Landsretten har netop afsagt dom i en sag om straf for manglende selvangivelse af avance i forbindelse med salg af medarbejderaktier.

Dommen blev afsagt med dissens, idet to dommeren stemte for, at tillægsbøden skulle reduceres fra kr. 345.000 til kr. 250.000.

Dommen viser med alt ønskelig tydelighed, at det er uhyre vanskeligt at få medhold i en reduktion af tillægsbøder.

Du kan læse hele afgørelsen her: DOM