Dato for udgivelse

30 Oct 2020 12:40

Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal

01 Sep 2020 12:34

SKM-nummer

SKM2020.435.BR

Myndighed

Byret

Ansvarlig styrelse

Skattestyrelsen

Sagsnummer

12-5800/2020

Dokument type

Dom

Overordnede emner

Straf

Overemner-emner

Straf

Emneord

Straf, ordensbøde, prøvesag, tobaksafgift, vandpibetobak

Resumé

Virksomheden var tiltalt for i tiden op til den 13.06.19 at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de tobaksvarer, i form af 12,320 kg. vandpibetobak, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer.

Virksomheden udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt virksomheden skyldig i tiltalen. Virksomheden idømtes en bøde på 10.000 kr.

Reference(r)

Tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 18, stk. 7 og 8

Henvisning


Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 8. juni 2020. T er tiltalt for overtrædelse af tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 18, stk. 7 og 8

ved i tiden op til den 13. juni 2019 i Y1-by at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige tobaksvarer, i form af vandpibetobak, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra tobaksvarerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedr. i alt 12,320 kg. afgiftspligtige tobaksvarer.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde.

Sagens oplysninger

T har ikke givet møde under sagen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Da tiltalte er udeblevet uden oplyst lovligt forfald, idømmes selskabet i med- før af retsplejelovens § 897, stk. 1, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 18, stk. 7 og 8, en bøde på 10.000 kr.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 10.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.