Vores årlige publikation vedrørende skattestraffesager er nu klar.

Vi opsummerer, som altid, de vigtigste elementer i en skattestraffesag, ligesom vi har indarbejdet de væsentligste nye aspekter, der er værd at notere sig.

I år gælder det særligt, reducerede tillægsbøder ved for lang sagsbehandlingstid, samt Vestre Landsrets stillingtagen til hvilket arbejde, der er omfattet af beskikkelsen, og altså kan forventes udført af forsvareren.

Læs den her: Skattestraffesag 2021, 7. udgave.