Høring

Høring

Kommissionens forslag om ændring af direktiv 2006/112EF for så vidt angår tildeling af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for at fastsætte betydningen af de termer, der anvendes i visse bestemmelser i direktivet (KOM (2020) 749

Kommissionens forslag om ændring af direktiv 2006/112EF for så vidt angår tildeling af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for at fastsætte betydningen af de termer, der anvendes i visse bestemmelser i direktivet (KOM (2020) 749

Kommissionens forslag om ændring af direktiv 2006/112EF for så vidt angår tildeling af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen for at fastsætte betydningen af de termer, der anvendes i visse bestemmelser i direktivet (KOM (2020) 749

EU-Dokumenter

Skatter og afgifter

19-01-2021

19-03-2021

2020/2021

06-01-2021

Dokumenter