Landsskatteretten har d. 10. oktober truffet afgørelse i en sag, hvor der var sket ombygning af en Porsche 911 Coupe.

Denne ombygning udløste en ny registreringsafgift, uden mulighed for at få nogen del af den allerede erlagte afgift retur. Ombygningen bestod i karosseriændringer i form af to påsvejsede forskærme og forkofanger, således at bilen blev ombygget til en nyere model, herunder med en større motor, nye bremser mv.

Ved indsættelsen af den større motor skete der en effektforøgelse med mere end 20 procent i forhold til den originale motor.

Porschen blev af Landsskatteretten anset for at have mistet sin afgiftsmæssige identitet efter ombygningen og Landsskatteretten lagde i den forbindelse vægt på, at allerede fordi, at motoreffekten blev forøget med mere end 20 %, havde bilen mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Afgørelsen viser, som alle de talrige afgørelser med motorcykler, at man skal passe på med at foretage konstruktive ændringer i biler, da det kan blive en særdeles kostbar affære, der udløser betaling af ny afgift – og at den tidligere betalte afgift er tabt.

Afgørelsen viser, at det altid er særdeles vigtigt, at der indhentes Bindende svar forinden, der foretages nogen væsentlige ændringer i et køretøj. Du kan læse selve afgørelsen her: AFGØRELSE