Skatteministeriet har netop offentliggjort retssikkerhedspakke V, der viser hvilke initiativer Skatteministeriet konkret arbejder med.

Pakken indeholder flere interessante forslag / elementer. Særligt muligheden for 100 % omkostningsgodtgørelse for syn og skøn ved domstolene, uanset sagernes udfald, er relevante.

Pakken består samlet set af følgende overordnede elementer:

Økonomisk vished og mere rimelighed

 •  Fuld omkostningsgodtgørelse ved syn og skøn i retssag
 •  Udvidelse af omkostningsgodtgørelse til fagforeninger, interesseorganisationer m.fl.
 •     Deponering – mulighed for indbetaling, hvis Skatteministeriet indbringer sag for   domstolene
 •  Stop for gældsinddrivelse i tiden mellem ansøgning og afgørelse om henstand
 •  Underskudsbegrænsning ved gældseftergivelse
 •  Lempelse ved situationer med mere end 100 pct. beskatning
 •  Nye retningslinjer for Skatteforvaltningens sagstilskæring
 •  Justering af skatteberegningsregler ved overflyvning af dansk, færøsk og grønlandsk luftrum

Lettere adgang til at ændre utilsigtede fejl

 •  Bedre mulighed for omgørelse
 •  Bedre mulighed for omvalg
 •  Forbedrede muligheder for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse

Øget kvalitet i lovgivning

 •  Større inddragelse af faglige perspektiver
 •  Evaluering af kompliceret lovgivning

Beskyttelse af skatteborgernes retssikkerhed

 •  Stærkt institutionel forankring af retssikkerhed på skatteområdet

se hele forslaget her: https://www.skm.dk/media/1884864/Retssikkerhedspakke-V-Et-opgoer-med-urimelige-skatteregler.pdf