Reglerne om konkurskarantæne har efterhånden nogen tid på bagen, og der begynder at tegne sig et billede i praksis om, hvad der skal til, førend hammeren falder – og hvilken betydning konkurskarantænereglerne har.

Der tegner sig dog også et andet billede, nemlig at langt de fleste, der bliver mødt med en påstand om konkurskarantæne er bedøvende ligeglade, eller også bliver det, når de taler med en advokat – !

Jeg kan i hvert fald konstatere, i en række af de efterfølgende skattestraffesager, jeg er blevet involveret i, at der ikke er ofret meget tid og energi på karantænesagen. Det giver på mange måder isoleret set også god mening, da der i en lang række tilfælde ikke er den store tvivl om, at der vil blive idømt karantæne.

Men, man kan omvendt spørge, hvilke nytte det gør, at rejse en karantænesag mod en person der står til 2, 3, 4 års fængsel, eller mere end det, for systematisk skatteunddragelse.

I sådanne tilfælde er truslen om konkurskarantæne til at overse, bortset fra, at manglende håndtering af karantænesagen risikerer at ”smitte” i forhold til den strafferetlige vurdering.

Det er i hvert fald utroligt naivt at forestille sig, at en konkurskarantæne vil betyde noget som helst, for personer der står til ubetinget fængsel.

Konkurskarantænesagerne kan dog være mere problematiske, for de, der ikke er ligeglade, idet det er vanskeligt at forsvare sig i karantænesagen uden at der risikeres selvinkriminering, da et meget stort antal karantænesager udspringer af påståede skatteunddragelser.

Her er det ikke ligegyldigt, hvordan karantænesagen håndteres, eller hvorledes strategien lægges i sagen, og hele systematikken er retssikkerhedsmæssigt problematisk da karantænesagen kan køre samtidig med, at der er sket sigtelse, typisk for de samme forhold, der begrunder påstanden om karantæne.

Det korte af det lange er dog, efter min erfaring, at regelsættet ikke har nogen større praktisk betydning:

• De hardcore konkursryttere, der typisk også er involveret i skatte- og momskriminalitet er fuldstændig ligeglade med en konkurskarantæne

• De, der går ned med en virksomhed og har brændt fingrene ved at være selvstændige, starter ikke op igen alligevel.

• De, der får karantæne, og fortsat ønsker at drive virksomhed, kan så let som ingenting finde en stråmand til at stå for virksomheden / stå som direktør – hvilket de da også gør i stor stil.

Vil man bruge regelsættet effektivt er man nødt til at gå benhårdt efter stråmandstilfældene, da det er her, reglerne principielt kan have værdi. Det kræver dog, at det kan bevises, at der foreligger stråmandsforhold, hvilket langt fra er nogen nem bevisbyrde.

Jeg forudser dog en stigning i denne type sager, med god grund, og kan kun anbefale, at myndighederne med hvidvaskloven i hånden går målrettet efter de rådgivere, der hjælper med etablering af ståmandskonstruktioner, og rådgiver herom.

Dette gælder også i relation til registrering af reelle ejere i det offentlige ejerregister, da det ofte er rådgiver, der foretager registreringen – og efterfølgende bør stilles til ansvar for, om den ejer, de registrerer nu også er den reelle ejer.