Afgørelse af 21. maj 2021

Indkomståret 2012

SKAT har anset selskabets eneanpartshaver for skattepligtig som udbytte af et anpartshaverlån. SKAT har ikke ændret selskabets skattepligtige indkomst.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Indkomståret 2013

SKAT har anset selskabets eneanpartshaver for skattepligtig som udbytte af et anpartshaverlån. SKAT har ikke ændret selskabets skattepligtige indkomst.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Indkomståret 2014

SKAT har anset selskabets eneanpartshaver for skattepligtig som udbytte af et anpartshaverlån. SKAT har ikke ændret selskabets skattepligtige indkomst.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Indkomståret 2015

SKAT har anset selskabets eneanpartshaver for skattepligtig som udbytte af et anpartshaverlån. SKAT har ikke ændret selskabets skattepligtige indkomst.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[person1] er direktør og eneanpartshaver i selskabet, hvilket han har været siden den 14. oktober 1995, hvor selskabet blev stiftet. Selskabet formål er at drive handel, industri, konsulentvirksomhed, og at foretage investering i forskellige brancher samt dermed beslægtet virksomhed.

Selskabets revisor har i årsrapporten for 2012 anført følgende:

”Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på, at selskabet i strid med selskabslovgivningen har ydet lån til virksomhedsdeltagere og ledelse, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. jf. note 6 til regnskabet.”

I note 6 er der specificeret følgende:


Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavende hos ledelsen kan 31. december 2012 specificeres således:


Kategori


Rentefod


Løbetid


Restløbetid


Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret


Tilgodehavende i alt 31. december 2012

Direktion

9,45

   

0

92.710

Der er i regnskabsåret opstået et ulovligt anpartshaverlån kr. 92.710 inklusiv tilskrevne renter på kr. 28.740 kr.”

I årsrapporten for 2013 har selskabets revisor oplyst følgende:

”Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på, at selskabet i strid med selskabslovgivningen har ydet lån til virksomhedsdeltagere og ledelse, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar, jf. note 7 til regnskabet”.

Af note 7 fremgår følgende:

”Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavende hos ledelsen kan 31. december 2013 specificeres således:


Kategori

   


Rentefod


Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret

kr.


Tilgodehavende i alt 31. december 2013

kr.

Direktion

   

9,45

23.333

69.377

Lånet er i året tilbagebetalt med kr. 23.333.”

Selskabets revisor har i årsrapporten for 2014 afgivet følgende oplysning:

”Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på, at selskabet i strid med selskabslovgivningen har ydet lån til virksomhedsdeltagere og ledelse, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar jf. note 7 til regnskabet. Efterfølgende balancedagen er der gennemført udlodning af ekstraordinært udbytte til virksomhedsdeltager.

Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på, at selskabet ikke har overholdt sin forpligtelse til at indeholde a-skat og udbytteskat.”

I note 7 er der specificeret følgende:

”Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavende hos ledelsen kan 31. december 2014 specificeres således:


Kategori

   


Rentefod


Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret

kr.


Tilgodehavende i alt 31. december 2014

kr.

 

Direktion

   

10,2

0

750.522

I selskabets specifikationshæfte for regnskabsåret 2014 fremgår det, at selskabet pr. 31. december 2014 har anden gæld med 563.116 kr., hvoraf 189.309 kr. vedrører yderligere udbytteskat.

I årsrapporten for 2015 har selskabets revisor oplyst følgende:

”Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på, at selskabet i løbet af året i strid med selskabslovgivningen har ydet lån til virksomhedsdeltagere og ledelse, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.”

Af note 7 fremgår følgende:

”Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse


Kategori

   


Rentefod


Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret

kr.


Tilgodehavende i alt 31. december 2015

kr.

 

Direktion

   

10,05 %

361.808

0

 

Der har i året været et ulovligt anparthaverlån, dette er indfriet inden indkomstårets udløb inklusiv påløbne renter for i alt kr. 14.262.”

Selskabets mellemregningskonti med eneanpartshaveren er i perioden 14. august 2012 – 31. december 2015 specificeret således:

”(…)

Finanskonto: Nummer: 20510, Datofilter: 01-01-12..31-12-15

Bogf¢rings


Bilagsnr.


Beskrivelse

Momsbel¢b

Debet


Kredit

Saldo

L¢benr.

             

14-08-12

114

[virksomhed1]

0,00

 

509,91

397.356,95

7004

             

16-08-12

155

[person2]

0,00

10.000,00

 

407.356,95

7141

31-08-12

180

L¢n [person1]

0,00

 

34.851,04

372.505,91

7330

03-09-12

155

[person2]

0,00

10.000,00

 

382.505,91

7147

03-09-12

155

[person2]

0,00

10.000,00

 

392.505,91

7149

03-09-12

155

[person2]

0,00

3.210,00

 

395.715,91

7151

27-09-12

156

[person2]

0,00

10.000,00

 

405.715,91

7165

02-10-12

156

[person2]

0,00

50.000,00

 

455.715,91

7179

19-10-12

157

[person2]

0,00

10.000,00

 

465.715,91

7191

20-10-12

142

Fortæring

0,00

 

982,08

464.733,83

7082

23-10-12

160

Billeje

0,00

 

3.805,76

460.928,07

7210

24-10-12

157

[person2]

0,00

10.000,00

 

470.928,07

7195

31-10-12

180

L¢n [person1]

0,00

 

46.087,76

424.840,31

7332

02-11-12

177

[person2]

0,00

10.000,00

 

434.840,31

7261

06-11-12

177

[person2]

0,00

10.000,00

 

444.840,31

7267

16-11-12

178

[person2]

0,00

10.000,00

 

454.840,31

7279

22-11-12

178

[person2] privat skat

0,00

6.000,00

 

460.840,31

7283

29-11-12

178

[person2]

0,00

20.000,00

 

480.840,31

7287

30-11-12

176

L¢n [person1]

0,00

 

60.418,88

420.421,43

7258

30-11-12

178

[person2] […]

0,00

14.538,10

 

434.959,53

7289

10-12-12

191

[person2]

0,00

20.000,00

 

454.959,53

7365

14-12-12

192

Udl. [person1] for […], [virksomhed2]

0,00

 

90,75

454.868,78

7376

14-12-12

192

Udl. [person1] for […], [virksomhed3]

0,00

 

69,00

454.799,78

7378

31-12-12

195

ovf. mlr. [person1] i […] til […]

0,00

34.860,21

 

489.659,99

7389

31-12-12

EFTF-2012

Rente ulovligt anpartshave lån

0,00

28.740,64

 

518.400,63

8133

31-12-12

EFTF-2012

[person2]

0,00

65.309,00

 

583.709,63

8136

31-12-12

EFTF-2012

Ekstraordinært udbytte

0,00

 

511.000,00

72.709,63

8148

31-12-12

EFTF-2012

Ekstraordinært udbytte

0,00

20.000,00

 

92.709,63

8149

01-01-13

198

Rejseomk. […] generalforsamling 201

0,00

 

1.280,00

91.429,63

7453

 

02-01-13

226

ovf. [person2]

0,00

25.000,00

 

116.429,63

7522

 

03-01-13

226

ovf. [person2]

0,00

18.000,00

 

134.429,63

7526

 

04-01-13

226

ovf. [person2]

0,00

46.486,24

 

180.915,87

7530

 

08-01-13

320

[person2] priv. fra […]

0,00

15.000,00

 

195.915,87

7971

 

15-01-13

226

ovf. [person2]

0,00

5.000,00

 

200.915,87

7536

 

24-01-13

227

ovf. [person2]

0,00

5.000,00

 

205.915,87

7548

 

24-01-13

227

ovf. [person2]

0,00

4.143,13

 

210.059,00

7550

 

24-01-13

320

[person2] priv. fra […]

0,00

15.000,00

 

225.059,00

7973

 

31-01-13

320

[person2] priv. fra […]

0,00

10.000,00

 

235.059,00

7975

 

01-02-13

227

ovf. [person2]

0,00

20.000,00

 

255.059,00

7556

 

11-02-13

228

ovf. [person2]

0,00

10.000,00

 

265.059,00

7568

 

18-02-13

216

[virksomhed4], [Norge] 50 %

0,00

 

1.296,50

263.762,50

7499

 

18-02-13

218

[…]

0,00

 

315,00

263.447,50

7503

 

18-02-13

228

ovf. [person2]

0,00

10.000,00

 

273.447,50

7574

 

04-03-13

228

ovf. [person2]

0,00

10.000,00

 

283.447,50

7582

 

07-03-13

320

[person2] priv. fra […]

0,00

20.000,00

 

303.447,50

7977

 

               

11-03-13

230

ovf. [person2]

0,00

10.000,00

 

313.447,50

7592

 

18-03-13

230

ovf. [person2]

0,00

10.000,00

 

323.447,50

7596

 

03-04-13

264

[person2]

0,00

48.275,37

 

371.722,87

7753

 

04-04-13

246

[virksomhed5] – […]

0,00

 

276,50

371.446,37

7707

 

08-04-13

264

[person2]

0,00

10.000,00

 

381.446,37

7757

 

18-04-13

265

[person2]

0,00

10.000,00

 

391.446,37

7761

 

02-05-13

320

[person2] priv. fra […]

0,00

15.000,00

 

406.446,37

7979

 

14-05-13

295

[person2]

0,00

20.000,00

 

426.446,37

7863

 

22-05-13

287

[…] – […]

0,00

 

30,00

426.416,37

7830

 

06-06-13

303

[virksomhed6]

0,00

 

5.499,00

420.917,37

7889

 

27-06-13

316

[virksomhed7]

0,00

 

7.398,00

413.519,37

7924

 

27-06-13

316

[virksomhed7] – FEJL

0,00

7.398,00

 

420.917,37

7957

 

11-07-13

340

[person2]

0,00

10.000,00

 

430.917,37

8048

 

23-07-13

333

Leje af k¢ret¢j

0,00

 

894,00

430.023,37

8023

 

26-07-13

341

[person2]

0,00

10.000,00

 

440.023,37

8050

 

05-08-13

443

udl. [virksomhed8] i […] af [person1]

0,00

 

93,00

439.930,37

8553

 

06-08-13

357

[person2]

0,00

20.000,00

 

459.930,37

8108

 

21-08-13

358

[person2]

0,00

10.000,00

 

469.930,37

8118

 

26-09-13

440

[virksomhed9] udl. [person2]

0,00

 

31.620,74

438.309,63

8546

 

03-10-13

375

[person2]

0,00

18.000,00

 

456.309,63

8259

 

03-10-13

417

[person2]

0,00

18.000,00

 

474.309,63

8380

 

03-10-13

417

[person2] – FEJL

0,00

 

18.000,00

456.309,63

8441

 

07-10-13

375

[person2]

0,00

2.000,00

 

458.309,63

8261

 

07-10-13

376

[person2]

0,00

10.000,00

 

468.309,63

8263

 

07-10-13

417

[person2]

0,00

2.000,00

 

470.309,63

8382

 

07-10-13

418

[person2]

0,00

10.000,00

 

480.309,63

8386

 

07-10-13

417

[person2] – FEJL

0,00

 

2.000,00

478.309,63

8443

 

07-10-13

418

[person2] – FEJL

0,00

 

10.000,00

468.309,63

8445

 

23-10-13

376

[person2]

0,00

10.000,00

 

478.309,63

8265

 

23-10-13

418

[person2]

0,00

10.000,00

 

488.309,63

8398

 

23-10-13

418

[person2] – FEJL

0,00

 

10.000,00

478.309,63

8447

 

31-10-13

374

L¢nninger [person1]

0,00

 

15.543,76

462.765,87

8258

 

04-11-13

439

[person2] ref MasterCard

0,00

43.000,00

 

505.765,87

8543

 

30-11-13

415

L¢nninger [person1]

0,00

 

89.996,88

415.768,99

8372

 

02-12-13

437

[person2]

0,00

20.000,00

 

435.768,99

8509

 

10-12-13

437

[person2]

0,00

10.000,00

 

445.768,99

8517

 

20-12-13

438

[person2]

0,00

5.000,00

 

450.768,99

8525

 

30-12-13

441

Ekstraordinært udbytte 2013

0,00

 

529.250,00

-78.481,01

8549

 

31-12-13

442

ovf. [person1] mlr til […]

0,00

99.214,28

 

20.733,27

8551

 

31-12-13

445

Efterposteringer revisor

0,00

34.006,34

 

54.739,61

8583

 


Kontokort for perioden 01.01.14 – 31.12.14 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)


Konto
6860: Mellemregning med anpartshaver

Dato

Bilag

Type


Tekst


Moms


Valuta

Beløb (DKK)

Saldo (DKK)

01.01.14

   

Primopostering

     

0,00

01.01.14

125

 

flyt fra andet regnskab

   

54.739,61

54.739,61

02.01.14

39

 

ovf. [person1]

   

36.000,00

90.739,61

03.01.14

39

 

ovf. [person1]

   

3.650,00

94.389,61

03.01.14

39

 

ovf. [person1]

   

25.000,00

119.389,61

06.01.14

40

 

ovf. [person1]

   

50.962,93

170.352,54

15.01.14

40

 

ovf. [person1]

   

10.000,00

180.352,54

03.02.14

42

 

ovf. [person1]

   

3.600,00

183.952,54

05.02.14

42

 

ovf. [person1]

   

9.552,00

193.504,54

18.02.14

43

 

ovf. [person1]

   

5.000,00

198.504,54

18.02.14

136

 

[virksomhed10] – [person1]

   

-1.176,75

197.327,79

03.03.14

62

 

ovf. [person1]

   

3.600,00

200.927,79

03.03.14

62

 

ovf. [person1]

   

20.000,00

220.927,79

04.03.14

63

 

ovf. [person1]

   

1.400,00

222.327,79

04.03.14

63

 

bet. Til [person1] via […]

   

-10.020,00

212.307,79

05.03.14

31

 

[…] Årsgebyr

   

-315,00

211.992,79

07.03.14

63

 

ovf. [person1]

   

9.552,00

221.544,79

07.03.14

63

 

ovf. [person1]

   

10.000,00

231.544,79

11.03.14

63

 

ovf. [person1]

   

5.000,00

236.544,79

07.04.14

66

 

bet. til [person1]

   

49.527,69

286.072,48

07.04.14

66

 

bet. til [person1]

   

9.552,00

295.624,48

07.04.14

66

 

bet. til [person1]

   

18.000,00

313.624,48

12.04.14

54

 

[…] udl. [person1]

   

-1.828,00

311.796,48

15.04.14

66

 

bet. til [person1]

   

15.000,00

326.796,48

05.05.14

88

 

ref [virksomhed11]

   

-1.828,00

324.968,48

05.05.14

88

 

ovf. [person1]

   

20.000,00

344.968,48

05.05.14

88

 

FEJL

   

1.828,00

346.796,48

05.05.14

88

 

ref [virksomhed11]

   

1.828,00

348.624,48

14.05.14

137

 

[virksomhed10] – [person1]

   

-1.176,75

347.447,73

19.06.14

90

 

ovf til [person1]

   

-31.000,00

316.447,73

19.06.14

90

 

FEJL

   

31.000,00

347.447,73

19.06.14

90

 

ovf. privat

   

31.000,00

378.447,73

03.07.14

119

 

skat privat

   

9.552,00

387.999,73

08.07.14

120

 

ovf privat

   

52.453,29

440.453,02

08.07.14

120

 

ovf privat

   

18.000,00

458.453,02

31.07.14

121

 

ovf. privat

   

10.000,00

468.453,02

04.08.14

122

 

til privat

   

3.600,00

472.053,02

11.08.14

122

 

ovf privat

   

9.552,00

481.605,02

11.08.14

123

 

ovf privat

   

25.000,00

506.605,02

12.08.14

104

 

billeje [Frankrig]

   

-1.360,81

505.244,21

18.08.14

138

 

[virksomhed10] – [person1]

   

-1.176,75

504.067,46

21.08.14

123

 

ovf. privat

   

10.000,00

514.067,46

21.08.14

123

 

ovf. privat

   

2.447,30

516.514,76

21.08.14

123

 

ovf. privat

   

1.700,44

518.215,20

05.09.14

126

 

ovf. til privat

   

15.000,00

533.215,20

09.09.14

126

 

ovf. til privat

   

10.000,00

543.215,20

09.09.14

127

 

bet. skat privat

   

9.552,00

552.767,20

12.09.14

111

 

[…] familieforsikring

   

4.811,43

557.578,63

24.09.14

167

 

Flybillet [Schweiz]

   

-1.648,00

555.930,63

30.09.14

118

 

løn [person1]

   

-38.031,83

517.898,80

01.10.14

130

 

[virksomhed12]

   

-430,00

517.468,80

01.10.14

155

 

ovf. privat

   

35.000,00

552.468,80

09.10.14

156

 

ovf. privat

   

49.703,66

602.172,46

09.10.14

156

 

ovf. privat

   

10.000,00

612.172,46

14.10.14

166

 

udlæg vedr. [virksomhed13] af [person1]

   

-250,00

611.922,46

14.10.14

166

 

udlæg vedr. [virksomhed13] af [person1]

   

-241,00

611.681,46

24.10.14

157

 

ovf. privat

   

40.000,00

651.681,46

15.11.14

168

 

[virksomhed6] iPad

   

-1.499,00

650.182,46

18.11.14

152

 

[virksomhed10] – [person1]

   

-1.176,75

649.005,71

20.11.14

160

 

ovf. privat

   

9.553,00

658.558,71

20.11.14

160

 

ovf. privat

   

10.000,00

668.558,71

27.11.14

161

 

ovf. privat

   

20.000,00

688.558,71

30.11.14

162

 

flyt mlr. [person1] i […] til […]

   

-60.321,59

628.237,12

30.11.14

162

 

for ligt ovf mlr. [person1] fra […]

   

-5.000,00

623.237,12

09.12.14

183

 

ovf. privat

   

3.569,90

626.807,02

15.12.14

183

 

ovf. privat

   

10.000,00

636.807,02

16.12.14

176

 

[virksomhed8]

   

-110,00

636.697,02

31.12.14

181

 

løn [person1]

   

-120.623,94

516.073,08

31.12.14

501

 

efterpostering revisor 2014

   

14.637,15

530.710,23

31.12.14

501

 

efterpostering revisor 2014

   

49.310,34

580.020,57

31.12.14

501

 

efterpostering revisor 2014

   

1.899,39

581.919,96

31.12.14

501

 

efterpostering revisor 2014

   

1,00

581.920,96

31.12.14

501

 

efterpostering revisor 2014

   

60.000,00

641.920,96

31.12.14

501

 

efterpostering revisor 2014

   

-60.708,00

581.212,96

31.12.14

501

 

efterpostering revisor 2014

   

-20.000,00

561.212,96

31.12.14

501

 

efterpostering revisor 2014

   

189.309,00

750.521,96

     

Bevægelser i perioden

   

750.521,96

 


Kontokort for perioden 01.01.15 – 31.12.15 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)


Konto
6860: Mellemregning med anpartshaver

Dato

Bilag

Type


Tekst


Moms


Valuta

Beløb (DKK)

Saldo (DKK)

01.01.15

   

Primopostering

     

750.521,96

09.01.15

510

 

ovf til [person1]

   

10.000,00

760.521,96

19.01.15

510

 

ovf. [person1]

   

18.000,00

778.521,96

02.02.15

512

 

bet. personlig skat via […]

   

-7.371,00

771.150,96

02.02.15

512

 

fejl

   

7.371,00

778.521,96

02.02.15

512

 

bet. [person1] pers. skat af […]

   

7.371,00

785.892,96

03.02.15

517

 

ovf. [person1]

   

20.000,00

805.892,96

17.02.15

518

 

ovf [person1]

   

5.000,00

810.892,96

24.02.15

622

 

[virksomhed14] – udl. [person1]

   

-139,00

810.753,96

02.03.15

529

 

lån [person3]

   

-648.673,81

162.080,15

02.03.15

529

 

bet skat privat

   

7.371,00

169.451,15

02.03.15

622

 

[virksomhed2] – udl. [person1]

   

-96,90

169.354,25

03.03.15

530

 

ovf [person1]

   

20.000,00

189.354,25

04.03.15

523

 

[virksomhed11]

   

-1.763,57

187.590,68

04.03.15

569

 

[virksomhed11] [Frankrig]

   

-1.763,57

185.827,11

12.03.15

530

 

ovf [person1]

   

10.000,00

195.827,11

19.03.15

531

 

ovf [person1]

   

6.122,60

201.949,71

19.03.15

531

 

ovf [person1]

   

5.000,00

206.949,71

31.03.15

528

 

løn [person1] – jan – mar

   

-39.799,14

167.150,57

31.03.15

528

 

udb. løn [person1] FEJL

   

39.799,14

206.949,71

06.04.15

542

 

ovf [person1]

   

50.000,00

256.949,71

07.04.15

542

 

ovf. privat [person3]

   

18.439,00

275.388,71

09.04.15

543

 

[virksomhed15]

   

42.760,93

318.149,64

15.05.15

570

 

[virksomhed16]

   

-1.624,78

316.524,86

26.05.15

552

 

billeje […]

   

-1.624,78

314.900,08

31.05.15

554

 

løn [person1]

   

-158,98

314.741,10

01.06.15

566

 

ovf til [person1]

   

12.881,17

327.622,27

16.06.15

567

 

ovf [person1]

   

15.000,00

342.622,27

17.06.15

567

 

ovf [person1]

   

10.000,00

352.622,27

19.06.15

573

 

[virksomhed9] – udlæg [person1]

   

-41.114,81

311.507,46

01.07.15

580

 

[virksomhed17]

   

-461,90

311.045,56

06.07.15

595

 

ovf. til [person1]

   

20.000,00

331.045,56

12.07.15

596

 

ovf. til [person1]

   

10.000,00

341.045,56

21.07.15

587

 

[virksomhed18]

   

-894,00

340.151,56

23.07.15

597

 

ovf. til [person1]

   

70.000,00

410.151,56

24.07.15

592

 

[virksomhed19]

   

-799,00

409.352,56

03.08.15

616

 

ovf. til [person1]

   

150.000,00

559.352,56

03.08.15

616

 

ovf. til [person1]

   

371.000,00

930.352,56

09.08.15

604

 

[virksomhed11]

   

-1.394,00

928.958,56

02.09.15

618

 

ovf. til [person1]

   

15.000,00

943.958,56

02.09.15

618

 

ovf. til [person1] [virksomhed20]

   

50.902,37

994.860,93

07.09.15

619

 

ovf. til [person1]

   

10.000,00

1.004.860,93

08.09.15

622

 

retur fra [virksomhed2] til [person1]

   

79,95

1.004.940,88

08.09.15

622

 

bet. [virksomhed3] af [person1]

   

-79,90

1.004.860,98

16.09.15

619

 

ovf. til [person1]

   

4.868,04

1.009.729,02

16.09.15

620

 

ovf. til [person1]

   

5.000,00

1.014.729,02

23.09.15

620

 

ovf. til [person1]

   

10.000,00

1.024.729,02

29.09.15

620

 

ovf. til [person1]

   

10.000,00

1.034.729,02

30.09.15

615

 

løn aug-sep [person1]

   

30.000,00

1.064.729,02

30.09.15

623

 

ovf. [person1] mlr fra […] til […]

   

-151.089,46

913.639,56

30.09.15

623

 

fejl

   

151.089,46

1.064.729,02

05.10.15

637

 

ovt. til […] fra […]

   

30.000,00

1.094.729,02

05.10.15

637

 

ovt. til […] fra […]

   

20.000,00

1.114.729,02

05.10.15

637

 

Fejl

   

-30.000,00

1.084.729,02

05.10.15

637

 

Fejl

   

-20.000,00

1.064.729,02

13.10.15

649

 

udlæg [virksomhed21] af [person1]

   

-45,00

1.064.684,02

19.10.15

649

 

udlæg [virksomhed22] af [person1]

   

-46,00

1.064.638,02

28.10.15

649

 

udlæg [virksomhed2] af [person1]

   

-22,95

1.064.615,07

28.10.15

649

 

udlæg [virksomhed23] af [person1]

   

-372,00

1.064.243,07

29.10.15

649

 

udb til bg af […]

   

400,00

1.064.643,07

05.11.15

634

 

[virksomhed11]

   

-2.757,00

1.061.886,07

23.11.15

646

 

ovf. til [person1]

   

20.460,00

1.082.346,07

27.11.15

649

 

udb til [person1] / […] af […]

   

2.000,00

1.084.346,07

30.11.15

650

 

ovf. [person1] mlr fra […]

   

3.732,37

1.088.078,44

30.11.15

651

 

efterpost 30.11.2015

   

-750.000,00

338.078,44

30.11.15

651

 

renter MR 2015 efterpost rev. 30.11.15

   

11.256,96

349.335,40

30.11.15

651

 

renter MR 2015 efterpost rev. 30.11.15

   

-3.723,82

345.611,58

30.11.15

651

 

renter MR dec.2015 efterpost rev. 30.11.15

   

1.502,49

347.114,07

30.11.15

651

 

yderl.udbytteskat efterpost rev. 30.11.15

   

13.191,00

360.305,07

30.11.15

651

 

udbytte fordring efterpost rev. 30.11.15

   

-365.000,00

-4.694,93

24.12.15

656

 

[virksomhed20] udl. [person1]

   

-2.088,58

-6.783,51

31.12.15

769

 

eftf. revisor

   

3.192,00

-3.591,51

     

Bevægelser i perioden

   

-754.113,47

I tilknytning til mellemregningskontoen er der udarbejdet renteberegninger, som for regnskabsårene 2012-2014 kan gengives på følgende måde:

”2012


[person1]

   

Januar

-19.885,00

113.039,00

93.154,00

Februar

93.154,00

30.000,00

123.154,00

Marts

123.154,00

18.567,00

141.721,00

April

141.721,00

69.858,00

211.579,00

Maj

211.579,00

39.906,00

251.485,00

Juni

251.485,00

61.430,00

312.915,00

Juli

312.915,00

75.000,00

387.915,00

August

387.915,00

-15.409,00

372.506,00

September

372.506,00

33.210,00

405.716,00

Oktober

405.716,00

19.124,00

424.840,00

November

424.840,00

10.120,00

434.960,00

December

434.960,00

-370.991,01

63.968,99

Vægtet saldo i 2012

3.223.913,99

Gennemsnit (før 31 12 efterposteringer)

304.134,00

Rente af gennemsnit, 9,45 %

28.740,66

Mellemregning pr. 31.12.2012

92.709,65

2013


[person1]

   

Januar

92.709,63

142.349,37

235.059,00

Februar

235.059,00

38.388,50

273.447,50

Marts

273.447,50

50.000,00

323.447,50

April

323.447,50

67.998,87

391.446,37

Maj

391.446,37

34.970,00

426.416,37

Juni

426.416,37

-5.499,00

420.917,37

Juli

420.917,37

19.106,00

440.023,37

August

440.023,37

29.907,00

469.930,37

September

469.930,37

-31.620,74

438.309,63

Oktober

438.309,63

24.456,24

462.765,87

November

462.765,87

-46.996,88

415.768,99

December

415.768,99

-395.035,72

20.733,27

Vægtet saldo i 2013

4.318.265,61

Gennemsnit

359.855,47

Rente af gennemsnit, 9,45 %

34.006,34

Efterpostering differencer banken

14.637,50

Mellemregning pr. 31.12.2013

69.377,11

2014


[person1]

   

Januar

69.377,11

187.513,32

256.890,43

Februar

256.890,43

16.975,25

273.865,68

Marts

273.865,68

39.217,00

313.082,68

April

313.082,68

90.251,69

403.334,37

Maj

403.334,37

20.651,25

423.985,62

Juni

423.985,62

31.000,00

454.985,62

Juli

454.985,62

90.005,29

544.990,91

August

544.990,91

49.762,18

594.753,09

September

594.753,09

-316,40

594.436,69

Oktober

594.436,69

133.782,66

728.219,35

November

728.219,35

-28.444,34

699.775,01

December

699.775,01

-187.872,04

511.902,97

Vægtet saldo i 2014

5.800.222,42

 

Gennemsnit

483.351,87

 

Rente af gennemsnit, 10,2 %

49.310,34

 

Udbytteskat, afsat 27 % af 701 t.kr.

189.309

 

Mellemregning pr. 31.12.2014

750.522,31

Det fremgår af generalforsamlingsprotokollater af 30. december 2012, 30. december 2013, 7. januar 2015 og 29. december 2015, at der på de pågældende datoer blev afholdt ekstraordinære generalforsamlinger, hvor selskabet besluttede at udlodde udbytte. Ved de tre førstnævnte generalforsamlinger blev der vedtaget udlodninger af kontante beløb til eneanpartshaveren på henholdsvis 700.000 kr., 725.000 kr. og 750.000. Af sidstnævnte generalforsamlingsprotokollat fremgår følgende:

Ad 2. Beslutning af ekstraordinært udbytte

Beslutning om ekstraordinær udlodning af fordring på hovedanpartshaver [person1] på i alt kr. 495.627 blev enstemmigt godkendt.”

I forbindelse med sidstnævnte udlodning blev der udarbejdet en vurderingsberetning af selskabets revisor. Heraf fremgår:


Beskrivelse af de udloddede aktiver

Udbyttet omfatter fordring på hovedanpartshaver [person1] på 495.627 kr.”

Udbytteoplysningerne blev indberettet til SKAT den 21. januar 2013, 19. januar 2014, 15. januar 2015 og 2. januar 2016. Af indberetningerne fremgår det, at der i alle tilfælde er indeholdt 27 % i udbytteskat af udbyttet, og at udbytteudlodningerne blev vedtaget henholdsvis den 31. december 2012, 30. december 2013, 7. januar 2015 og 29. december 2015. For så vidt angår udlodningen den 29. december 2015 er der indeholdt 133.819 kr. i udbytteskat, hvorfor der er nettoudloddet 361.808 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har anset eneanpartshaveren for skattepligtig som udbytte af anpartshaverlån indkomstårene 2012-2015 med henholdsvis 352.657 kr., 559.644 kr., 833.567 kr. og 81.021 kr.

Dette har ikke medført en ændring af selskabets skattepligtige indkomst.

SKAT udarbejdet en opgørelse af eneanpartshaverens lån. SKAT korrigerede sin oprindelige opgørelse, da selskabets repræsentant fremkom med nogle bemærkninger vedrørende selskabets bogføring af efterposteringer. SKATs endelige opgørelse kan gengives således:

Dato

Tekst

Beløb –

hævet

Beløb –

indsat

samlet saldo

Til beskatning

 
 

Saldo fra før 14.08.2012

   

397.866,86

   

14.08.2012

[virksomhed1]

 

509,91

397.356,95

   

16.08.2012

[person2]

10.000,00

 

407.356,95

10.000,00

 

31.08.2012

Løn

 

34.851,04

372.505,91

0,00

 

03.09.2012

[person2]

10.000,00

 

382.505,91

10.000,00

 

03.09.2012

[person2]

10.000,00

 

392.505,91

10.000,00

 

03.09.2012

[person2]

3.210,00

 

395.715,91

3.210,00

 

27.09.2012

[person2]

10.000,00

 

405.715,91

10.000,00

 

02.10.2012

[person2]

50.000,00

 

455.715,91

50.000,00

 

19.10.2012

[person2]

10.000,00

 

465.715,91

10.000,00

 

20.10.2012

Fortæring

 

982,08

464.733,83

0,00

 

23.10.2012

Billeje

 

3.805,76

460.928,07

0,00

 

24.10.2012

[person2]

10.000,00

 

470.928,07

10.000,00

 

31.10.2012

Løn

 

46.087,76

424.840,31

0,00

 

02.11.2012

[person2]

10.000,00

 

434.840,31

10.000,00

 

06.11.2012

[person2]

10.000,00

 

444.840,31

10.000,00

 

16.11.2012

[person2]

10.000,00

 

454.840,31

10.000,00

 

22.11.2012

[person2] – privat skat

6.000,00

 

460.840,31

6.000,00

 

29.11.2012

[person2]

20.000,00

 

480.840,31

20.000,00

 

30.11.2012

Løn

 

60.418,88

420.421,43

0,00

 

30.11.2012

[person2] […]

14.538,10

 

434.959,53

14.538,10

 

10.12.2012

[person2]

20.000,00

 

454.959,53

20.000,00

 

14.12.2012

Udl [person1] – [virksomhed2]

 

90,75

454.868,78

0,00

 

14.12.2012

Udl. [person1] – [virksomhed3]

 

69,00

454.799,78

0,00

 

31.12.2012

ovf. Mir. [person1] i […] til […]

34.860,21

 

489.659,99

34.860,21

 

31.12.2012

Eftf-2012 Rente ulovligt lån

28.740,64

 

518.400,63

28.740,64

 

31.12.2012

Eftf-2012 [person2]

65.309,00

 

583.709,63

65.309,00

 

31.12.2012

eftf-2012 Ekstraordinært

udbytte

511.000,00

72.709,63

0,00

(700.000-189.000)

31.12.2012

eftf-2012 Ekstraordinært udbytte

20.000,00

 

92.709,63

20.000,00

352.657,95

01.01.2013

Rejseomk. […]

Generalforsamling

1.280,00

91.429,63

0,00

 

02.01.2013

ovf. [person2]

25.000,00

 

116.429,63

25.000,00

 

03.01.2013

ovf. [person2]

18.000,00

 

134.429,63

18.000,00

 

04.01.2013

ovf. [person2]

46.486,24

 

180.915,87

46.486,24

 

08.01.2013

[person2] priv. fra […]

15.000,00

 

195.915,87

15.000,00

 

15.01.2013

ovf. [person2]

5.000,00

 

200.915,87

5.000,00

 

24.01.2013

ovf. [person2]

5.000,00

 

205.915,87

5.000,00

 

24.01.2013

ovf. [person2]

4.143,13

 

210.059,00

4.143,13

 

24.01.2013

[person2] priv. fra […]

15.000,00

 

225.059,00

15.000,00

 

31.01.2013

[person2] priv fra […]

10.000,00

 

235.059,00

10.000,00

 

01.02.2013

ovf [person2]

20.000,00

 

255.059,00

20.000,00

 

11.02.2013

ovf. [person2]

10.000,00

 

265.059,00

10.000,00

 

18.02.2013

[virksomhed4] [Norge]

 

1.296,50

263.762,50

0,00

 

18.02.2013

[…]

 

315,00

263.447,50

0,00

 

18.02.2013

ovf. [person2]

10.000,00

 

273.447,50

10.000,00

 

04.03.2013

ovf. [person2]

10.000,00

 

283.447,50

10.000,00

 

07.03.2013

[person2] priv fra […]

20.000,00

 

303.447,50

20.000,00

 

11.03.2013

ovf. [person2]

10.000,00

 

313.447,50

10.000,00

 

18.03.2013

ovf. [person2]

10.000,00

 

323.447,50

10.000,00

 

03.04.2013

[person2]

48.275,37

 

371.722,87

48.275,37

 

04.04.2013

[virksomhed5]

 

276,50

371.446,37

0,00

 

08.04.2013

[person2]

10.000,00

 

381.446,37

10.000,00

 

18.04.2013

[person2]

10.000,00

 

391.446,37

10.000,00

 

02.05.2013

[person2] priv. fra […]

15.000,00

 

406.446,37

15.000,00

 

14.05.2013

[person2]

20.000,00

 

426.446,37

20.000,00

 

22.05.2013

[…] – billet […]

 

30,00

426.416,37

0,00

 

06.06.2013

[virksomhed6]

 

5.499,00

420.917,37

0,00

 

27.06.2013

[virksomhed7]

 

7.398,00

413.519,37

0,00

fejl

27.06.2013

[virksomhed7] – Fejl

7.398,00

 

420.917,37

0,00

fejl rettet

11.07.2013

[person2]

10.000,00

 

430.917,37

10.000,00

 

23.07.2013

Leje af køretøj

 

894,00

430.023,37

0,00

 

26.07.2013

[person2]

10.000,00

 

440.023,37

10.000,00

 

05.08.2013

udl [virksomhed8] i […] af [person1]

 

93,00

439.930,37

0,00

 

06.08.2013

[person2]

20.000,00

 

459.930,37

20.000,00

 

21.08.2013

[person2]

10.000,00

 

469.930,37

10.000,00

 

26.09.2013

[virksomhed9]

udl. [person2]

31.620,74

438.309,63

0,00

 

03.10.2013

[person2]

18.000,00

 

456.309,63

18.000,00

 

03.10.2013

[person2]

18.000,00

 

474.309,63

0,00

fejl

03.10.2013

[person2] – fejl

 

18.000,00

456.309,63

0,00

fejl rettet

07.10.2013

[person2]

2.000,00

 

458.309,63

2.000,00

 

07.10.2013

[person2]

10.000,00

 

468.309,63

10.000,00

 

07.10.2013

[person2]

2.000,00

 

470.309,63

0,00

fejl

07.10.2013

[person2]

10.000,00

 

480.309,63

0,00

fejl

07.10.2013

[person2] – fejl

 

2.000,00

478.309,63

0,00

fejl rettet

07.10.2013

[person2] – fejl

 

10.000,00

468.309,63

0,00

fejl rettet

23.10.2013

[person2]

10.000,00

 

478.309,63

10.000,00

 

23.10.2013

[person2]

10.000,00

 

488.309,63

0,00

fejl

23.10.2013

[person2] – fejl

 

10.000,00

478.309,63

0,00

fejl rettet

31.10.2013

Lønninger [person1]

 

15.543,76

462.765,87

0,00

 

04.11.2013

[person2] ref. Master Card

43.000,00

 

505.765,87

43.000,00

 

30.11.2013

Lønninger [person1]

 

89.996,88

415.768,99

0,00

 

02.12.2013

[person2]

20.000,00

 

435.768,99

20.000,00

 

10.12.2013

[person2]

10.000,00

 

445.768,99

10.000,00

 

20.12.2013

[person2]

5.000,00

 

450.768,99

5.000,00

 

30.12.2013

Ekstraordinært udbytte

2013

529.250,00

-78.481,01

0,00

(725.000-195.750)

31.12.2013

ovf. [person1] mir til […]

99.214,28

 

20.733,27

20.733,27

 

31.12.2013

Efterposteringer revisor (renter)

34.006,34

 

54.739,61

34.006,34

559.644,35

01.01.2014

ovf. Til [person1]

36.000,00

 

90.739,61

36.000,00

 

03.01.2014

ovf. Til [person1]

3.650,00

 

94.389,61

3.650,00

 

03.01.2014

ovf. [person1]

25.000,00

 

119.389,61

25.000,00

 

06.01.2014

ovf. [person1]

50.962,93

 

170.352,54

50.962,93

 

15.01.2014

ovf. [person1]

10.000,00

 

180.352,54

10.000,00

 

03.02.2014

ovf. [person1]

3.600,00

 

183.952,54

3.600,00

 

05.02.2014

ovf. [person1]

9.552,00

 

193.504,54

9.552,00

 

18.02.2014

ovf. [person1]

5.000,00

 

198.504,54

5.000,00

 

18.02.2014

[virksomhed10] – [person1]

 

1.176,75

197.327,79

0,00

 

03.03.2014

ovf. [person1]

3.600,00

 

200.927,79

3.600,00

 

03.03.2014

ovf. [person1]

20.000,00

 

220.927,79

20.000,00

 

04.03.2014

ovf. [person1]

1.400,00

 

222.327,79

1.400,00

 

04.03.2014

bet. Til [person1] via […]

 

10.020,00

212.307,79

0,00

 

05.03.2014

[…] Årsgebyr

 

315,00

211.992,79

0,00

 

07.03.2014

ovf. [person1]

9.552,00

 

221.544,79

9.552,00

 

07.03.2014

ovf. [person1]

10.000,00

 

231.544,79

10.000,00

 

11.03.2014

ovf. [person1]

5.000,00

 

236.544,79

5.000,00

 

07.04.2014

bet. Til [person1]

49.527,69

 

286.072,48

49.527,69

 

07.04.2014

bet. Til [person1]

9.552,00

 

295.624,48

9.552,00

 

07.04.2014

bet. Til [person1]

18.000,00

 

313.624,48

18.000,00

 

12.04.2014

[virksomhed24] udl. [person1]

 

1.828,00

311.796,48

0,00

 

15.04.2014

bet. Til [person1]

15.000,00

 

326.796,48

15.000,00

 

05.05.2014

ref. [virksomhed11]

 

1.828,00

324.968,48

0,00

fejl

05.05.2014

ovf. [person1]

20.000,00

 

344.968,48

20.000,00

 

05.05.2014

fejl

1.828,00

 

346.796,48

0,00

fejl rettet

05.05.2014

ref [virksomhed11]

1.828,00

 

348.624,48

1.828,00

 

14.05.2014

[virksomhed10] – [person1]

 

1.176,75

347.447,73

0,00

 

19.06.2014

ovf. Til [person1]

 

31.000,00

316.447,73

0,00

fejl

19.06.2014

fejl

31.000,00

 

347.447,73

0,00

fejl rettet

19.06.2014

ovf. Privat

31.000,00

 

378.447,73

31.000,00

 

03.07.2014

skat privat

9.552,00

 

387.999,73

9.552,00

 

08.07.2014

ovf. privat

52.453,29

 

440.453,02

52.453,29

 

08.07.2014

ovf. privat

18.000,00

 

458.453,02

18.000,00

 

31.07.2014

ovf. privat

10.000,00

 

468.453,02

10.000,00

 

04.08.2014

til privat

3.600,00

 

472.053,02

3.600,00

 

11.08.2014

ovf. privat

9.552,00

 

481.605,02

9.552,00

 

11.08.2014

ovf. privat

25.000,00

 

506.605,02

25.000,00

 

12.08.2014

billeje [Frankrig]

 

1.360,81

505.244,21

0,00

 

18.08.2014

[virksomhed10] – [person1]

 

1.176,75

504.067,46

0,00

 

21.08.2014

ovf. privat

10.000,00

 

514.067,46

10.000,00

 

21.08.2014

ovf. privat

2.447,30

 

516.514,76

2.447,30

 

21.08.2014

ovf. privat

1.700,44

 

518.215,20

1.700,44

 

05.09.2014

ovf. privat

15.000,00

 

533.215,20

15.000,00

 

09.09.2014

ovf. Til privat

10.000,00

 

543.215,20

10.000,00

 

09.09.2014

bet. Skat privat

9.552,00

 

552.767,20

9.552,00

 

12.09.2014

[…] familieforsikring

4.811,43

 

557.578,63

4.811,43

 

24.09.2014

flybillet [Schweiz]

 

1.648,00

555.930,63

0,00

 

30.09.2014

løn [person1]

 

38.031,83

517.898,80

0,00

 

01.10.2014

[virksomhed12]

 

430,00

517.468,80

0,00

 

01.10.2014

ovf. privat

35.000,00

 

552.468,80

35.000,00

 

09.10.2014

ovf. privat

49.703,66

 

602.172,46

49.703,66

 

09.10.2014

ovf. privat

10.000,00

 

612.172,46

10.000,00

 

14.10.2014

udlæg vedr. [virksomhed13]

af [person1]

250,00

611.922,46

0,00

 

14.10.2014

udlæg vedr. [virksomhed13]

af [person1]

241,00

611.681,46

0,00

 

24.10.2014

ovf privat

40.000,00

 

651.681,46

40.000,00

 

15.11.2014

[…] Ipad

 

1.499,00

650.182,46

0,00

 

18.11.2014

[virksomhed10] – [person1]

 

1.176,75

649.005,71

0,00

 

20.11.2014

ovf.privat

9.553,00

 

658.558,71

9.553,00

 

20.11.2014

ovf. privat

10.000,00

 

668.558,71

10.000,00

 

27.11.2014

ovf. privat

20.000,00

 

688.558,71

20.000,00

 

30.11.2014

flyt mlr. [person1] i […] til […]

 

60.321,59

628.237,12

0,00

 

30.11.2014

for ligt ovf. Mlr [person1] fra […]

5.000,00

623.237,12

0,00

 

09.12.2014

ovf privat

3.569,90

 

626.807,02

3.569,90

 

15.12.2014

ovf privat

10.000,00

 

636.807,02

10.000,00

 

16.12.2014

[virksomhed8]

 

110,00

636.697,02

0,00

 

31.12.2014

løn [person1]

 

120.623,94

516.073,08

0,00

 

31.12.2014

efterpostering revisor 2014

14.637,15

 

530.710,23

14.637,15

 

31.12.2014

efterpostering revisor 2014 (renter)

49.310,34

 

580.020,57

49.310,34

 

31.12.2014

efterpostering revisor 2014

1.899,39

 

581.919,96

1.899,39

 

31.12.2014

efterpostering revisor 2014

1,00

 

581.920,96

1,00

 

31.12.2014

efterpostering revisor 2014

60.000,00

 

641.920,96

60.000,00

 

31.12.2014

efterpostering revisor 2014

60.708,00

581.212,96

0,00

 

31.12.2014

efterpostering revisor 2014

20.000,00

561.212,96

0,00

833.567,52

07.01.2015

efterpost 30.11.2015

 

750.000,00

-188.787,04

0,00

Udbytte

07.01.2015

efterpostering revisor udbytteskat

(189.309+

13.191) =

202.500

13.712,96

13.712,96

 

09.01.2015

ovf. til [person1]

10.000,00

 

23.712,96

10.000,00

 

19.01.2015

ovf [person1]

18.000,00

 

41.712,96

18.000,00

 

02.02.2015

bet. Personlig skat via […]

7.371,00

34.341,96

0,00

fejl

02.02.2015

fejl

7.371,00

 

41.712,96

0,00

fejl rettet

02.02.2015

bet [person1] personlig skat af […]

7.371,00

 

49.083,96

7.371,00

 

03.02.2015

ovf. [person1]

20.000,00

 

69.083,96

20.000,00

 

17.02.2015

ovf [person1]

5.000,00

 

74.083,96

5.000,00

 

24.02.2015

[virksomhed14] – udl. [person1]

 

139,00

73.944,96

0,00

 

02.03.2015

lån [person3]

 

648.673,81

-574.728,85

0,00

 

02.03.2015

bet skat privat

7.371,00

 

-567.357,85

0,00

 

02.03.2015

[virksomhed2] – udl [person1]

 

96,90

-567.454,75

0,00

 

03.03.2015

ovf [person1]

20.000,00

 

-547.454,75

0,00

 

04.03.2015

[virksomhed11]

 

1.763,57

-549.218,32

0,00

 

04.03.2015

[virksomhed11] [Frankrig]

 

1.763,57

-550.981,89

0,00

 

12.03.2015

ovf [person1]

10.000,00

 

-540.981,89

0,00

 

19.03.2015

ovf [person1]

6.122,60

 

-534.859,29

0,00

 

19.03.2015

ovf [person1]

5.000,00

 

-529.859,29

0,00

 

31.03.2015

løn [person1], jan – mar

 

39.799,14

-569.658,43

0,00

fejl

31.03.2015

udb. Løn [person1] fejl

39.799,14

 

-529.859,29

0,00

fejl rettet

06.04.2015

ovf.til [person1]

50.000,00

 

-479.859,29

0,00

 

07.04.2015

ovf. Privat [person3]

18.439,00

 

-461.420,29

0,00

 

09.04.2015

[virksomhed15]

42.760,93

 

-418.659,36

0,00

 

15.05.2015

[virksomhed16]

 

1.624,78

-420.284,14

0,00

 

26.05.2015

billeje […]

 

1.624,78

-421.908,92

0,00

 

31.05.2015

løn [person1]

 

158,98

-422.067,90

0,00

 

01.06.2015

ovf til [person1]

12.881,17

 

-409.186,73

0,00

 

16.06.2015

ovf [person1]

15.000,00

 

-394.186,73

0,00

 

17.06.2015

ovf [person1]

10.000,00

 

-384.186,73

0,00

 

19.06.2015

[virksomhed9] – udlæg [person1]

 

41.114,81

-425.301,54

0,00

 

01.07.2015

   

461,90

-425.763,44

0,00

 

06.07.2015

ovf til [person1]

20.000,00

 

-405.763,44

0,00

 

12.07.2015

uovf. Til [person1]

10.000,00

 

-395.763,44

0,00

 

21.07.2015

[virksomhed18]

 

894,00

-396.657,44

0,00

 

23.07.2015

ovf. Til [person1]

70.000,00

 

-326.657,44

0,00

 

24.07.2015

[virksomhed19]

 

799,00

-327.456,44

0,00

 

03.08.2015

ovf. [person1]

150.000,00

 

-177.456,44

0,00

 

03.08.2015

ovt til [person1]

371.000,00

 

193.543,56

193.543,56

 

09.08.2015

[virksomhed11]

 

1.394,00

192.149,56

0,00

 

02.09.2015

ovf til [person1]

15.000,00

 

207.149,56

15.000,00

 

02.09.2015

ovf til [person1] [virksomhed20]

50.902,37

 

258.051,93

50.902,37

 

07.09.2015

ovf til [person1]

10.000,00

 

268.051,93

10.000,00

 

08.09.2015

retur fra [virksomhed2] til [person1]

79,95

 

268.131,88

79,95

 

08.09.2015

bet [virksomhed3] af [person1]

 

79,90

268.051,98

0,00

 

16.09.2015

ovf. Til [person1]

4.868,04

 

272.920,02

4.868,04

 

16.09.2015

ovf. Til [person1]

5.000,00

 

277.920,02

5.000,00

 

23.09.2015

ovt til [person1]

10.000,00

 

287.920,02

10.000,00

 

29.09.2015

ovf. [person1]

10.000,00

 

297.920,02

10.000,00

 

30.09.2015

løn aug-sep [person1]

30.000,00

 

327.920,02

30.000,00

 

30.09.2015

ovf [person1] mir fra […] til […]

151.089,46

176.830,56

0,00

fejl

30.09.2015

Fejl

151.089,46

 

327.920,02

0,00

fejl rettet

05.10.2015

ovf til […] fra […]

30.000,00

 

357.920,02

0,00

fejl

05.10.2015

ovf til […] fra […]

20.000,00

 

377.920,02

0,00

fejl

05.10.2015

fejl

 

30.000,00

347.920,02

0,00

fejl rettet

05.10.2015

fejl

 

20.000,00

327.920,02

0,00

fejl rettet

13.10.2015

udlæg [virksomhed21] af [person1]

 

45,00

327.875,02

0,00

 

19.10.2015

udlæg [virksomhed22] af [person1]

 

46,00

327.829,02

0,00

 

28.10.2015

udlæg [virksomhed2] af [person1]

22,95

327.806,07

0,00

 

28.10.2015

udlæg [virksomhed23] af [person1]

 

372,00

327.434,07

0,00

 

29.10.2015

udb til [person1] af […]

400,00

 

327.834,07

400,00

 

05.11.2015

[virksomhed11]

 

2.757,00

325.077,07

0,00

 

23.11.2015

ovf til [person1]

20.460,00

 

345.537,07

20.460,00

 

27.11.2015

udb. Til [person1] / [virksomhed25] af […]

2.000,00

 

347.537,07

2.000,00

 

30.11.2015

ovf [person1] mir fra […]

3.732,37

 

351.269,44

3.732,37

 

30.11.2015

renter MR 2015 efterpost rev 30.11.15

11.256,96

 

362.526,40

11.256,96

 

30.11.2015

renter MR 2015 efterpost rev

30.11.15

3.723,82

358.802,58

0,00

 

30.11.2015

renter MR dec 2015 efterpost rev 30.11.15

1.502,49

 

360.305,07

1.502,49

 

24.12.2015

[virksomhed20] udl. [person1]

 

2.088,58

358.216,49

0,00

 

29.12.2015

udlodning af fordring

efterpost rev.

495.627,00

-137.410,51

0,00

 

29.12.2015

Udbytteskat

133.819,00

 

-3.591,51

0,00

442.829,70

SKAT har som begrundelse for afgørelsen bl.a. anført følgende:

”Den omstændighed at udbetalt løn samt ekstraordinærer udbytter anvendes til nedbringelse af Kapitalejers gæld til selskabets fritager ikke kapitalejeren for beskatning af de hævede beløb. Der fremgår følgende af Juridisk Vejledning afsnit C.B.3.5.3.3.

”At et aktionærlån skattemæssigt behandles efter skattelovgivningens regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt betyder, at et lån omfattet af Ligningslovens § 16 E ikke er et lån skattemæssigt. Lånet skal i stedet behandles som en overførsel af værdier fra selskabet til personen. I praksis betyder det, at lånet beskattes som løn eller udbytte. Den hidtidige praksis om løn eller udbytte finder derfor anvendelse også efter indførelse af § 16 E”

Som konsekvens af, at der skattemæssigt er tale om hævninger uden tilbagebetalingspligt, fragår indsætninger på mellemregningskontoen (tilbagebetalinger) ikke ved opgørelsen af værdierne til beskatning. Dette fremgår af bemærkningerne til lovforslaget afsnit 3.1.2.2. Forslagets indhold: ”En tilbagebetaling vil dog ikke ophæve beskatning af låntager”. Dette gælder også for de udlæg kapitalejeren har foretaget for selskabet. Disse fragår således ej heller ved opgørelsen af de skattepligtige hævninger.

Det fremgår på ingen måde af det fremsendte materiale for 2012 – 2014 at der er tale om, at udloddet udbytte eller udbetalt løn vedr. udlodning af den fordring selskabet har på kapitalejeren.

Vedr. 2015 er der den 29.12.2015 afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor selskabet vedtager at udlodde fordringen på kapitalejeren på baggrund af en udarbejdet vurderingsberetning. Fordringen på daværende tidspunkt udgjorde 358.216 ifølge ovenstående opgørelse. Fordringen er udloddet inkl. udbytteskat således der i alt er udloddet 495.627 kr. (361.808 kr. efter udbytteskat). Idet der skattepligtigt er hævet 442.829 kr. skal der således ske yderligere beskatning af 81.021 kr. (442.829 – 361.808)

Ligeledes af Den juridiske Vejledning afsnit C.B.3.5.3.3. fremgår det at mellemværenderne mellem selskabet og aktionæren må anses for selvstændige låneforhold, hvis de af parterne behandles som adskilte låneforhold, eksempelvis ved at de er registreret som adskilte og selvstændige låneforhold i selskabets bogholderi. Da der i nærværende sag alene er tale om én mellemregning er det SKAT’s opfattelse at der alene består ét låneforhold og ikke 2 adskilte låneforhold.

På den baggrund fastholdes det at der skal ske beskatning af de hævninger der er foretaget, med de korrektioner der fremgår af ovenstående opgørelse og de bemærkninger der er til advokat [person4]s indsigelse.”

Klagerens opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelser af eneanpartshaverens aktieindkomst for indkomstårene 2012-2015 skal ophæves som ugyldige. Subsidiært skal eneanpartshaverens sag hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen, og mere subsidiært skal forhøjelserne af eneanpartshaverens aktieindkomst nedsættes til et lavere beløb.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten har ved afgørelse af dags dato fastslået, at selskabets eneanpartshaver har modtaget et anpartshaverlån på henholdsvis 323.917 kr. i indkomståret 2012, 545.128 kr. i indkomståret 2013, 784.257 kr. i indkomståret 2014 og 430.070 kr. i indkomståret 2015, jf. ligningslovens § 16 E. Eneanpartshaveren skal beskattes heraf som udbytte, jf. ligningslovens § 16 A.

Dette har ikke betydning for selskabets skattepligtige indkomst, som forbliver uændret.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.