Dato for udgivelse

14 Sep 2020 12:05

Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal

28 May 2020 14:13

SKM-nummer

SKM2020.379.BR

Myndighed

Byret

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

6-1109/2020

Dokument type

Dom

Overordnede emner

Straf

Overemner-emner

Straf

Emneord

Straf, ordensbøde, prøvesag, renteindberetning

Resumé

Indkøbsforeningen var tiltalt for ved grov uagtsomhed at have undladt senest den 22. januar 2018 at indberette årlige renteoplysninger for 2017, selvom indkøbsforeningen var tilmeldt som indberetningspligtig virksomhed.

Indkøbsforeningen udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt indkomstforeningen skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrollovens § 8P, stk. 1 og stk. 2, jf. § 9A, stk. 1, jf. § 14, stk. 2, jf. § 18

Henvisning


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens 897, stk. 1.

Anklageskrift er modtaget den 22. januar 2020.

T er tiltalt for overtrædelse af

skattekontrollovens 8P, stk. 1 og stk. 2, jf. 9A, stk. 1, jf. 14, stk. 2, jf. jf. 18,
ved at T, cvr. nr. …11, Y1-adresse, ved grov uagtsomhed, undlod senest den 22. januar 2018 at indberette årlige renteoplysninger for 2017, selvom indkøbsforeningen var tilmeldt som indberetningspligtig virksomhed.

Tiltalte er udeblevet uden at oplyse retten om gyldig grund for sin udeblivelse. Retten anser derfor tiltalte for at vedgå den rejste tiltale.

På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke taler imod dette, finder retten tiltalte skyldig i den rejste tiltale, jf. retsplejelovens 897, stk. 1.

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr. jf. skattekontrollovens 8P, stk. 1 og stk. 2, jf. 9A, stk. 1, jf. 14, stk. 2, jf. jf. 18.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 5.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.