Seniornedslag – har du mistet dit, på grund af din arbejdsgivers forkerte indberetning af beskæftigelsesgrad? Så er der godt nyt.

Der har i de senere år været en række sager, hvor seniorer har mistet sine seniornedslag, fordi arbejdsgiveren har lavet fejl i indberetningen til ATP.

Retten til skattenedslag var for lønmodtagere blandt andet afhængig af fuldtidsbeskæftigelse baseret på arbejdsgiverens indberetning af ATP-bidrag – og det er her miseren skete, da mange arbejdsgivere, har indrapporteret forkert til ATP, med den konsekvens at beskæftigelsesgraden blev for lav, og seniornedslaget blev mistet.

Det er disse fejl, der nu åbnes mulighed for at rette, således at seniorerne får deres seniornedslag.

Der kommer i efteråret en ny mulighed for at klage, selvom klagefristerne for længst er sprunget, og det er vigtigt, at der klages over opgørelsen af beskæftigelsesgraden inden for fristerne – og at det kan bevises at beskæftigelsesgraden var opgjort forkert.

Klagesagerne bør således forberedes allerede nu, således at det er sikkert, at grundlaget er på plads, når klagerne indgives – og at det i forbindelse med klagen kan bevises, at beskæftigelsesgraden i sin tid blev opgjort forkert.