Dette er en velkendt problemstilling, der nu desværre bliver aktuel igen: har du samhandel mellem din personligt ejet virksomhed og dit selskab (eller et selskab ejet af nærtstående), har du fradrag for tab på betalingen for de varer / ydelser din virksomhed leverer til selskabet, såfremt fordringen vedbliver at være en såkaldt vederlagsfordring, altså en fordring der udspringer af de varer / ydelser, der er leveret.

Problemet er, at fordringen kan ændre skatteretligt karakter såfremt du, meget forsimplet sagt, giver dit selskab en kredit, som andre debitorer ikke får og/eller kredit i strid med dine sædvanlige forretningsbetingelser.

Det gør de fleste, enten frivilligt, eller oftere fordi banken tvinger dem til det, når selskabet skal reddes fra konkurs.

Sker dette kan fordringen skatte- og momsretligt ændre karakter til at blive et udlån, og det har ikke blot en teoretisk eller akademisk betydning.

Det skyldes, at ændrer vederlagsfordringen i skatteretlig forstand karakter fra netop at være en vederlagsfordring til i skattemæssig forstand at være et udlån, vil der ikke være fradrag for tabet, hvis selskabet går konkurs.

Dette gælder såvel skatteretligt, som momsretligt, hvor der altså ikke kan opnås ”refusion” af den salgsmoms der er angivet i den personligt ejede virksomhed, idet der i momsretlig forstand nu er tale om et tab på et udlån, og ikke et tab på en vederlagsfordring.

I en situation, som den foreliggende, hvor likviditeten i selskaberne er under voldsomt pres, vil det næsten altid være den nærtstående leverandør, der må stå tilbage, i sin personligt ejede virksomhed, men man skal blot holde sig for øje at det kan medføre, at man mister fradraget for sit tab, hvis selskabet går konkurs.

Vi ser denne problemstilling meget ofte hvor f.eks. bygningerne og maskinerne er ejet i en personligt drevet virksomhed og udlejes til et selskab ejet af samme part, og mange andre konstellationer hvor aktiverne er ejet i personligt regi.

Mig bekendt er der ikke ændret herpå i forbindelse med nogen af de hjælpepakker, der er vedtaget, så vær meget opmærksom på denne problemstilling, ellers er der ubehagelige overraskelser i vente.