Landsretten fandt – som byretten – at den lønindeholdelse, der var foretaget over for appellanten, var sket i overensstemmelse med den på tidspunktet for indeholdelserne gældende lovgivning. Skatteministeriet blev derfor frifundet for appellantens betalingspåstand.