Dato for udgivelse

08 Jun 2020 09:27

Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal

29 May 2020 09:17

SKM-nummer

SKM2020.227.HR

Myndighed

Højesteret

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

BS-14459/2020-HJR

Dokument type

Kendelse

Overordnede emner

Skat

Overemner-emner

Processuelle bestemmelser

Emneord

Saglig kompetence, Retspleje, henvisning til landsretten, virksomhedsskatteordningen, sikkerhedsstillelse

Resumé

En sag, der angik, om en sikkerhedsstillelse var omfattet af virksomhedsskattelovens dagældende § 10, stk. 7 (nu § 4 b, stk. 2), skulle behandles af byretten som 1. instans.

Højesteret lagde vægt på, at sagen i høj grad må antages at bero på en konkret vurdering af sagens faktiske omstændigheder, og fandt derfor, at betingelserne for, at sagen skulle behandles af landsretten som 1. instans, ikke var opfyldt.

Reference(r)

Retsplejelovens § 226, stk. 1


Hele afgørelsen kan læses via dette link: Højesterets afgørelse