Sagsomkostningerne er et aspekt, der skal overvejes i alle sager, og naturligvis også i skattestraffesagerne.

En helt ny afgørelse viser dette, og slår fast, at selv accept af en advarsel medfører, at det er den tiltalte, der ender med at betale regningen til forsvareren.

Det slog Østre Landsret fast, efter at byretten ellers havde pålagt det offentlige at betale forsvarerens salær.

Landsretten slog i sine præmisser fast, at

“Idet en sådan advarsel er en sanktion, og der ikke ses af være oplyst omstændigheder, der giver anledning til at fravige udgangspunktet i forsvarerbistandsovens § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1, finder landsretten, at omkostningerne til forsvarerbeskikkelsen endeligt skal betales af T.”

Dommen viser, at man altid skal tænke udgifterne til forsvareren ind i rådgivningen, herunder også i forhold til hvilke sanktioner, der skal accepteres.

Læs hele dommen her: Landsrettens dom