Skattetrykket:

Der er løbende et meget stort fokus på, hvad vi alle sammen betaler i skat, altså skatteprocenten.

Vi så senest med Liberal Alliances strategi omkring topskatten, hvor potent diskussionerne omkring skat kan udvikle sig, og hvor meget debatten om skat pludselig kan fylde, og formentlig kommer til at fylde når vores nye regering skal til at finansiere valgløfterne.

Problemet er blot, at man altid i politiske debatter kun fokuserer på at de brede skuldre skal bære mest, altså hvor meget vi hver især skal bidrage med til fællesskabet.

Det er selvfølgelig også meget fint, men dermed anskuer man kun det reelle skattetryk fra den ene side, idet systemet jo omvendt også er indrettet sådan, at de der bidrager mest, ofte også får mindst tilbage fra fællesskabet.

Altså de, der har bidraget mest, får mindst retur.

Den pensionist, der har formue/indkomst over de fastsatte grænser får alene folkepensionens grundbeløb, ingen ældrecheck, ingen boligydelse, og skal selv betale utallige ydelser, som andre får betalt.

Det samme gør sig gældende tidligere i livet i forhold til utallige ydelser fra det offentlige, der er indkomst- eller formueafhængige.

Dermed har vi reelt et system, hvor de der bidrager mest, også får mindst retur, og manglende udbetaling af offentlige ydelser, som andre har ret til, påvirker jo det samlede regnskab i forhold til fællesskabet, det fremgår blot ingen steder når skattetrykket opgøres.

Dermed er der en ”skjult skat” som ikke fremgår nogen steder og som aldrig opgøres, men til gengæld kan justeres i en uendelighed i det skjulte, hvis det direkte skattetryk ikke politisk lader sig ændre.

Den økonomiske virkelighed bliver den samme uanset om du betaler 1.000 kr. mere i skat, eller får for 1.000 kr. mindre i offentlige ydelser, men den politiske virkelighed er blot en helt, helt anden.

Det ville tjene diskussionen, uanset politisk observans, at man inddrager alle elementer, når man taler om skattetrykket og at de brede skuldre skal bære mest, for reelt set bærer de væsentlig mere end trækprocenten viser.