Afgørelse af 18. august 2021

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Virksomhedens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse


Afgiftsperioden 2017

     

Fradrag for købsmoms vedrørende indretning af lejede lokaler og køb af møbler, jf. fremlagte bilag

0 kr.

Forhøjes

26.698 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomheden [virksomhed1] med CVR-nr. […1] blev startet den 1. december 1999 og har brancekode: 742000-Fotografisk virksomhed.

Virksomheden er registreret med halvårsafregning af moms.


Regnskabsgrundlag m.v.

Virksomhedens indehaver har oplyst, at bogføringen foretages ved, at indehaveren konverterer bankens kontoudskrifter for virksomhedens 2 bankkonti til Excel. Revisoren bogfører på baggrund af Excel udskrifterne og indehaverens bilag. De posteringsjournaler, der fremgår af sagen, kan således følges direkte til bankkontoudskrifter for de 2 konti. Virksomhedens indehaver har oplyst, at virksomheden ikke har kontanttransaktioner.

Salgs- og købsmoms er angivet med henholdsvis 433.092 kr. og 276.890 kr. for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017.

Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 57.996 kr. for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Forhøjelsen skyldes bl.a. nægtelse af fradrag for købsmoms på 29.841 kr. vedrørende udgifter til indretning af lejede lokaler. Forhøjelsen vedrørende udgifter til indretning af lejede lokaler er fordelt med henholdsvis 3.363 kr. og 26.478 kr. på 1. og 2. halvår 2017.

Indretning af lejede lokaler i 2017

Virksomhedens indehaver har oplyst, at driften af virksomheden nødvendiggør et fotostudie af en vis standard, hvilket stiller krav til selve lokalerne men også til indretningen. Indehaveren har i den forbindelse afholdt udgifter til indretning af lejede lokaler.

Indehaveren har pr. 1. oktober 2017 lejet nye lokaler beliggende [adresse1], [by1]. Indehaveren har oplyst, at det er vanskeligt at finde lokaler, der er velegnet til fotostudie, bl.a. skal der være højt til loftet. Lejemålet på [adresse1] var oprindelig opført som fabrik og efterfølgende har det været indrettet til kontor. Indehaveren har efter lejemålets påbegyndelse afholdt betydelige omkostninger til indretning af fotostudie i de lejede lokaler.

Virksomhedens indehaver har fremlagt forsiden af erhvervslejekontrakten samt et tillæg til kontrakten vedrørende ovennævnte lejemål. Det fremgår af tillægget, der er fra 2019, at lejemålet gøres uopsigeligt i 10 år fra lejers side og 20 år fra udlejeres side. Det fremgår også, at udlejer er berettiget til at beholde alt nagelfast inventar ved virksomhedens fraflytning.

Indehaveren har desuden fremlagt billeder fra indretningen af lokalerne. Indehaveren har i øvrigt oplyst, at han ikke har anvendt lokalerne til beboelse.

Ifølge Skattestyrelsens afgørelser udgør anskaffelser vedrørende ”indretning af lejede lokaler” for indkomståret 2017 248.501 kr. ekskl. moms. Udover de af Skattestyrelsen godkendte anskaffelser vedrørende ”indretning af lejede lokaler”, har indehaveren overfor Skatteankestyrelsen fremlagt bilag samt nærmere redegørelse vedrørende anskaffelser i indkomståret:

Bilagsnr.

Beløb ex.

moms

moms

I alt

Bemærkninger

411

6.172

1.543

7.715

30-10-2017 – [virksomhed2] (brugte byggematerialer):

Kvittering nr.: 253570b fremlagt.

Svingdør, Toiletmarkering m.v. Indehaveren har vedlagt billeder. Svingdøren anvendes som kontordør i lejemålet.

435

10.240

2.560

12.800

24-11-2017 – [virksomhed3] A/S (Kaffe):

Kassekvittering 8387 fremlagt. Rocket Mozzafiato Evoluzione, Chrome – Espressomaskine – kaffemaskine. VVS fast installeret til vandforsyningen.

Indehaveren har fremlagt billeder af installationen af kaffemaskinen i lejemålet.

474

2.360

590

2.950

05-12-2017 – [virksomhed2] (brugte byggematerialer):

Kvittering nr.: 255592b fremlagt.

Udslagsvask. Indehaveren har udover købsbilaget fremlagt billeder at den monterede vask i lejemålet.

591

5.030

1.258

6.288

10-07-2017 – [virksomhed4]:

Bon fremlagt. Diverse møbler, bl. reol. Diverse småinventar. I alt 6.288 kr. Revisor: Det er ikke indretning af lejelokaler men småinventar. Revisor: Beløbet er ikke bogført 2 gange, idet vores bank altid stemmer primo og ultimo.

962

11.875

2.969

14.844

25-10-2017 – [virksomhed5] ApS: (entreprenør):

Faktura: 17105 – ”Materialer” fremlagt. Indehaveren oplyser at denne faktura hænger sammen med faktura 1183. Det er en del af samme ombygning af de lejede lokaler. Materialerne er bl.a. træ, gipsplader og maling. Indehaveren har fremlagt billeder af ombygningen bl.a. gipsplader m.v.

970

5.033

1.258

6.291

07-11-2017 – [virksomhed6]:

Faktura 034944450 fremlagt.

Køb af blandingsbatteri og bruser. Indehaveren: Det var nødvendigt at udskifte brusefaciliteter. Indehaveren har fremlagt billeder fra lejemålet af det købte.

1083

5.076

1.269

6.345

07-12-2017 – [virksomhed7] (møbler):

Faktura 127524 fremlagt. Indehaveren: Køb af stol, som blev anvendt til makeupstol. Fotomodellerne kunne sætte fødderne op. Indehaveren har fremlagt billeder af stolen der står i de lejede lokaler.

1174

12.946

3.237

16.183

15-12-2017 – [virksomhed8] (møbler):

Ordrebekræftelse fremlagt. Adr.: [adresse1] – 2 sofaer,

Indehaveren har fremlagt fotos af sofaerne opstillet i de lejede lokaler.

Køb af 4 sofamoduler opstillet i loungeområdet, hvor bl.a. kunder venter. Området anvendes også til fotooptagelser. Loungeområdet er på ca. 50-60 m2. Virksomheden er beskæftiget inden for design.

Indehaveren oplyste, at kun halvdelen (12.946 KR.) er fratruffet i 2017. Resten er fratrukket i 2018. Den resterende betaling fandt sted i 2018 ved levering. Møblerne er et driftsmiddel.

1177

15.000

3.750

18.750

30-10-2017 – [virksomhed9]:

Faktura 28924 fremlagt- [adresse1]. Det udførte arbejde er ikke specificeret, men der henvises til tilbud 1290.

Indehaveren oplyste, at det drejer sig om udskiftning af alle nye alle radiatorer samt montering af køkken og bad. Indehaveren har fremlagt billeder vedrørende udskiftning af radiatorer.

Indehaveren har efterfølgende fremlagt tilbud 1290 der vedrører udskiftning af radiatorer i lejemålet.

1183

20.110

5.028

25.138

20-12-2017 – [virksomhed5] ApS (entreprenør):

Faktura 17132 fremlagt. – ”Bygge mur i uge 50 & 51” Muren anvendes bl.a. til at tage fotos op af, hvor der kan skiftes baggrund. Desuden fungerer den som adskillelse til kontoret. Indehaveren har fremlagt billeder hvor b.la. muren fremgår.

908

869,11

217,28

1.086.39

07-11-2017 – [virksomhed6]

Faktura: 034944458 fremlagt- 2 fastmonterede ventilatorer er skiftet i udluftningskanalerne.

Bilag 592 og 1164: Virksomhedens indehaver har frafaldet klagen vedrørende disse bilag.

Indehaveren har frafaldet klagen vedrørende indretning af lejede lokaler for 2016.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har ikke godkendt momsfradrag for udgifter til indretning af lejede lokaler med 29.841 kr. Forhøjelsen er fordelt med henholdsvis 3.363 kr. og 26.478 kr. på 1. og 2. halvår 2017.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”…

Større anskaffelser

Ifølge de indsendte bilag fratrækkes der udgifter til indretning af studielokale.

Moms

Større anskaffelser

I mangel af dokumentation kan der ikke godkendes fradrag for købsmoms jf. momslovens § 37

vedrørende bilag:

Bilag Beløb Moms

111 2.411 kr. 603 kr.

339 8.642 kr. 2.160 kr.

364 2.400 kr. 600 kr.

411 6.172 kr. 1.543 kr.

435 10.240 kr. 2.560 kr.

474 2.360 kr. 590 kr.

591 5.030 kr. 1.258 kr.

592 6.285 kr. 1.571 kr.

962 11.875 kr. 2.969 kr.

970 5.033 kr. 1.258 kr.

1083 5.076 kr. 1.269 kr.

1164 5.781 kr. 1.445 kr.

1174 12.946 kr. 3.237 kr.

1177 15.000 kr. 3.750 kr.

1183 20.110 kr. 5.028 kr.

I alt 119.361 kr. 29.841 kr.

Ifølge momslovens §§ 56 og 57 har du pligt til at opgøre og angive momsen for hver periode. Salgs- og købsmomsen skal kunne opgøres for hver periode.

Regulering 29.841 kr.

Fordeling af moms pr. halvår:

 

1. halvår

2. halvår

I alt

     

Større anskaffelser

3.363

26.478

29.841

…”

     

Virksomhedens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at der godkendes momsfradrag vedrørende afholdte udgifter til indretning af lejede lokaler i 2017.

Virksomhedens indehaver har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”…

Vi ønsker herved at klage over Skattestyrelsens afgørelse den 4. november 2020 (cc) af virksomhedens skatteansættelse for indkomståret 2016 og 2017

Skattestyrelsen har i sin afgørelse nægtet fradrag for klart erhvervsmæssige udgifter i form af indretning af lejede virksomhedslokaler, se side 57 (vedr. 2016) og se side 73 (vedr. 2017) i dokumentet ”afgørelser”. Vi vedlægger dokumentation i form af bilag – se dokumentet ”bilag indretning-2016” hhv. ”bilag indretning-2017” samt dokumentet ”Udgifter-generelt-2016-2017”.

Baseret på ovenstående skal vi anmode om forhøjelse af afskrivningsgrundlag således:

Indkomståret 2017: Afskrivningsgrundlag forhøjes med DKK 99.736. Såfremt der ikke kan ske bagudrettet justering af indgående moms (er i tvivl om dette), anmodes subsidiært om at afskrivningsgrundlag forhøjes med DKK 124.670.

Vi er gerne til rådighed for uddybning af ovenstående enten i form af yderligere redegørelse, eller fremsendelse af supplerende dokumentation i det omfang Skatteankestyrelsen måtte fremsætte ønske herom.

Endelig finder vi det vigtigt at nævne, at ALLE bilag der er omfattet af nærværende sag hele tiden har siddet i mapperne som er afleveret til Skattestyrelsen, men sagsbehandler har tilsyneladende ikke set materialet ordentligt igennem, hvilket har medført en del meradministration fra vor side.

…”

Indehaveren har fremsendt følgende supplerende bemærkninger

”…

Vi har nu gået sagen igennem samt de bilag og dokumentation, som det har været muligt at

fremskaffe, disse billeder mm ligger i mappen der er vedhæftet.

På trods af det er firmamæssige udgifter, har det ikke har været muligt at skaffe yderligere dokumentation på alle posteringer. På den baggrund har jeg valgt at frafalde klagen og acceptere Skats afgørelse på punkterne herunder:

Alle bilag vedrørende indretning af lejede lokaler i 2016.

og derudover:

Bilag 1164 (indretning 2017)

Bilag 592 (under indretning 2017)

Jeg har følgende kommentarer til bilag hvorved jeg har lagt yderligere dokumentation som vi kan tale om på fredag:

Indretning 2017: Alle billeder til dokumentation vedrørende ombygning af mit nuværende lejemål og billeder mm ligger i mappen der er vedhæftet.

Bilag 591 div små anskaffelser til studie bilag 2 på 215 kr.skulle ikke være til firma og skal således så fratrækkes.

…”

Landsskatterettens afgørelse

Momsregistrerede virksomheder kan fradrage momsen på indkøbte varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer. Det følger af momslovens § 37.

Ved anmodning om fradrag i henhold til momslovens § 37 påhviler det virksomheden at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det fremgår af sagens oplysninger, at virksomheden i 2017 har lejet nye lokaler, hvorfra fotostudiet drives. Virksomhedens indehaver har oplyst, at han efter lejemålets påbegyndelse har afholdt betydelige omkostninger til indretning af fotostudiet i de lejede lokaler.

Indehaveren har fremlagt bilag 411, 435, 474, 962, 970, 1177, 1183, der vedrører indretning af de lejede lokaler. Indehaveren har også redegjort for anskaffelserne i forbindelse med indretningen af fotostudiet. På den baggrund finder Landsskatteretten, at der kan godkendes fradrag for købsmoms for i alt 17.698 kr. vedrørende disse anskaffelser.

Bilag 908 vedrører en faktura af den 7. november 2017 fra [virksomhed6]. Det fremgår af fakturaen, at der er købt 2 ventilatorer for i alt 869,11 kr. ekskl. moms. Indehaveren har oplyst, at ventilatorerne er fastmonteret i lejemålet. I bogføringen fremgår bilaget af postering 968 med teksten ”Indretningsudgifter studie”. Da det ikke fremgår af den påklagede afgørelse, at fradrag vedrørende dette bilag er nægtet, anses købsmoms vedrørende dette bilag for at være fratrukket. Yderligere fradrag for købsmoms vedrørende dette bilag kan derfor ikke godkendes, jf. momslovens § 37.

Indehaveren har desuden fremlagt bilag 1174, som vedrører køb af 4 sofamoduler samt redegjort for den erhvervsmæssige anvendelse af disse i fotostudiet. Landsskatteretten finder, at der på det foreliggende grundlag, kan godkendes fradrag for købsmoms på 6.473 kr. vedrørende anskaffelsen.

Indehaveren har endvidere fremlagt bilag 591, der vedrører køb af IKEA-reoler m.v., og bilag 1083 der vedrører køb af makeupstol. Indehaveren har redegjort for den erhvervsmæssige anvendelse af de nævnte anskaffelser. Landsskatteretten finder, at der på det foreliggende grundlag, kan godkendes fradrag for købsmoms på 2.527 kr. vedrørende anskaffelserne.

Landsskatteretten finder, at der i alt kan godkendes fradrag for købsmoms for 2. halvår 2017 på 26.698 kr. vedrørende ovennævnte anskaffelser, jf. momslovens § 37.