Dato for udgivelse

07 May 2020 11:42

Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal

31 Mar 2020 09:35

SKM-nummer

SKM2020.186.SKTST

Myndighed

Skatteforvaltningen

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

19-0849344

Dokument type

SKM-meddelelse

Overordnede emner

Skat

Overemner-emner

Personlig indkomst + Virksomheder

Emneord

Skatterådspålæg, oplysningspligt

Resumé

Skatterådet fulgte Skattestyrelsens indstilling om, at der meddeles Skattestyrelsen tilladelse til hos et selskab, der udbyder incitamentsprogrammer at indhente oplysninger om ikke identificerede personer og virksomheder, der indgår i selskabets incitamentsprogrammer i henhold til skattekontrollovens § 62.

Hjemmel

Skattekontrollovens § 62, stk. 1 og 2

Reference(r)

Skattekontrollovens § 62, stk. 1 og 2


Skatterådet har den 31. marts 2020 meddelt Skattestyrelsen tilladelse til at indhente identifikationsoplysninger om ikke identificerede personer og virksomheder, der indgår i et selskabs incitamentsprogrammer.

 

Formål og baggrund

Skattestyrelsen har i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1 og 2, anmodet om Skatterådets tilladelse til at pålægge et selskab at indsende oplysning om ikke identificerede personer og virksomheder, der indgår i selskabets incitamentsprogrammer samt aftalegrundlaget for perioden 2017 -2019.

Selskabet udbyder incitamentsprogrammer for ansatte i andre virksomheder. Selskabet og de involverede virksomheder har tilrettelagt incitamentsprogrammerne på en sådan måde, at de ikke indgår de ansattes skatteansættelser.

Det forventes at incitamentsprogrammet fra det pågældende selskab beløbsmæssigt udgør ca. 8 mio. kr. årligt, fordelt på op til 1.000 personer. 

Ved at indhente oplysningerne fra selskabet får Skattestyrelsen mulighed for at kunne kontrollere, at ydelserne bliver oplyst korrekt.

Hvem pålægges oplysningspligt

Selskabet, der udbyder incitamentsprogrammet (anonymiseret).

 

Hvilke oplysninger indhentes

Der indhentes fakturaer med underbilag, herunder aftalegrundlag, således det kan udledes hvilke personer, der indgår i programmet, og hvad de har modtaget, samt hvordan incitamentsprogrammet er sammensat. 

For hvilken periode indhentes oplysninger

For kalenderårene 2017 til 2019.

Offentliggørelse

Det fremgår af skattekontrollovens § 62, stk. 5, at Skatterådets godkendelse skal offentliggøres, medmindre særlige hensyn taler imod. Der foreligger ikke særlige hensyn, der taler imod en offentliggørelse i denne sag, hvorfor Skattestyrelsen vil offentliggøre Skatterådets eventuelle godkendelse.

 

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1 og 2, jf. § 57, meddeler Skattestyrelsen tilladelse til at pålægge de pågældende selskab oplysningspligt om ikke identificerede personer og virksomheder, der indgår i selskabets incitamentsprogrammer.

 

Skatterådets beslutning

Skatterådet har den 31. marts 2020 tiltrådt Skattestyrelsens indstilling i sin helhed og meddelte således tilladelse til, at Skattestyrelsen efter skattekontrollens § 62, stk. 1 og 2, indhenter oplysninger, som angivet i indstillingen.