Afgørelse af 15. oktober 2019

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 1/1-31/12 2015

Forhøjelse af salgsmoms

17.226 kr.

0 kr.

17.226 kr.

Afgiftsperioden 1/1-31/12 2016

Forhøjelse af salgsmoms

22.158 kr.

0 kr.

21.618 kr.

Afgiftsperioden 1/1-30/6 2017

Forhøjelse af salgsmoms

15.685 kr.

0 kr.

14.465 kr.

Faktiske oplysninger

Indehaveren har været registreret med virksomheden [virksomhed1] siden den 15. juni 2013. Virksomheden er registreret under branchekoden ”563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker m.v.” Det fremgår af virksomhedens kontospecifikationer, at virksomhedens regnskabsår følger kalenderåret.

Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at Skattestyrelsen var på uanmeldt kontrol i virksomheden den 14. september 2017. I forbindelse med kontrollen gennemgik Skattestyrelsens virksomhedens kasseregistrering og fik adgang til at se virksomhedens regnskabsmateriale.

Indehaverens revisor har den 28. november 2017 fremsendt virksomhedens balancer og kontospecifikationer for indkomstårene 2015 og 2016 til Skattestyrelsen.

Det fremgår af virksomhedens kontospecifikationer, at kassebeholdningen i 2015 har været negativ på følgende datoer:

2. januar 2015

-3.412,50 kr.

31. marts 2015

-5.106,60 kr.

30. april 2015

-7.412,59 kr.

19. maj 2015

-1.491,59 kr.

31. maj 2015

-24.257,59 kr.

30. juni 2015

-24.787,09 kr.

1. juli 2015

-2.984,50 kr.

17. juli 2015

-5.253,70 kr.

22. juli 2015

-1.105,45 kr.

7. oktober 2015

-1.895,45 kr.

9. november 2015

-25.515,90 kr.

8. december 2015

-33.917,90 kr.

Kassebeholdningen er frem til den 30. juni 2015 blevet udlignet med omsætning. Den 30. juni 2015 blev kassebeholdningen afstemt med en kreditering på 25.037,09 kr. på ”61050 Private hævninger”

Endvidere fremgår det, at kassebeholdningen den 31. december 2015 var på 10.757,60 kr.

Af kontospecifikationerne for indkomståret 2016 fremgår det, at kassebeholdningen er blevet negativ på følgende datoer:

6. januar 2016

-32.940,90 kr.

9. februar 2016

-41.466,72 kr.

30. juni 2016

-17.000,00 kr.

14. juli 2016

-10.637,00 kr.

Det fremgår af Skattestyrelsens afgørelse, at virksomhedsindehaveren den 11. august 2015 oprettede en konto i [finans1] til MobilePay indbetalinger.

Det fremgår kontoudskrifterne fra virksomhedens erhvervskonto i [finans2] og virksomhedens MobilePay konto i [finans1], at der i 2015 og 2016 løbende er sket saldooverførsler fra MobilePay kontoen til virksomhedens konto i [finans2].

Endvidere fremgår det, at saldoen på MobilePay kontoen den 31. december 2015 var 33.217 kr. og 42.875 kr. den 31. december 2016. Beløbene er ikke medregnet som omsætning i regnskabet.

Af virksomhedens bankkontoudskrift fremgår det, at der er indsat følgende beløb på bankkontoen i indkomstårene 2015 og 2016:

Dato

Tekst på bankkonto

Beløb

17.02.2015

INDSAT Omsætning

9.000,00 kr.

01.04.2015

INDSAT

6.500,00 kr.

10.04.2015

INDSAT

6.000,00 kr.

01.06.2015

Indsat

6.000,00 kr.

30.06.2015

Indsat

4.682,50 kr.

     

I alt

 

32.182,50 kr.

     

14.11.2016

Indb ATM [finans2], [by1]

11.400,00 kr.

29.11.2016

Indb ATM [finans2], [by1]

7.150,00 kr.

06.12.2016

Indb ATM [finans2], [by1]

16.450,00 kr.

13.12.2016

Indb ATM [finans2], [by1]

12.750,00 kr.

     

I alt

 

47.750,00 kr.

     

16.01.2017

Indb ATM [finans2], [by1]

12.750,00 kr.

07.02.2017

Indb ATM [finans2], [by1]

4.500,00 kr.

13.02.2017

Indb ATM [finans2], [by1]

15.850,00 kr.

12.06.2017

Indb ATM [finans2], [by1]

6.500,00 kr.

     

I alt

 

39.600,00 kr.

Det fremgår af virksomhedens kontospecifikationer, at beløbene i indkomståret 2015 er bogført på konto ”67502 Pengeinstitutter” og modposteret på konto ”61050 Private hævninger”. I indkomståret 2016 er beløbene bogført på konto ”6820 [finans2]” og modposteret på konto ”7430 hævninger

Endvidere fremgår det af kontoudskriftet for indehaverens private konto i [finans2], at der i indkomstårene 2015-2017 er indsat følgende beløb kontant, gennem overførsler og gennem betalingsappen SWIPP:

Indkomståret 2015

 

Dato

Tekst på bankkonto

Beløb

01.06.2015

Indsat

3.000,00 kr.

01.10.2015

Overførsel

1.000,00 kr.

03.11.2015

Overførsel

750,00 kr.

04.12.2015

Indsat

6.000,00 kr.

     

I alt

 

10.750,00 kr.

     

Indkomståret 2016

 

Dato

Tekst på bankkonto

Beløb

03.02.2016

INDSAT

4.000,00 kr.

02.03.2016

Indsat

2.000,00 kr.

15.08.2016

Indsat løn

10.000,00 kr.

01.09.2016

Swipp [A.O.]

900,00 kr.

07.09.2016

Indsat

5.000,00 kr.

09.09.2016

Swipp [G.M.H.]

20,00 kr.

14.09.2016

Indsat løn

5.700,00 kr.

15.09.2016

Swipp [A.O.]

900,00 kr.

16.09.2016

Swipp [A.O.]

900,00 kr.

20.09.2016

Swipp [J.O.]

15,00 kr.

20.09.2016

Swipp [A.O.]

80,00 kr.

22.09.2016

Swipp [M.V.S.]

3.700,00 kr.

28.09.2016

Indsat

4.500,00 kr.

03.10.2016

Swipp [T.R.Z.]

560,00 kr.

03.10.2016

Døgnboks

6.500,00 kr.

13.10.2016

Indsat løn

7.500,00 kr.

24.10.2016

Swipp [S.H.]

50,00 kr.

26.10.2016

Swipp [J.O.]

115,00 kr.

31.10.2016

Swipp [S.H.]

185,00 kr.

31.10.2016

Swipp [S.H.]

115,00 kr.

31.10.2016

Swipp [S.H.]

85,00 kr.

31.10.2016

Indb ATM [finans2], [by1]

9.000,00 kr.

01.11.2016

Swipp [S.H.]

15,00 kr.

04.11.2016

Swipp [W.C.]

200,00 kr.

07.11.2016

Swipp [S.H.]

150,00 kr.

07.11.2016

Swipp [S.H.]

110,00 kr.

07.11.2016

Indb ATM [finans2], [by1]

8.500,00 kr.

09.11.2016

Swipp [S.H.]

15,00 kr.

14.11.2016

Swipp [S.H.]

100,00 kr.

15.11.2016

Swipp [S.H.]

130,00 kr.

17.11.2016

Swipp [D.A.]

130,00 kr.

29.11.2016

Indb ATM [finans2], [by1]

20.000,00 kr.

06.12.2016

Indb ATM [finans2], [by1]

1.800,00 kr.

07.12.2016

Swipp [S.H.]

155,00 kr.

07.12.2016

Swipp [J.O.]

140,00 kr.

08.12.2016

Indb AMT [finans2], [by1]

2.300,00 kr.

08.12.2016

Swipp [M.V.S.]

2.700,00 kr.

08.12.2016

Swipp [A.A.]

980,00 kr.

09.12.2016

Swipp [W.C.]

110,00 kr.

12.12.2016

Swipp [A.O.]

20,00 kr.

28.12.2016

Swipp [M.V.S.]

4.000,00 kr.

     

I alt

 

103.380,00 kr.

     

Indkomståret 2017

 

Dato

Tekst på bankkonto

Beløb

05.01.2017

Indb. ATM [finans2], [by1]

7.600,00 kr.

07.02.2017

Indb. ATM [finans2], [by1]

10.000,00 kr.

08.02.2017

Swipp [A.J.]

2.000,00 kr.

01.03.2017

Indb ATM [finans2], [by1]

6.750,00 kr.

22.03.2017

Lån

10.000,00 kr.

23.03.2017

FRA [S.Z.]

2.700,00 kr.

30.03.2017

STOLE

3.600,00 kr.

03.04.2017

FRA [K.]

2.500,00 kr.

19.04.2017

Indb. ATM [finans2], [by1]

4.750,00 kr.

20.04.2017

FRA [B.H.]

2.500,00 kr.

24.04.2017

Indb. ATM [finans2], [by1]

3.000,00 kr.

26.04.2017

Indb. ATM [finans2], [by1]

4.000,00 kr.

01.05.2017

Indb. ATM [finans2], [by1]

14.400,00 kr.

31.05.2017

Indb. ATM [finans2], [by1]

7.900,00 kr.

     

I alt

 

81.700,00 kr.

Indehaverens revisor har overfor Skattestyrelsen oplyst, at indbetalingerne på virksomhedens bankkonto den 17. februar 2015, 10. april 2015, 1. juni 2015 og 30. juni 2015 fejlagtigt er bogført som privat indskud, og at der er tale om allerede registreret omsætning.

Endvidere har revisoren forklaret, at indbetalingerne den 1. oktober 2015 og 3. november 2015 på virksomhedsindehaverens private konto vedrører et familieanliggende.

Indehaveren har oplyst, at indbetalingerne den 1., 15. og 16. september 2016 fra [A.O] stammer fra salg af privat indbo. Til støtte herfor har indehaveren fremlagt en købskvittering for salg af indboet, hvoraf det fremgår, at indehaveren har solgt 3 par bukser, 1 kjole og 2 trøjer til 2.700 kr. i alt. Endvidere fremgår det, at 900,00 kr. er betalt den 1. september 2016, og det resterende beløb skulle overføres senest den 20. september 2016. Kvitteringen er underskrevet af køber og sælger og er dateret den 1. september 2016.

Virksomhedsindehaveren har endvidere oplyst, at indbetalingerne den 22. september 2016, 8. december 2016 og 28. december 2016 fra [M.V.S] stammer fra salg af indbo samt et privat lån. Indehaveren har fremlagt en erklæring vedrørende indbetalingerne. Dokumentet er underskrevet og dateret den 26. juli 2018. Endvidere har indehaveren fremlagt et udklip fra en kalender, hvoraf det fremgår, at det på kalendersiden for den 19. december 2016 er noteret, at [M.V.S.] har lånt 4.000 kr.

Det er oplyst, at indbetaling den 29. november 2016 på 20.000 kr. er et beløb, klageren modtog fra en kammerat til overførsel til tredjemand. Virksomhedsindehaveren har fremlagt en erklæring fra tredjemand vedrørende modtagelsen af de 20.000 kr. kontant. Erklæringen er underskrevet og dateret 24. juli 2018.

I forbindelse med klagesagens behandling har indehaveren blandt andet fremlagt:

•  Udklip af en Messenger samtale,
•  Gældsbrev,
•  Udklip af en overførsel på 40.000 kr.
•  Udklip fra […]
•  Udklip af en indsætning og udbetaling på 10.000 kr.
•  Kontoudskrift vedrørende overførsel på 2.500
•  En kvittering vedr. salg af stole

Det fremgår af Messenger-samtalen, at virksomhedsindehaveren har været i kontakt med [E.I.] i forbindelse med sagens behandling hos Skattestyrelsen. Endvidere fremgår det, at [E.I] har sendt et billede til indehaveren, hvoraf det fremgår, at der fra konto […08] den 29. november 2016 er overført 20.000 kr. til indehaveren under teksten ”Udlæg tilbage 1.”

Det fremgår af det fremlagte gældsbrev, at [E.I.] har ydet et lån på 40.000 kr. til [Y.R.] den 29. juli 2016. Endvidere fremgår det, at halvdelen af lånet skulle tilbagebetales senest den 1. december 2016. Gældsbrevet er underskrevet og dateret den 29. juli 2016.

Det fremgår af udklippet vedrørende en overførsel på 40.000 kr., at der den 29. juli 2016 er overført 40.000 kr. til konto […08]. Det fremgår ikke fra hvilken konto eller bank, beløbet er overført. Endvidere fremgår hverken afsender og modtager af beløbet.

Det fremgår af udklippet fra […], at indehaveren har annonceret forskelligt indbo til salg på siden.

Det fremgår af udklippet vedrørende en indsætning på 10.000 kr., at der den 2. februar er udbetalt 10.000 kr. kontant fra en konto, og at der den 7. februar 2017 er indsat 10.000 kr. kontant. Kontonummer eller kontoens ejer fremgår ikke af det fremlagte.

Af kontoudskriftet vedrørende beløbet på 2.500 kr. fremgår det, at indehaveren den 20. april 2017 har overført 2.500 kr. fra sin private konto i [finans2] til [B.H.]. Endvidere fremgår det, at indehaveren samme dag har modtaget 2.500 kr. fra [B.H.].

Det fremgår af den fremlagte kvittering vedrørende salg af stole, at virksomhedsindehaveren den 15. marts 17 har solgt 24 stole til en samlet pris a 3.600 kr. til [virksomhed2] A/S.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 12.226 kr. for afgiftsperioden 1. januar til 31. december 2015, 22.158 kr. for afgiftsperioden 1. januar til 31. december 2016 og 15.685 kr. for afgiftsperioden 1. januar til 30. juni 2017.

Som begrundelse for afgørelsen har Skattestyrelsen anført følgende:

”…

1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Skattestyrelsen har gennemgået din virksomheds regnskaber for 2015 og 2016. Vi kan konstatere, at kassebeholdningen i flere omgange er negativ. Efter reglerne i bogføringslovens § 7, stk. 2 skal registreringerne så vidt muligt foretages i den rækkefølge, som transaktionerne er foretaget i. Når omsætningen løbende bogføres på kassebeholdningen, mens MobilePay indbetalingerne bogføres med jævne mellemrum skal kassebeholdningen stemme overens med de faktiske forhold, på det tids- punkt hvor indbetalingerne fra MobilePay er bogført.

Virksomheden kan ikke have foretaget en løbende afstemning af kassebeholdningen, efter reglen i bogføringslovens § 7, stk. 3, da en kassebeholdning ikke kan være negativ. Når kassebeholdningen er negativ er der omsætning, som ikke er bogført. Det bemærkes, at man i 2016 har bogført den negative kassebeholdning, man har konstatere pr. 30. juni 2016 og 31. december 2016, på omsætningen.

Når kravene til regnskabet ikke er overholdt, kan vi tilsidesætte regnskabsgrundlaget og ansætte skat og moms skønsmæssigt. Vi har dog vurderet, at I, når der bortses fra ovenstående, har udarbejdet regnskabet i overensstemmelse med de øvrige regler i bogføringsloven. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i det indsendte regnskab.

Yderligere omsætning i forhold til det foreliggende regnskabsmateriale

Der er den 30. juni 2015 bogført en negativ kassebeholdning på 25.037 kr. som en kreditpostering på ‘61050 Private hævninger’. Skattestyrelsen anser beløbet for at være omsætning. Vi anser på samme måde kassebeholdningen den 31. december 2015, 10.757 kr., for at skulle påvirke din omsætning.

Beløbet på 4.300 kr., som indbetales af [person1] den 6. juli 2015, og krediteres kassen anses for at være fejlposteret. Beløbet skal derfor ikke påvirke omsætningen.

Beløbet på 50.000 kr., som indbetales den 15. marts 2016, og krediteres kassen anses for at være fejlposteret. Beløbet skal derfor ikke påvirke omsætningen.

Alle indbetalinger, som er foretaget med MobilePay anses for at være omsætning på betalingstids- punktet. Indestående på [finans1] kontoen den 31. december 2015, 33.217 kr., medregnes der- for til omsætningen i 2015. Ligeledes medregnes indestående på [finans1] kontoen den 31. december 2016, 42.875 kr., til omsætningen i 2016.

Du har ikke gjort indsigelser mod ovenstående.

Indsætninger på bankkonti

I 2015, 2016 og 2017 (1. januar 2017 til 30. juni 2017) er der indsat flere kontante beløb på dine bankkonti. Beløbene, som er indsat på din virksomheds bankkonto, er modposteret på hævninger som beløb, du har sat ind i virksomheden. Vi har set bort fra beløb, hvor det klart fremgår af bankkontiene, at beløbet er overført fra den ene konto til den anden.

Skattestyrelsen anser kontante indsætninger, overførsler fra andre konti/personer samt indbetalinger fra betalingsformer som MobilePay og SWIPP for skattepligtig indkomst i det omfang, det ikke over for os er dokumenteret, at indsætningerne stammer fra allerede beskattede midler eller de på anden vis er skattefrie.

Da du har drevet selvstændig virksomhed i 2015, 2016 og 2017, har vi en formodning om, at de kontante indsætninger er penge, som stammer fra aktiviteter i din virksomhed.

Skattestyrelsens bemærkninger til dine indsigelser

Nedenfor fremgår Skattestyrelsens bemærkninger til dine og din revisors indsigelser:

Indbetaling af 20.000 kr. den 29. november 2016 på din private konto i [finans2]

Du har redegjort for, at beløbet er indsat på din konto, for at du skal overføre pengene til en 3. mand. Der er vedlagt en erklæring, som underbygger denne forklaring. Erklæringen er dateret den

24. juli 2018. Ifølge praksis gøres det gældende, at efterfølgende udstedte erklæringer ikke dokumenterer eller sandsynliggør, at en indsætning ikke udgør en skattepligtig indkomst, se blandt andet SKM2014.526.BR og SKM2016.70.BR. Pengene er indsat på din konto, og du ikke har fremlagt nogen objektivt konstaterbar dokumentation for, at pengene ikke er indkomst hos dig. Selvom det samme beløb efterfølgende hæves, kan vi ikke konstateret, at pengene ikke er brugt i din interesse.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din skat og moms for 2016, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling med Swipp af 3.700 kr. den 22. september 2016, 2.700 kr. den 8. december 2016 og 4.000 kr. den 28. december 2016 på din private konto i [finans2]

Du har vedlagt en erklæring fra 3. mand, hvor det fremgår, at der er tale om salg af indbo og tilbagebetaling af gæld. Erklæringen er dateret den 26. juli 2018. Der henvises til ovenfor vedrørende efterfølgende udstedte erklæringer. Der er ikke fremlagt nogen objektivt konstaterbar dokumentation for, at der er foregået salg af privat indbo og udlån af penge. Vi finder det derfor ikke godtgjort, at indsætningerne stammer fra allerede beskattede midler eller de på anden vis er skattefrie.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din skat og moms for 2016, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling med Swipp af 900 kr. den 1. september 2016, 900 kr. den 15. september 2016 og 900 kr. den 16. september 2016 på din private konto i [finans2]

Der er ikke fremlagt nogen objektivt konstaterbar dokumentation for, at der er foretaget et salg af tøj. At der er indbetalt 3 lige store beløb fra den samme person, giver ikke i sig selv indikation af, at indbetalingerne ikke stammer fra salg i virksomheden. Vi finder det derfor ikke godtgjort, at indsætningerne stammer fra allerede beskattede midler eller de på anden vis er skattefrie.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din skat og moms for 2016, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling af 7.150 kr. den 29. november 2016

Indbetalingen findes på din virksomhedskonto. Beløbet fremgår i oversigten over indsætninger på denne konto. Oversigten findes på side 4 i vores forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj

2018. Kildehenvisningen i bilag 1 er ved en fejl skrevet som 2, hvor det skulle være 1.

Indbetaling af 10.000 kr. den 7. februar 2017 på din private konto i [finans2]

Du har vedlagt en erklæring fra 3. mand, hvor det fremgår, at der er tale tilbagebetaling af gæld. Erklæringen er dateret den 26. juli 2018. Der henvises til ovenfor vedrørende efterfølgende udstedte erklæringer. Der er ikke fremlagt nogen objektivt konstaterbar dokumentation for, at der er sket et udlån af penge. Vi finder det derfor ikke godtgjort, at indsætningen stammer fra allerede beskattede midler eller den på anden vis er skattefri.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din moms for 2017, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling med Swipp af 2.000 kr. den 8. februar 2017 på din private konto i [finans2]

Der er ikke fremlagt nogen objektivt konstaterbar dokumentation for, at der er foretaget et salg af privat indbo. Vi finder det derfor ikke godtgjort, at indsætningen stammer fra allerede beskattede midler eller den på anden vis er skattefri.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din moms for 2017, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling af 10.000 kr. den 22. marts 2017 på din private konto i [finans2]

Beløbet har teksten ‘Lån’ på dit private kontoudtog, og der er hævet et tilsvarende beløb på din virksomhedskontoen samme dag med samme tekst. Beløbet, der er hævet på virksomhedskontoen, er bogført som bilag 228, hvor det er konteret som varekøb på konto ‘2120 Køb af varer EU lande’. Bogføringen underbygger derfor ikke, at beløbet er overført fra din virksomhed. Vi finder det derfor ikke godtgjort, at indsætningen stammer fra allerede beskattede midler eller den på anden vis er skattefri.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din moms for 2017, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling af 2.700 kr. den 23. marts 2017 på din private konto i [finans2]

Der er ikke fremlagt nogen objektivt konstaterbar dokumentation for, at der er foretaget et udlån. Vi finder det derfor ikke godtgjort, at indsætningen stammer fra allerede beskattede midler eller den på anden vis er skattefri.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din moms for 2017, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling af 3.600 kr. den 30. marts 2017 på din private konto i [finans2]

Beløbet har teksten ’Stole’, og er, ifølge dine oplysninger, solgt til din mosters virksomhed [virksomhed2]. Du har ikke fremlagt nogen objektivt konstaterbar dokumentation for, at der er foretaget et salg, eventuelt i form af en faktura fra [virksomhed2]. Vi finder det derfor ikke godtgjort, at indsætningen stammer fra allerede beskattede midler eller den på anden vis er skattefri.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din moms for 2017, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling af 2.500 kr. den 3. april 2017 på din private konto i [finans2]

Der er ikke fremlagt nogen objektivt konstaterbar dokumentation for, at der er foretaget et udlån. Vi finder det derfor ikke godtgjort, at indsætningen stammer fra allerede beskattede midler eller den på anden vis er skattefri.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din moms for 2017, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling af 2.500 kr. den 20. april 2017 på din private konto i [finans2]

Der er ikke fremlagt nogen objektivt konstaterbar dokumentation for, at der er foretaget et udlån. Der er en udbetaling på det samme beløb samme dato, men vi finder det ikke godtgjort, at der er sammenhæng mellem de to posteringer. På det grundlag anser vi ikke indsætningen for at stamme fra allerede beskattede midler eller på anden vis være skattefri.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din moms for 2017, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling af 6.500 kr. den 26. april 2017

Beløbet findes på din private konto, hvor det er indbetalt den 12. juni 2017. Beløbet fremgår i oversigten over indsætninger på denne konto. Oversigten findes på side 4 i vores forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018. I bilag til forslaget er datoen for indsætningen gengivet forkert.

Indbetaling af 9.000 kr. den 17. februar 2015, 6.000 kr. den 10. april 2015, 6.000 kr. den 1. juni 2015 og 4.682,50 kr. den 30. juni 2015 på din virksomhedskonto i [finans2]

De 4 indbetalinger er bogført som indskud i virksomheden, men skulle være bogført på kassen. Din revisor gør opmærksom på, at den bogførte saldo på kassen, på datoerne for indbetalingerne, står i debet. Saldoen ville fortsat være positiv selvom indsætningerne var bogført på kassen. Da der ikke er foretaget en fyldestgørende fysisk optælling af kassebeholdning, er det ikke mulig at konstatere, hvad kassebeholdningen skulle være bogført til. Det anses derfor ikke for at være godtgjort, at indsætningerne stammer fra allerede beskattede midler eller de på anden vis er skattefrie.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din skat og moms for 2015, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling af 1.000 kr. den 1. oktober 2015 og 750 kr. den 3. november 2015 på din private konto i [finans2]

Der er ikke fremlagt nogen objektivt konstaterbar dokumentation for, at der er tale om overførsler i familieanliggender. Hvad der står i teksten på bankkontoudskriften er ikke i sig selv bevis for, hvad transaktionen dækker over. Vi finder det derfor ikke godtgjort, at indsætningerne stammer fra allerede beskattede midler eller den på anden vis er skattefrie.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din skat og moms for 2015, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling af 9.000 kr. den 31. oktober 2016 på din private konto i [finans2]

Der er den 1. november 2016 registreret en hævning på 10.000 kr. på din virksomhedskonto, som skulle være de samme penge, som er registreret som en indsætning på din private konto den 31. oktober 2016. Du har ikke fremlagt dokumentation for, at der er sammenhæng mellem de to transaktioner. Vi finder det derfor ikke godtgjort, at indsætningen stammer fra allerede beskattede midler el- ler den på anden vis er skattefri.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din skat og moms for 2016, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling af 10.000 kr. den 15. august 2016, indbetaling af 5.700 kr. den 14. september 2016 og indbetaling af 7.500 kr. den 13. oktober 2016 på din private konto i [finans2]. Alle posteringer har teksten ’Indsat løn’

Der bliver foretaget overførsler mellem din virksomhedskonto og din private konto, som er beløb du tager ud af virksomheden. Det har vi ikke bemærkninger til. Det ændre ikke ved, at de i overskriften nævnte beløb, er kontante indsætninger på din private konto, som vi ikke kan følge, har været registreret i din virksomhed. Vi finder det derfor ikke godtgjort, at indsætningerne stammer fra allerede beskattede midler eller de på anden vis er skattefrie.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din skat og moms for 2016, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Indbetaling af 4.000 kr. den 26. april 2017 på din private konto i [finans2]

Der indsættes 4.000 kr. på bankkontoen, som hæves igen. Uanset, at det fremstår som en fejldisponering, hvor beløbet hæves igen med det samme, så har der stadig været 4.000 kr. tilstede i kontanter. Vi finder det derfor ikke godtgjort, at indsætningen stammer fra allerede beskattede midler eller den på anden vis er skattefri.

På den baggrund er der ikke oplysninger i indsigelsen, som ændre på vores ansættelse af din moms for 2017, som den fremgår af forslag til ændring af din skat og moms fra 30. maj 2018.

Skat

På baggrund af ovenstående ændre vi din virksomheds omsætning som følgende for henholdsvis

2015, 2016 og 2017:

 

Beløb til regulering

Omsætning ekskl. Moms (80 %)

2015

   

Negativ kassebeholdning den 30. juni 2015

25.037 kr.

20.030 kr.

Kassebeholdning den 31. december 2015

-10.758 kr.

-8.606 kr.

Beløb indbetalt af (…)den 6. juli 2015

-4.300 kr.

-3.440 kr.

Saldo på [finans1] (MobilePay) 31. december 2015

33.217 kr.

26.574 kr.

Kontante indbetalinger på virksomhedens bankkonto

32.182 kr.

25.745 kr.

Kontante indbetalinger på dine private bankkonto

10.750 kr.

8.600 kr.

I alt

86.128 kr.

68.903 kr.

     

2016

   

Beløb indbetalt i banken 15. marts 2016

-50.000 kr.

-40.000 kr.

Saldo på [finans1] (MobilePay) 31. december 2016

42.875 kr.

34.300 kr.

Tilbageført saldo på [finans1] (MobilePay) pr. 31. december 2015

-33.217 kr.

26.574 kr.

Kontante indbetalinger på virksomhedens bankkonto

47.750 kr.

38.200 kr.

Kontante indbetalinger på din private bankkonto

103.380 kr.

82.704 kr.

I alt

110.788 kr.

88.630 kr.

     

2017

   

Tilbageført saldo på [finans1] (Mobilepay) pr. 31. december 2015

-42.875 kr.

-34.300 kr.

Kontante indbetalinger på virksomhedens bankkonto

81.700 kr.

65.360 kr.

Kontante indbetalinger på din private bankkonto

39.600 kr.

31.680 kr.

I alt

78.425 kr.

62.740 kr.

     

(…)

Moms

Det er vores opfattelse, at den yderligere omsætning, som er opgjort ovenfor for 2015, 2016 og 2017 er momspligtige leverancer efter momslovens § 4, stk. 1.

Virksomhedens moms opgøres som 20 % af de omtalte beløb ifølge momslovens § 27, stk. 1. Virksomhedens salgsmoms og omsætning inkl. moms kan herefter opgøres som følger (se bilag 1):

 

Omsætning inkl. moms

Salgsmoms (20 %)

2015

   

1. januar 2015 til 30. juni 2015

60.220 kr.

12.044 kr.

1. juli 2015 til 31. december 2015

25.909 kr.

5.182 kr.

I alt

86.129 kr.

17.266 kr.

     

2016

   

1. januar 2016 til 30. juni 2016

-27.250 kr.

-5.450 kr.

1. juli 2016 til 31. december 2016

138.038 kr.

27.608 kr.

I alt

110.788 kr.

22.158 kr.

     
     
 

Omsætning inkl. moms

Salgsmoms (20 %)

2017

   

1. januar 2017 til 30. juni 2017

78.425 kr.

15.685 kr.

I alt

78.425 kr.

15.685 kr.

Vi opkræver, på den baggrund, følgende i moms efter opkrævningslovens § 5, stk. 2:

2015

 

Salgsmoms

17.226 kr.

   

2016

 

Salgsmoms

22.158 kr.

   

2017

 

Salgsmoms

15.685 kr.

   

I alt

55.069 kr.

…”

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger:

”…

1) Vi har medregnet 20.000 kr., som er indsat kontant på skatteyders bankkonto den 29. november 2016, til den skattepligtige indkomst. I har modtaget dokumentation for, at der samme dag overføres 20.000 kr. til (..)fra skatteyder.

Der er vores opfattelse, at de nye oplysninger ikke dokumenterer, at den kontante indsætning på 20.000 kr. skal fritages for beskatning. Skatteyder har fortsat ikke godtgjort, at de 20.000 kr. hun modtager, og samme dag overfører til en 3. mand, ikke er anvendt i egen interesse til dækning af egen gæld.

2) I har modtaget en kvittering fra [virksomhed2] A/S, dateret den 15. marts 2017, på salg af 24 stole for i alt 3.600 kr. Der er indbetalt 3.600 kr. på skatteyders konto i [finans2] den 30. marts 2017, med tekst ‘Stole’.

Vi anser det for godtgjort, at det omtalte beløb ikke er er indkomst i skatteyders virksomhed, og hun dermed ikke skal afregne moms af beløbet.

…”

Klagerens opfattelse

Virksomhedsindehaveren har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af momstilsvaret for afgiftsperioderne 1. januar til 31. december 2015, 1. januar til 31. december 2016 og 1. januar til 30. juni 2017 skal nedsættes til 0 kr.

Der er til støtte for påstanden anført følgende:

”…

Jeg vil hermed indgive en klage over den afgørelse jeg har modtaget fra Skattestyrelsen d. 21.09.2018 med sags-id: […]. Begrundelsen for min klage er at den af skattestyrelsen foretagede ændring af min moms og skat ikke er korrekt. Dette beror på følgende:

Skat har medregnet beløb som ikke vedrører min virksomhed og som dermed ikke er skattepligtig indkomst. Dette gør sig gældende i forhold til:

1.  Kontanter som jeg har modtaget af en kammerat for derefter af overføre til tredjemand
2.  Lån jeg har ydet og som derefter er blevet tilbagebetalt
3.  Salg af privat indbo og tøj
4.  Indbetalinger på min mobilepay, som på daværende tidspunkt blev anvendt dels i forretningsøjemed og dels i privat.

…”

Indehaveren er endvidere kommet med følgende bemærkninger den 28. maj 2019:

”…

Mit første klagepunkt går på indbetalingen af 20.000 kr. d. 29.11.2016 på min private konto i [finans2]. Jeg har redegjort for, at det var penge jeg modtog fra en kammerat ([Y.R]), som han skulle betale tilbage til [E.I.]. Årsagen til at han bad mig om at sætte dem ind på min konto for derefter at overføre dem til hende var, at han havde et stort overtræk på sin egen konto. Jeg har fået en underskreven erklæring herpå, som er sendt ind til Skattestyrelsen, som indsigelse. Skattestyrelsen har imidlertid ikke ville godtage erklæringen, da den først er blevet underskrevet i forbindelse med skattesagen. Jeg har nu tilsendt dokumentation til Skatteankestyrelsen (mail pr. 14.01.2019) på, at pengene er gået ind på [E.I.]s konto og det er ligeledes lykkedes mig at få et billede af selve udbetalingen af det fulde lån samt af det gældsbrev (tilsendt Skatteankestyrelsen d. 22.05.2019 pr. mail), som parterne ([E.I.] og [Y.R.]) i sin tid udfærdigede i forbindelse med etableringen af lånet. Dette gældsbrev må anses som en objektiv konstaterbar dokumentation på, at det pågældende beløb er indfrielse af det etablerede gældsforhold. Tilføjelse: [Y.R.] har lige fundet en kvittering som jeg underskrev den dag jeg modtog pengene (sendt pr. mail d. 27.05.2019).

Mit andet klagepunkt går på lån, som jeg har ydet og som derefter er blevet tilbagebetalt. I den forbindelse kan først og fremmest nævnes beløbet på 2.500 kr. som jeg har overført natten til d. 20.04.2017 med posteringsteksten ”Lån [H.]”. Det samme beløb fra den samme person er herefter tilbagebetalt den samme dag. Dog står der [B.H.] i posteringsteksten, hvilken kan give anledning til tvivl, men [B.H.] kalder sig [H.], hvilket kan dokumenteres med det medsendte billede som jeg har fundet på [H.]s facebook. Der kan således ikke herske nogen tvivl om, at overførslen af de 2.500 kr., som Skattestyrelsen har betragtet som en skattepligtig indkomst, helt klart er det pågældende lån der er blevet tilbagebetalt og således min skattepligtige indkomst uvedkommende. Tilføjelse: Jeg har efter vores samtale i dag kontaktet [H.], som har sendt billede af posteringerne på hans konto (sendt pr. mail d. 27.05.2019)

Det samme gør sig gældende for så vidt angår Swipp indbetalingerne d. 22.09.2016, 08.12.2016 samt d. 28.12.2016 fra [M.V.S.]. Jeg har redegjort for, at indbetalingerne på henholdsvis 3.700 kr. og 2.700 kr. vedrører salg af indbo. Jeg fremsendt en underskrevet erklæring herpå, som Skattestyrelsen ikke har ville godtage. Jeg har så efterfølgende ved at downloade appen til […] og herefter søge i ”spørgsmål og svar” kunne finde dokumentation på, at jeg har haft indbo til salg på det pågældende tidspunkt (sendt pr. mail d. 27.05.2019). For så vidt angår lånet på 4.000 kr. har jeg fundet dokumentation i min gamle kalender fra 2016 (sendt pr. mail d. 27.05.2019) på, at jeg rent faktisk har lånt [M.V.S.] 4.000 kr. d. 19.12.2016, som han så har betalt tilbage d. 28.12.2016.

For så vidt angår swip indbetalingerne fra [A.O.] på 3 x 900 kr. henholdsvis d. 01.09.2016, 15.09.2016 og d. 16.09.2016 har jeg redegjort for, at indbetalingerne vedrørte salg af tøj. Det er efterfølgende lykkedes mig at komme i kontakt med [A.O.], som stadig havde købskvitteringen, som jeg nu har sendt et billede af til Skatteankestyrelsen (sendt pr. mail d. 23.05.2019). Det findes således objektivt konstateret, at indbetalingen på i alt 2.700 kr. ikke vedrører min skattepligtige indkomst.

Jeg fastholder desuden min påstand vedrørende indbetalingen af 10.000 kr. d. 07.02.2017 på min private konto i [finans2]. Idet samme beløb er hævet på min konto 5 dage forinden (d. 02.02.2017 – oversigt sendt pr. mail), og der forelægger en underskreven erklæring på, at beløbet er givet som lån, så findes det dokumenteret, at de to posteringer er sammenhængende og således min skattepligtige indkomst uvedkommende.

Indbetalingen på 3.600 kr. d. 30.03.2017 for stole solgt til min mosters virksomhed, er efterfølgende blevet dokumenteret og Skattestyrelsen har godtaget dokumentationen.

Jeg fastholder desuden de øvrige indsigelser, som jeg har angivet i mine bemærkninger til Skats forslag til ændring af moms og skat, men kan ikke på nuværende tidspunkt komme med yderligere dokumentation.

…”

Landsskatterettens afgørelse

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og regnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato fundet, at Skattestyrelsen har været berettiget til at tilsidesætte virksomhedens regnskab på baggrund af negative kassebeholdninger samt indtægter på virksomhedsindehaverens konto, som indehaveren ikke har selvangivet. Da regnskabet ikke opfylder kravene, er det berettiget, at Skattestyrelsen har fastsat afgiften skønsmæssigt.

Afgiftsperioden 1/1-31/12 2015

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato fundet, at Skattestyrelsen har været berettiget til at forhøje indehaverens skattepligtige indkomst med 68.903 kr., svarende til 80 % af de konstaterede indsætninger på i alt 86.129 kr., på baggrund af negative kassebeholdninger og konkrete indsætninger på virksomhedens og virksomhedsindehaverens konti.

Da retten endvidere er enig med Skattestyrelsen i, at den yderligere ansatte indkomst stammer fra erhvervsmæssig virksomhed, er det berettiget, at Skattestyrelsen har anset indkomsten for at være momspligtig og har beregnet moms heraf.

Skattestyrelsen har opgjort det ikke-indberettede momstilsvar til 17.226 kr., svarende til 20 % af 86.129 kr.Retten bemærker, at der ikke er uenighed om opgørelsen af momstilsvaret.

På baggrund af ovenstående stadfæster Landsskatteretten Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter momstilsvaret forhøjes med 20 % af den konstaterede yderligere omsætning i indkomståret 2015, svarende til 17.226 kr.

Afgiftsperioden 1/1-31/12 2016

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato fundet, at Skattestyrelsen har været berettiget til at forhøje indehaverens skattepligtige indkomst på baggrund af konkrete indsætninger. Landsskatteretten har i afgørelsen nedsat Skattestyrelsens forhøjelse til 86.840 kr., svarende til 80 % af indsætningerne på klagerens konto på 108.088 kr.

Da retten endvidere er enig med Skattestyrelsen i, at den yderligere ansatte indtægt på 108.088 kr. stammer fra erhvervsmæssig virksomhed, er det berettiget, at Skattestyrelsen har anset indkomsten for at være momspligtig og har beregnet moms heraf.

Skattestyrelsen har opgjort det ikke indberettede momstilsvar til 22.158 kr., svarende til 20 % af 110.788 kr. Retten bemærker, at der ikke er uenighed om opgørelsen af momstilsvaret. Det er rettens opfattelse, at momstilsvaret skal beregnes til 20 % af 108.088 kr., svarende til 21.618 kr.

På baggrund af ovenstående nedsætter Landsskatteretten Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter momstilsvaret forhøjes med 20 % af den konstaterede yderligere omsætning i indkomståret 2016, svarende til (108.088 x 20 %) 21.618 kr.

Afgiftsperioden 1/1-31/12 2017

Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 15.685 kr. på baggrund af konkrete indsætninger på 78.425 kr. på virksomhedens og indehaverens bankkonti.

Landsskatteretten finder, at indehaveren har godtgjort, at indsætningen den 30. marts 2017 på 3.600 kr. stammer fra salg af privat indbo. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at virksomhedsindehaveren har fremlagt en faktura, hvoraf det fremgår, at indehaveren har solgt 4 stole til et beløb af 3.600 kr. Endvidere er der lagt vægt på, at teksten på indsætningen på virksomhedsindehaverens kontoudtog stemmer overens med salg af stole.

Endvidere anser Landsskatteretten indehaveren for at have godtgjort, at indsætningen den 20. april 2017 på 2.500 kr. vedrører tilbagebetaling af et lån ydet samme dag. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der er fremlagt dokumentation i form af kontoudskrifter, der gør det muligt at følge pengestrømmen fra indehaverens konto til låntagers konto.

For så vidt angår de øvrige indsætninger på virksomhedens og indehaverens konti finder Landsskatteretten ikke, at indehaveren har dokumenteret eller i tilstrækkelig grad godtgjort, at indsætningerne stammer fra ikke afgiftspligtige midler. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke er fremlagt dokumentation for lån i form af lånebeviser samt dokumentation, der gør det muligt at følge pengestrømmen fra indehaverens konto til låntager. Endvidere anses de af virksomhedsindehaveren fremlagte annoncer vedrørende salg af privat indbo, ikke at kunne udgøre dokumentation herfor. Der ses ikke at være overensstemmelse mellem annoncerne og indsætninger på indehaverens konto.

For så vidt angår indsætningen på virksomhedsindehaverens konto den 7. februar 2017 på 10.000 kr., finder Landsskatteretten ikke, at indehaveren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at beløbet ikke er afgiftspligtigt. Klageren driver selvstændig erhvervsmæssig virksomhed og er derfor underlagt en skærpet bevisbyrde for, at indsætninger indgået på virksomhedens og indehaverens konti stammer fra midler, der allerede er beskattede, eller midler undtaget beskatning. Det forhold, at indehaveren 5 dage forinden har hævet et tilsvarende beløb kontant, ændrer ikke herved. Der er ikke fremlagt dokumentation, der gør det muligt at følge pengestrømmen og fastlægge, at det er de samme midler, indehaveren tidligere har hævet fra sin konto.

Da retten endvidere er enig med Skattestyrelsen i, at den yderligere ansatte indtægt på 72.325 kr. stammer fra erhvervsmæssig virksomhed, er det berettiget, at Skattestyrelsen har anset indkomsten for at være momspligtig og har beregnet moms heraf. Det er rettens opfattelse, at momstilsvaret skal beregnes til 20 % af 72.325 kr., svarende til 14.465 kr.

På baggrund af ovenstående nedsætter Landsskatteretten Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter momstilsvaret forhøjes med 20 % af den konstaterede yderligere omsætning i indkomståret 2017, svarende til (72.325 x 20 %)14.465 kr.