtige efter aktieavancebeskatningslovens § 12.

SKATs værdipapirsystem kan ikke automatisk beregne gevinster og tab ved salg af aktier og investeringsbeviser, som er anskaffet før 1. januar 2010, på grund af manglende oplysninger om købesummerne. Da du har værdipapirer som er anskaffet før 2010, har du mulighed for selv at indtaste købesummerne for de nu solgte aktier.

SKAT har modtaget transaktionslister for køb den 13. februar 2009 af 4.700 stk. [virksomhed1] A/S for

105.803 kr. og køb den 12. april 2007 af 1.436 stk. [virksomhed2] aktier for 99.952 kr.

Det samme gælder for købesummer ved køb af 1.000 stk. [virksomhed3] aktier købt den 22. april 2009 for 174.087 kr., og køb den 11. februar 2009 af 10 stk. [fodboldbilletter]. for 280 kr.

Købesum for 1.355 stk. [virksomhed4] aktier kan opgøres til 199.812 kr. Ved fortegningsemission i forholdet 1:2 har du den 21. april 2009 tegnet 2.710 stk. til en kurs på 19 kr. pr. aktie. Den samlede købesum for 4.065 stk. kan således beregnes til 251.302 kr.

Købesum for dine 10.000 stk. [finans1] aktier er beregnet efter gennemsnitsmetoden, jf. aktieavancebeskatningslovens § 24, § 26, stk. 1 og stk. 6.

Dato

Stk.

 

Anskaffet for:

22.04.2009

Køb [finans1]

10.000 stk.

610.305 kr.

03.11.2009

Køb [finans1]

2.000 stk.

232.232 kr.

04.11.2009

Salg [finans1]

2.000 stk. jf. gennemsnitsmetoden

140.423 kr.

Beholdning 1. januar 2010 10.000 stk. købt for 702.114 kr.

Fra din bankrådgiver har vi modtaget købesummer for køb af 8.000 stk. [virksomhed5] for 500.100 kr. samt 1.000 stk. [virksomhed6] aktier købt for 264.632 kr.

Vi har indtastet alle købesummerne i værdipapirssystemet.

Vedlagt er udskrift fra værdipapirssystemet med specifikation af din aktieindkomst, som vi har opgjort til en nettogevinst på 4.292.391 kr.

Gevinsten beskattes som aktieindkomst efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 4.

(…)”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klagerens aktieindkomst nedsættes med 3.849.062 kr. for indkomståret 2013.

Til støtte herfor, er det gjort gældende:

”(…) Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at SKATs kvalifikation og beregning af [person1]s aktieindkomst for indkomståret 2013 er foretaget på et forkert grundlag.

Det gøres gældende, at der foreligger handelsomkostninger, som der ikke er taget højde for ved fastlæggelse af avancen ved de foretagne handler i indkomståret 2013, ligesom kvalifikationen af handlerne og opgørelsen af avancerne ikke er foretaget på et fuldt ud korrekt grundlag. (…)”


Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling

Skattestyrelsen har udtalt følgende til Skatteankestyrelsens indstilling:

”(…) Salg af aktierne optaget til handel på et reguleret marked er skattepligtige efter aktieavancebeskatningslovens § 12 (lovbekendtgørelse nr. 1298 af 31. oktober 2013).

Gevinst beskattes som aktieindkomst efter personskattelovens § 4a, stk. 1, nr. 4 (lovbekendtgørelse nr. 382 af 8. april 2013).

Skattestyrelsen finder, at opgørelsen af avancerne ved salg af aktierne er foretaget på et korrekt grundlag.

Købssummerne er afstemt til de fremlagte aktiehandelsnotaer, oplysning om fortegningsretsemissioner og transaktionslister indhentet fra klagers bankrådgiver. Afstemningen har ikke givet anledning til bemærkninger, hvorfor Skattestyrelsen finder, at købssummerne er noteret korrekt i værdipapirsystemet.

Beregninger, som fremgår af udskrifter fra værdipapirsystemet for indkomstårene 2010, 2011, 2012 samt 2013, er gennemgået uden bemærkninger. Klagers bank har fra indkomståret 2010 indberettet alle handler i værdipapirsystemet. Skattestyrelsen finder, at beregningerne er opgjort korrekt vedrørende nævnte antal styk af købte og solgte aktier og vedrørende de opgørelser over aktieavance og aktietab, som fremgår af udskrifter fra værdipapirsystemet for indkomståret 2013.

Skattestyrelsen har gennemgået alle handler for indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013 og påset at beholdninger, for de enkelte selskaber klager har købt aktier i, er ført korrekt fra indkomstår til indkomstår.

Klager har gjort gældende, at der ikke er taget højde for handelsomkostninger ved opgørelsen af gevinst ved solgte aktier i indkomståret 2013. Skattestyrelsen bemærker, at klager til støtte for sin påstand ikke har fremlagt dokumentation for, at klager har afholdt yderligere handelsomkostninger i forbindelse med aktiehandlerne, end de omkostninger, som der allerede er givet fradrag for af SKAT ved opgørelsen over klagers aktieavancer for indkomståret 2013.

Klager har yderligere ikke fremlagt dokumentation for eller begrundet sin påstand om, at grundlaget for opgørelse af avancer for solgte aktier for indkomståret 2013 er ukorrekt, hvorfor Skattestyrelsen afviser klagers påstand.

Skattestyrelsen fastholder sin afgørelse af 6. december 2016, klagers årsopgørelse for 2013, og at klager skal beskattes af et beløb på 4.292.391 kr. som gevinst af solgte aktier i indkomståret 2013. Beløbet beskattes som aktieindkomst

Skattestyrelsen tiltræder Skatteankestyrelsens indstilling som helhed.”

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig.

Enhver skatteyder skal selvangive sin indkomst, uanset om denne er positiv eller negativ. SKAT kan bestemme, at en skatteyder skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomståret udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret (…). Det følger af dagældende skattekontrollov, lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 §§ 1, stk. 1, og 6 B, stk. 1.

Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. dagældende skattekontrollovens § 5, stk. 3.

I henhold til den dagældende aktieavancebeskatningslov, lovbekendtgørelse nr. 1298 af 31. oktober 2013 § 1, medregnes gevinst og tab ved afståelse af aktier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinst og tab medregnes i det indkomstår, hvori de er realiseret, og opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen, jævnfør dagældende aktieavancebeskatningslov, lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 §§ 23, stk. 1, 24, stk. 1, 25, stk. 1, og 26, stk. 2.

På det foreliggende grundlag kan SKATs opgørelse over klagerens aktieindkomst for indkomståret 2013 stadfæstes.

Det bemærkes, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at klageren har afholdt yderligere handelsomkostninger i forbindelse med aktiehandlerne, end de omkostninger, som der allerede er givet fradrag for af SKAT ved opgørelsen over klagerens aktiegevinst for indkomståret 2013.

SKATs afgørelse om forhøjelse af klagerens aktieindkomst for indkomståret 2013 stadfæstes herved.